telc Język polski B1·B2 Szkoła

TELC - Certyfikat z języka polskiego dla obcokrajowców
Centrum Egzaminacyjne TELC GmbH oferuje egzamin z języka polskiego dla studentów zagranicznych, które chcą uzyskać poświadczenie swoich kompetencji z języka polskiego. W Polsce egzamin TELC Język polski B1-B2 Szkoła cieszy się dużym uznaniem wśród kandydatów na studia.

Nasza uczelnia, Akademia WSB prowadzi kursy z języka polskiego i przeprowadza sesje egzaminacyjne TELC z języka polskiego.

Szczególną cechą tego formatu egzaminacyjnego jest jego dwustopniowość (dual), czyli gruntowna ocena osiągnięć na dwóch poziomach Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (GER). Każdy, student, który zda egzamin, otrzyma zróżnicowaną ocenę sprawności językowej w zakresie czytania, rozumienia ze słuchu, pisania i mówienia oraz dokładną informację o tym, dla których umiejętności uzyskał poziom B1, a dla których B2.

Egzamin skierowany jest do uczestników, którzy potrafią:

 • zrozumieć przekaz informacji dotyczących spraw codziennych i życia szkolnego – również w dłuższych wypowiedziach,
 • zrozumieć różne rodzaje tekstów sformułowanych w powszechnie używanej standardowej odmianie języka (np. broszury, artykuły prasowe, fora internetowe, teksty użytkowe, listy i e-maile),
 • napisać półformalną wiadomość (np. e-mail),
 • prowadzić dyskusje na znane im tematy, przeprowadzić krótkie prezentacje, aktywnie uczestniczyć w dyskusjach i uzasadniać swój punkt widzenia,
 • stosować odpowiednie zwroty w wypowiedziach ustnych i pisemnych.
 • Format egzaminu

  Modelowy test do egzaminu telc Język polski B1·B2 Szkoła oraz dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.telc.net.

  Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Egzamin pisemny trwa 115 minut. Druga, czyli ustna część egzaminu przeprowadzana jest z reguły w parach z udziałem dwóch zdających i dwóch egzaminatorów licencjonowanych w ramach szkoleń telc GmbH.

  Co testuje egzamin telc?
  Egzamin telc testuje praktyczne umiejętności zdobyte przez uczących się języka, np.

  • umiejętność czytania w celu znalezienia konkretnych informacji (np. cenę pokoju jednoosobowego w folderze hotelu),
  • umiejętność słuchania i uchwycenia godziny odjazdu pociągu w nagraniu zapowiedzi z dworca,
  • umiejętność napisania listu z zapytaniem o cenę wynajmu pokoju,
  • podczas prowadzenia rozmowy umiejętność przekonania drugiej osoby do pójścia do kina na film wybrany przez siebie.
  • umiejętność zastosowania gramatyki w konkretnej sytuacji, kontekście np. uzupełniając list formalny do instytucji odpowiednimi formami czasowników, rzeczowników itp.

  Egzamin telc Język polski B1·B2 Szkoła sprawdza kompetencje językowe na dwóch poziomach Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego (ESOKJ) opracowanego przez Radę Europy. Dzięki temu, osoby zdające egzamin telc mają możliwość otrzymania certyfikatu na poziomie, który precyzyjnie odzwierciedla ich sprawności językowe.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji