A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia
Kierunek

LOGISTYKA - STUDIA I STOPNIA

W celu zapisania się na studia wybierz specjalność po prawej stronie!

Kierunek Logistyka w Akademii WSB zadebiutował w roku 2023 w rankingu magazynu Perspektywy i to od razu na 2 miejscu w Polsce wśród wszystkich uczelni, zarówno publicznych jak i niepublicznych. Jest to ogromny sukces, na który składa się holistyczne podejście do kształcenia przyszłych logistyków, które uwzględnia zarówno aspekty praktyczne jak i megatrendy w branży TSL i łączy je z najnowszymi technologiami takimi jak VR, symulatory procesów logistycznych, a także z kompleksowym podejściem do kwestii umiędzynarodowienia kierunku.

Kierunek Logistyka w Akademii WSB to innowacje, umiedzynarodowienie i kształcenie praktyczne, które przekładają się na postrzeganie naszych absolwentów na rynku pracy. 

INNOWACJE:

 • szkolenia z obsługi bezzałogowych statków powietrznych,
 • nowoczesne laboratoria (m.in. laboratorium tradingowe do symulacji procesów biznesowych, laboratorium metrologii, wirtualne laboratoria do grafiki inżynierskiej), 
 • zajęcia na symulatorach VR, np. z wykorzystaniem symulatora starości w projektowaniu uniwersalnym,
 • nowoczesne metody kształcenia oparte o Design Thinking, Problem based learning, grywalizację i projekty interdyscyplinarne.

UMIĘDZYNARODOWIENIE:

 • międzynarodowe akredytacje programu studiów (IPMA Student),
 • wykłady otwarte z naukowcami z najlepszych uczelni na świecie, m.in. Oxford, Harvard, Stanford,
 • współpraca z globalnymi firmami, np. Raben, Gruber Logistics, Maspex, Flexsim Intermarium,
 • wizyty studyjne u partnerów m.in. w Veronie, czy Hannoverze.

KSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE:

 • spotkania z praktykami,
 • wizyty studyjne,
 • zajęcia organizowane od środy do piątku (program 3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz - studia stacjonarne),
 • możliwość rozwoju w ramach specjalności dualnej,
 • specjalności realizowane we wspólpracy z firmami z branży TSL, np. Flexsim Intermarium,
 • możliwość zdobycia dodatkowych certyfikatów, np. IPMA-Student, European Logistician na poziomie EQF-4, SixSigma Green Belt, modelarz Flexsim, AutoCAD, Catia, Ansys, i wielu innych. 
 • Czego się nauczysz?

  • Analizy i działania systemów logistycznych i transportowych,
  • Podstaw organizacji i zarządzania,
  • Logistyki zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji
  • Zasad działania przedsiębiorstw logistycznych i transportowych,
  • Rozwiązywania praktycznych zadań i problemów inżynierskich
  • Pracy projektowej

  Logistyka w Akademii WSB to interdyscyplinarny kierunek łączący w sobie treści związane z zarządzaniem projektami, ludźmi, procesami i usługami oraz kierowaniem organizacją z treściami typowo inżynierskimi jak np. grafika inżynierska, analiza systemowa, zaawansowane metody ilościowe czy podstawy mechaniki i wytrzymałości materiałów.

  Połączenie umiejętności technicznych z kompetencjami menedżerskimi powoduje, że na kierunku logistyka kształcimy absolwentów gotowych podejmować różnorodne wyzwania, znających nowe trendy w logistyce, ale też przygotowanych do realnych problemów z jakimi mierzą się dzisiaj inżynierowie pracujący głównie projektowo.

  Oferujemy również możliwość rozwoju w kole naukowym ITLogis, gdzie studenci wspólnie z opiekunem koła organizują Studenckie Konwersacje Logistyczne „StuKoL”, w ramach których prezentowane są wyniki badań naukowych prowadzonych przez członków koła, oraz studentów z innych kół naukowych z uczelni w Polsce. Studenci z koła logistycznego są laureatami licznych nagród, w tym nagród Rektora za osiągnięcia naukowe i organizacyjne; są też beneficjentami projektu rządowego "Studenckie koła tworzą innowacje".

