Kierunek

FIZJOTERAPIA - STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Zacznij swoją edukację z nami!
Wpisowe = 0 złotych. W celu zapisania się na studia wybierz specjalność po prawej stronie! 

Zawód fizjoterapeuty wymieniany jest wśród pięciu najbardziej rozwojowych na świecie, a popyt na specjalistów z tej dziedziny wzrasta nie tylko w kraju, ale także za granicą, gdzie polscy fizjoterapeuci są doceniani za swoją wiedzę i kompetencje. Postęp cywilizacyjny i związane z tym powstawanie chorób degeneracyjnych, zwyrodnieniowych oraz licznych dysfunkcji narządu ruchu – to wszystko sprawia, że jest to bardzo potrzebny zawód.

Kierunek fizjoterapia w Collegium Medicum Akademii WSB łączy wykształcenie z zakresu nauk o zdrowiu oraz nauk medycznych, ale także przygotowanie do pracy z drugim człowiekiem w poczuciu odpowiedzialności i tolerancji dla zachowań wynikających z choroby, niepełnosprawności oraz odmiennych uwarunkowań religijnych, społecznych i kulturowych. Te studia stawiają zarówno na przygotowanie teoretyczne, jak i praktykę. Zawód fizjoterapeuty to także możliwości dalszego rozwoju, w tym możliwość ukończenia  prestiżowej  specjalizacji dającej dodatkowe kompetencje zawodowe. 

Studia na kierunku fizjoterapia są dla wszystkim osób, które fascynują się tajemnicami ludzkiego ciała, jego budową, funkcjami oraz zdolnościami adaptacyjnymi i naprawczymi. Kierunek ten z pewnością spełni oczekiwania tych, którzy chcą pracować w bezpośrednim kontakcie z człowiekiem, którzy chcą zajmować się precyzyjną diagnostyką, a dzięki temu leczeniem przyczyn, a nie objawów problemów pacjenta.

  • Opłaty

    Fizjoterapia - studia jednolite magisterskie **
    Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-10 Rata miesięczna
    Studia dzienne (stacjonarne) 550 zł 640 zł 640 zł 670 zł
    Studia zaoczne (niestacjonarne) 450 zł 640 zł 640 zł 670 zł
    Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
    Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł      

    ** Nie dotyczy cudzoziemców 

     

 

Chcesz wiedzieć, co o tym kierunku sądzą inni studenci i absolwenci Akademii WSB? Posłuchaj naszego podcastu poświęconego właśnie „Kierunkom medycznym”.