A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia
Kierunek

ADMINISTRACJA - STUDIA I STOPNIA

Specjalność

ADMINISTRACJA CELNO-SKARBOWA - NOWOŚĆ

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


 • Czego się nauczysz?

  Studenci na kierunku Administracja specjalność Administracja celno-skarbowa, zdobędą wiedzę z zakresu funkcjonowania administracji celnej oraz skarbowej z uwzględnieniem wątków międzynarodowej współpracy nieodzownej w związku ze skalą międzynarodowej wymiany handlowej. Poznają zagadnienia dotyczące funkcjonowania systemu podatkowego, w tym zasad związanych z naliczaniem i poborem rozmaitych danin publicznych a także przepisy Ordynacji podatkowej i procedur egzekucyjnych. W kształceniu nie zabraknie także wątków związanych z regulacjami dotyczącymi nakładania ceł oraz realizacji kontroli celnych. Studenci nauczą się prowadzenia analiz i oceny ryzyka, weryfikacji dokumentów celnych i zyskają wiedzę kryminalistyczną związaną z wykrywaniem i zwalczaniem przestępczości podatkowej oraz zjawiska przemytu. Absolwent studiów uzyska także kompetencje w zakresie prowadzenia wywiadu skarbowego, pozna narzędzia służące do poszukiwania majątku dłużników. 

 • Uczymy praktycznie

  Misją Akademii WSB jest kształcenie praktyczne i takie jest także na specjalności Administracja celno-skarbowa. Podczas zajęć w bloku prawnym Studentom przekazywana jest nie tylko wiedza teoretyczna, dydaktycy, którymi są praktycy, skupiają się bowiem na przedstawieniu najnowszego, orzecznictwa administracyjnego i sądowego, ucząc rozwiązywania problemów, z jakimi styka się w swej działalności administracja celna i skarbowa. Atutem jest także bogaty zestaw przedmiotów specjalistycznych, które pozwalają wprowadzić Studenta w wiele praktycznych zagadnień nierozerwalnie związanych z pracą a administracji skarbowej i celnej. Absolwent studiów na specjalności Administracja celno-skarbowa przygotowywany jest do takich działań jak prowadzenie postępowań podatkowych i egzekucyjnych czy poszukiwanie składników majątkowych dłużników. Współpraca Uczelni z administracją publiczną to także możliwość zdobywania umiejętności podczas praktyk. 

 • Program specjalności

  Przykładowe przedmioty realizowane w ramach treści specjalnościowych:

  • Prawo podatkowe,
  • Funkcjonowanie Krajowej Administracji Skarbowej,
  • Prawo celne,
  • Prawo gier hazardowych,
  • Prawo finansów publicznych.
 • Rekomendacje

  "Program kształcenia na kierunku Administracja koncentruje się wokół nauk o państwie i prawie, a przedmioty prawnicze prowadzone są przez praktyków – adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, urzędników. W ramach kierunku funkcjonują różne specjalności, w tym e-administracja, która pozwala zdobyć wiedzę w obszarze korzystania z nowoczesnych technologii i oprogramowania. Obserwując rosnącą otwartość administracji publicznej na informatyczne narzędzia do realizacji postępowań administracyjnych – cieszę się, że Akademia WSB, tworząc program nauczania na tym kierunku, umożliwia studentom zdobycie wiedzy i umiejętności w tym zakresie. Ideą programu studiów administracyjnych pozostaje to, aby ich absolwent był cenionym i wartościowym pracownikiem zarówno dla sektora administracji publicznej, jak i przedsiębiorstw prywatnych."

  mgr Łukasz Staszel
  wykładowca Akademii WSB, świadczy pomoc prawną dla przedsiębiorców z różnych branż, w tym przedsiębiorców zagranicznych

 • Opłaty

  Administracja  - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
  Studia dzienne (stacjonarne) 550 zł   350 zł* 550 zł 600 zł 600 zł
  Studia zaoczne (niestacjonarne) 480 zł 550 zł 570 zł 580 zł
  Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
  Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł      
   

   

  *Promocja "Wsparcie na starcie" w I semestrze studiów.