 • Program studiów

  Wybrane treści programu studiów:

  Logistyka studia I stopnia (7 semestrów, uzyskiwany tytuł inżynier):

  Wybrane treści podstawowe: metody ilościowe w biznesie, statystyka z elementami ekonometrii, fizyka, nauka o materiałach.

  Wybrane treści kierunkowe: infrastruktura transportu, CSR w logistyce, informatyczne wspomaganie w logistyce, koszty i controlling logistyczny.

  Nasz program studiów regularnie konsultujemy z przedstawicielami otoczenia biznesu – w tym z pracodawcami największych firm w branży logistycznej, dlatego masz pewność, że po ukończeniu kierunku logistyka, zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje, które są gwarancją sukcesu na rynku pracy.

  Regularnie pytamy też studentów ostatnich semestrów, oraz naszych absolwentów co szczególnie im się podobało i nie podobało w programie studiów. Poprzez takie działania nie tylko dopasowujemy ofertę dydaktyczną do potrzeb naszych studentów, ale też dajemy im realny wpływ na udział w kształtowaniu programu.

 • Uczymy praktycznie

  W Akademii WSB dobrze rozumiemy, że wiedza powinna iść w parze z praktyką. Dlatego ponad 70% naszych nauczycieli na kierunku logistyka ma doświadczenie praktyczne! Będą Cię uczyć certyfikowani eksperci min. FleXsim, ISO czy Tuv Nord. Współpracujemy z najlepszymi – wykłady, ćwiczenia, szkolenia i warsztaty prowadzą u nas przedstawiciele takich firm jak Raben, Trans.EU, Gruber Logistic i wielu innych. Na organizowanych regularnie spotkaniach z praktykiem, masz możliwość osobiście poznać i porozmawiać z ciekawymi ludźmi, którzy z pasją opowiedzą o swojej pracy. Dzięki organizowanym dla studenów logistyki wizytom studyjnym (krajowym i międzynarodowym), możesz ozobaczyć pracę wielkich firm, magazynów, czy terminali przeładunkowych "od środka".

  W trakcie zajęć projektowych studenci kierunku logistyka są łączeni w interdyscyplinarne grupy ze studentami innych kierunków, np. informatyki i w ramach projektu interdyscyplinarnego koordynowanego przez dwóch mentorów opracowują rozwiązanie zdiagnozowanego wcześniej problemu. Studenci uczą się pracowac w grupie, rozmawiać ze sobą, ale także słuchać siebie nawzajem. Tym samym nabywają umiejętności zarządzania pracą indywidualną i grupową, ale też mają okazję spojrzeć na ten sam problem z zupełnie innej perspektywy.

 • Rekomendacje

  „Zapewnianie sprawnego przemieszczania dóbr oraz dostępności do nich nabrało ostatnio szczególnego znaczenia. Aby zapewnić właściwą dostępność surowców, właściwie organizować produkcję i dystrybucję dóbr, trzeba zastosować odpowiednie zasady, metody i narzędzia. Nauczysz się ich na kierunku Logistyka w Akademii WSB. Już dzisiaj zachęcam do tych studiów każdego, kto pragnie w swoim życiu rozwijać się i marzy o ciekawej, nieszablonowej, pasjonującej i odpowiedzialnej pracy”.

  mgr Dariusz Deka
  Manager ds. sprzedaży w Grupie Raben

 • Opłaty

  Logistyka - studia I stopnia  Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna Semestr 7 Rata miesięczna
  Studia dzienne (stacjonarne) 560 zł 280 zł* 560 zł 620 zł 620 zł 620 zł
  Studia zaoczne (niestacjonarne) 500 zł 570 zł 590 zł 600 zł 620 zł
  Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
  Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł        

   

  *Promocja "Wsparcie na starcie" w I semestrze studiów.