Data

21.07.2021

Europejski Rok Kolei Seminarium Naukowo-Techniczne

21-22 października 2021 r. Akademia WSB "ZNACZENIE BOCZNIC I TERMINALI W STRATEGII ROZWOJU KOLEI POLSKIEJ" Seminarium organizowane jest w formule hybrydowej.

Rada Naukowo-Programowa:

 1. Prof. dr hab. inż. Marek Sitarz, Katedra Transportu i Informatyki Akademii WSB - Przewodniczący
 2. Mgr inż. Tadeusz Ryś, Przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych
 3. Dr inż. Ignacy Góra*, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
 4. Pani Sylwia Cieślak -Wilk, Zastępca Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych
 5. Prof. ALK, dr Mirosław Antonowicz, Przewodniczący Organizacji Współpracy Kolei - OSŻD
 6. Mec. Przemysław Ciszak,  Kancelaria Prawna  Pawełczyk
 7. Mgr inż. Jerzy Zachara, Prezes Śląskiego Centrum Logistyki S.A.
 8. Mgr inż. Henryk Zielaskiewicz
 9. Prof. dr hab. Leszek Mindur
 10. Dr Piotr Uchroński, Katedra Transportu i Informatyki Akademii WSB
 11. Prof. dr hab. Maciej Mindur
 12. Prof. SGH, dr hab. Paweł Lesiak
 13. Mgr Marian Skałbania,  ArcelorMittal
 14. Dr inż. Rafał Wachnik, DB Cargo Polska S.A.
 15. Prof. AWSB, dr hab. inż. Katarzyna Chruzik, Akademia WSB
 16. Dr hab. Stefan  Akira Jarecki, Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT w Warszawie 
 17. Pan Andrzej Siwy, Prezes Zarządu Terminale Przeładunkowe Sławków-Medyka

Komitet organizacyjny:

 1. Dr inż. Iwona Krzyżewska, Akademia WSB - Sekretarz
 2. Dr inż. Marzena Graboń-Chałupczak, Akademia WSB
 3. Dr Piotr Uchroński, Akademia WSB
 4. Mgr Alina Jagusiak, Akademia WSB

21.10.2021 r., godz. 10.30-17.00
Rozpoczęcie Konferencji – przywitanie Uczestników
I Panel Dyskusyjny Przyczyny likwidacji bocznic kolejowych. Co dalej?

Sesje tematyczne:

Sesja I Uwarunkowania prawne funkcjonowania bocznic i terminali kolejowych.

Sesja II Outsourcing w obsłudze bocznic kolejowych.               

Dyskusja Panelowa  

Sesja III  Infrastruktura i utrzymanie bocznic kolejowych.

22.10.2021 r., godz. 9.30-15.00

II Panel Dyskusyjny Bocznice i terminale w kolejowych łańcuchach dostaw

Sesje tematyczne:

Sesja IV Czynniki wpływające na bezpieczeństwo ruchu kolejowego na bocznicach
i terminalach.

Sesja V Bocznice i terminale istotnym ogniwem systemu transportowego.

II Dyskusja Panelowa  

Podsumowanie  konferencji

 

Koszt udziału:

500,00 zł/os.  – uczestnictwo stacjonarne (kwota nie obejmuje noclegu)

450,00 zł /os. uczestnictwo stacjonarne (kwota nie obejmuje noclegu) zgłoszenie i wniesienie opłaty do 30.09.br.

150,00 zł/os.  – uczestnictwo on-line

Nr konta do wpłaty w PLN: 64 1050 1272 1000 0008 0063 3554

ZAPISZ SIĘ

Informacji udzielają:

Pani Alina Jagusiak
e-mail: ajagusiak@wsb.edu.pl
tel. 32 2959354

Pan Henryk Zielaskiewicz
e-mail: h.zielaskiewicz@gmail.com
tel. 608 170 651

 

Patroni i sponsorzy konferencji:

PATRONAT HONOROWY:

 

PATRONAT MEDIALNY:

                            

 

SPONSORZY:

                   

 Link do strony www: Euroterminal-Sławków