Kierunek

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - STUDIA II STOPNIA

Bezpieczeństwo narodowe kierunek, który od kilku lat niezwykle prężnie rozwija się w Akademii WSB. Wysoki poziom kształcenia oraz ścisłą współpracę ze służbami mundurowymi zapewnia Centrum Badań i Edukacji Służb Mundurowych działające w ramach uczelni.

 • Czego się nauczysz?

  • usystematyzujesz wiedzę z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz jego społecznych i politycznych uwarunkowań;
  • poznasz zasady funkcjonowania podmiotów związanych z bezpieczeństwem oraz zadań administracji publicznej w obszarze bezpieczeństwa narodowego, w tym instytucji Unii Europejskiej oraz instytucji o zasięgu międzykontynentalnym;
  • poznasz zastosowanie oraz metody wdrażania procedur bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej;
  • rozwiniesz umiejętności rozwiązywania problemów bezpieczeństwa i konfliktów z zachowaniem zasad etyki zawodowej;
  • opanujesz zaawansowane działania i techniki operacyjne związane ze zwalczaniem przestępczości oraz terroryzmu.

  W Akademii WSB od 9 lat funkcjonuje Centrum Badań i Edukacji Służb Mundurowych, które realizuje kompleksowy program edukacyjny dla kandydatów do służby w Policji, Straży Miejskiej, Straży Granicznej, Służby Celnej, Wojsku Polskim, Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Specjalistycznych Uzbrojonych Formacjach Ochronnych. Centrum Badań i Edukacji Służb Mundurowych jest także organizatorem Ogólnopolskiego Turnieju Klas o Profilu Mundurowym (w 2021 roku wydarzenie odbyło się online), w ramach którego przewidziano liczne puchary, medale, trofea, a także Złote Indeksy dla uczniów. Zdobycie Złotego Indeksu umożliwia bezpłatne podjęcie studiów na kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Akademii WSB!!!

  Studenci Akademii WSB mają możliwość uczestnictwa w zajęciach oraz wydarzeniach sygnowanych przez Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego GARDA oraz Międzynarodowe Koło Naukowe Bezpieczeństwa „Save the World, których misją jest stworzenie studentom szansy samorealizacji, zdobywania wiedzy oraz nabywania doświadczenia w obszarze bezpieczeństwa, a także integracja międzynarodowego środowiska akademickiego. Dotychczas członkowie kół naukowych brali udział w wielu międzynarodowych konferencjach i sympozjach, m.in. IV Międzynarodowej Olimpiadzie Geopolitycznej.

 • Program studiów

  Studia II-go stopnia (4 semestry). Uzyskiwany tytuł zawodowy: magister.

  Wybrane przedmioty w ramach treści podstawowych:

  • psychologia zagrożeń,
  • społeczne aspekty bezpieczeństwa,
  • prawne aspekty bezpieczeństwa państwa,
  • uwarunkowania współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych.

  Wybrane przedmioty w ramach treści kierunkowych:

  • zarządzanie służbami porządku publicznego,
  • polityka bezpieczeństwa w Unii Europejskiej,
  • polityka zagraniczna państwa w aspekcie bezpieczeństwa narodowego,
  • konflikty etniczne i wyznaniowe jako zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego,
  • przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości międzynarodowej.

  Wybrane przedmioty w ramach kierunku prowadzone są w języku angielskim:

  • cyberterroryzm,
  • bezpieczeństwo w komunikacji międzynarodowej.

  Studenci kierunku Bezpieczeństwo narodowe mają unikalną możliwość uczestnictwa w programie ochotniczego szkolenia studentów w ramach Legii Akademickiej, które składa się z części teoretycznej oraz praktycznej i opracowany został w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego. Teoria modułu podstawowego oraz podoficerskiego obejmuje zajęcia z wykładowcami uczelni lub instruktorami z jednostek wojskowych w formie wykładów i pokazów jak również kilkanaście kursów samokształcenia studentów zamieszczonych na platformie e-learningowej. Legia Akademicka to przygoda, prestiż oraz nowe przyjaźnie zawarte podczas 6-tygodniowego szkolenia.

 • Uczymy praktycznie

  Koncepcja kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe zakłada wysoki stopień upraktycznienia bazujący na specyficznych kompetencjach kadry akademickiej posiadającej zarówno dorobek naukowy w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie, jak i doświadczenie zawodowe zdobyte w praktyce mundurowej. Wśród naszych ekspertów znajdują się przedstawiciele m.in.: Komendy Głównej Policji, Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

  W Akademii WSB funkcjonuje w pełni wyposażone laboratorium kryminalistyczne, w którym realizowane są zajęcia z zakresu techniki kryminalistycznej, ujawniania śladów biologicznych czy analizy dokumentów, a dzięki porozumieniu z Komendantem Głównym Policji z dnia 9 października 2012 r. absolwenci kierunku studiów Bezpieczeństwo narodowe, którzy zdecydują się na wstąpienie do Policji, odbędą skrócone szkolenie podstawowe. Podstawą prawną jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 października 2010 r.

 • Rekomendacje

  Cieszę się, że ten kierunek od kilku lat tak prężnie rozwija się w Akademii WSB, bo uczy maksymalnego zaangażowania w zadania oraz odpowiedzialności za siebie i innych. To nie tylko nauka i książki, ale też zajęcia w terenie, obozy szkoleniowe i wiele innych form, pozwalających zdobyć umiejętności praktyczne. Ścisła współpraca ze służbami mundurowymi zapewnia Centrum Badań i Edukacji Służb Mundurowych działającemu w ramach uczelni naprawdę świetny poziom kształcenia.

  gen. dr Roman Polko
  generał dywizji Wojska Polskiego, dwukrotny dowódca Jednostki GROM, doktor nauk wojskowych w specjalności kierowanie organizacją

   

  Od zawsze interesowałam się kryminalistyką i rozważałam pracę w służbach mundurowych. Jako studentka kryminalistyki poznaję metody, techniki i narzędzia służące do ujawniania, utrwalania i zabezpieczania śladów kryminalistycznych, teoretyczne i praktyczne zagadnienia z zakresu przestępczości, psychologii osobowości i identyfikacji zachowań przestępczych. W ramach zajęć przewidziano także wizytę w profesjonalnym laboratorium kryminalistycznym, spotkania z ekspertami z zakresu daktyloskopii, fonoskopii czy badań z użyciem poligrafu.

  Jagoda Nocoń
  studentka na kierunku bezpieczeństwo narodowe 
   
   

 • Opłaty

  Bezpieczeństwo narodowe - studia II stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3 Rata miesięczna Semestr 4 Rata miesięczna
  Studia dzienne (stacjonarne) i studia zaoczne (niestacjonarne) 350 zł 100 zł* 440 zł 440 zł 440 zł
  Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
  Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł      
  *Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

   

Sprawdź dostępność miejsc
 *
 *
 *
 *


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji