Kierunek

ADMINISTRACJA - STUDIA I STOPNIA

Kierunek Administracja to wszechstronne studia przygotowujące do pracy biurowej i urzędniczej.

Celem studiów na kierunku Administracja jest wykształcenie specjalisty zdolnego do rozwiązywania kluczowych problemów prawnych i administracyjnych związanych z funkcjonowaniem w ramach nowej koncepcji administracji publicznej w Polsce.

 • Czego się nauczysz?

  • pojęć związanych z prawem i jego dziedzinami oraz jego historycznych i politycznych uwarunkowań;
  • zasad funkcjonowania podmiotów związanych z administracją samorządową oraz rządową oraz ich zadaniami w kontekście kreowania procesu ustawodawczego i ustroju państwa;
  • mikro- i makroekonomicznych uwarunkowań funkcjonowania gospodarki rynkowej w płaszczyźnie lokalnej, regionalnej, krajowej i globalnej;
  • rozwiązywania problemów natury prawnej z zachowaniem zasad etyki zawodowej;
  • podstawowych działań i uprawnień instytucji wchodzących w skład władzy prawodawczej, wykonawczej i sądowniczej.

  Program studiów na kierunku Administracja koncentruje się wokół nauk o państwie i prawie, a przedmioty prawnicze prowadzone są przez praktyków – adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, urzędników. Ideą programu studiów administracyjnych jest to, aby ich absolwent był cenionym i wartościowym pracownikiem zarówno dla sektora administracji publicznej, jak i przedsiębiorstw prywatnych.

  Akademia WSB jest członkiem Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Edukacji zrzeszonego w Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych LEWIATAN, natomiast Jej Magnificencja Rektor Akademii WSB pełni funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, co potwierdza wysoki poziom jakości kształcenia.

 • Program studiów

  Studia I-go stopnia (6 semestrów). Uzyskiwany tytuł zawodowy: licencjat.

  Wybrane przedmioty w ramach treści podstawowych:

  • nauka o państwie i prawie,
  • konstytucyjny system organów państwowych,
  • ustrój samorządu terytorialnego,
  • organizacja i funkcjonowanie administracji publicznej,
  • instytucje i źródła prawa w Polsce i UE,
  • podstawy ekonomii.

  Wybrane przedmioty w ramach treści kierunkowych:

  • prawo cywilne,
  • prawo pracy,
  • postępowanie administracyjne,
  • finanse publiczne i prawo finansowe,
  • prawo karne i prawo wykroczeń,
  • kontrola w administracji publicznej.

  Wybrane przedmioty w ramach kierunku prowadzone są w języku angielskim:

  • marketing międzynarodowy,
  • zarządzanie w ujęciu międzykulturowym.

  Program studiów na kierunku Administracja uzyskał pozytywną ocenę jakości kształcenia na mocy Uchwały nr 85/2014 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 6 marca 2014 r.

 • Uczymy praktycznie

  Akademia WSB kształci otwartych na wyzwania absolwentów potrafiących dynamicznie reagować na zmiany zachodzące w otoczeniu. Program studiów łączy treści teoretyczne z treściami specjalizacyjnymi, pozwalającymi wyposażyć absolwentów w  praktyczne umiejętności wpisujące się w oczekiwania rynku pracy. Program ten gwarantuje studentom możliwość zdobywania szerokiej wiedzy nie tylko o charakterze ogólnym ale przede wszystkim wiedzy wysoce specjalistycznej. Powyższe osiągane jest poprzez udział w różnych formach kształcenia, obejmujących nie tylko wykłady i ćwiczenia audytoryjne, ale także zajęcia laboratoryjne, warsztaty, gry symulacyjne, projekty, spotkania z praktykami oraz wizyty studyjne.

  Partnerzy zewnętrzni biorą czynny udział w przygotowaniu, opiniowaniu i realizacji programu studiów na kierunku Administracja, ponieważ w Akademii WSB zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne jest efektywna współpraca środowiska biznesu i nauki. Wśród naszych ekspertów są m.in. Tadeusz Donocik, polski prawnik, działacz samorządu gospodarczego, Honorowy Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach; dr Anna Kowalska, menedżer ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi PZU; Małgorzata Litwa, Dyrektor Bank Zachodni WBK; dr Janusz Michałek, Prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej; Aleksandra Podgórniak-Musil, Prezes Górnośląskiego Koła PT TEPIS; Adam Suliga, Ekspert Polskiej Izby Handlu.

  W ramach studiów istnieje możliwość zorganizowania szkolenia i egzaminu na certyfikat Auditora Wiodącego w zakresie bezpieczeństwa informacji zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu.

 • Rekomendacje

  Program kształcenia na kierunku administracja koncentruje się wokół nauk o państwie i prawie, a przedmioty prawnicze prowadzone są przez praktyków – adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, urzędników. W ramach kierunku funkcjonują różne specjalności, w tym e-administracja, która pozwala zdobyć wiedzę w obszarze korzystania z nowoczesnych technologii i oprogramowania. Obserwując rosnąca otwartość administracji publicznej na informatyczne narzędzia do realizacji postępowań administracyjnych – cieszę się, że Akademia WSB, tworząc program nauczania na tym kierunku, umożliwia studentom zdobycie wiedzy i umiejętności w tym zakresie. Ideą programu studiów administracyjnych pozostaje to, aby ich absolwent był cenionym i wartościowym pracownikiem zarówno dla sektora administracji publicznej, jak i przedsiębiorstw prywatnych.

  mgr Łukasz Staszel
  wykładowca Akademii WSB, świadczy pomoc prawną dla przedsiębiorców z różnych branż, w tym przedsiębiorców zagranicznych

 • Opłaty

  Administracja  - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
  Studia dzienne (stacjonarne) 395 zł 150 zł* 415 zł 150 zł* 415 zł 415 zł
  Studia zaoczne (niestacjonarne) 310 zł 390 zł 390 zł 390 zł
  Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
  Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł      
  *Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

   

 • Kontakt

  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych przyszłych studentów wydłużamy pracę Biura Rekrutacji w dniach: 24 września oraz 30 września br.
  Pracownicy Centrum Studiów Podyplomowych i Rekrutacji będą do Państwa dyspozycji w godzinach 8:00 – 20:00

  Rafał Pakuła

  Zastępca Kierownika Centrum Studiów Podyplomowych i Rekrutacji

  tel. 32 295 93 10
  e-mail: rpakula@wsb.edu.pl

  Więcej

  Justyna Borowik

  Koordynator ds. rekrutacji

  tel. 32 295 93 12
  e-mail: jborowik@wsb.edu.pl

  Więcej

  Agnieszka Wilczok

  Specjalista ds. studiów podyplomowych i rekrutacji

  tel. 32 295 93 88
  awilczok@wsb.edu.pl

  Więcej
Sprawdź dostępność miejsc
 *
 *
 *
 *


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji