Specjalność

ANALITYK RYNKÓW FINANSOWYCH2

Specjalność dostępna od października 2024 r. 

 • Czego się nauczysz?

  Studia na tej specjalności dostarczają szeroką, teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu finansów i mechanizmów funkcjonowania rynków finansowych. Absolwent posiada warsztat umożliwiający analizę trendów na rynkach finansowych, potrafi analizować dane makroekonomiczne i na tej podstawie podejmować decyzje inwestycyjne oraz w zakresie wykorzystywania rynkowych źródeł finansowania.

  Podczas studiów masz możliwość nabyć wiedzę m.in. z zakresu instrumentów finansowych, zasad budowy portfela inwestycyjnego oraz rodzajów i skali ryzyka z tym związanego. Możesz też poznać mechanizmy zachowywania się inwestorów, zasady psychologii rynków finansowych oraz  mechanizmy i rodzaje manipulacji na rynkach finansowych.

  Studia umożliwiają także na nabycie umiejętności pozwalających przeprowadzić transakcje na rynkach finansowych, dokonać analizy fundamentalnej i technicznej podmiotów i ich walorów notowanych na rynku finansowym, zbudować portfel inwestycyjny,  zarządzać nim,  ocenić i optymalnie ograniczyć ryzyko finansowe. Absolwent potrafi wykorzystać nabytą wiedzę do wspomagania decyzji finansowych organów zarządzających lub do występowania w charakterze aktywnego inwestora. Ma świadomość zmian jakie zachodzą na rynkach finansowych i wpływu różnych czynników na ich stabilność, rozumie potrzebę dokształcania się i działania etycznego z poszanowaniem prawa.

 • Program specjalności

  Przykładowa tematyka przedmiotów realizowanych w ramach specjalności obejmuje takie zagadnienia jak:

  • rynki finansowe,
  • analiza techniczna,
  • analiza fundamentalna spółek giełdowych,
  • analiza i modelowanie ryzyka finansowego,
  • finansowanie projektów inwestycyjnych,
  • psychologia rynków finansowych,
  • instrumenty pochodne i hedging na rynkach finansowych,
  • inwestycje kapitałowe i zarządzanie portfelem instrumentów finansowych,
  • trading – warsztaty inwestowania.
 • Uczymy praktycznie

  Specjalność cechuje się wyjątkowo wysokim podejściem do kształcenia praktycznego – zajęcia prowadzone są między innymi przez praktyków – traderów i są realizowane w specjalnym laboratorium, które jest symulacją trading roomu – pokoju do inwestowania, spekulowania, specjalne oprogramowanie do tradingu.

  Ponadto ponieważ uczymy praktycznie jako absolwent będziesz dobrze przygotowany, do zawodu tradera - jednego z zawodów przyszłości. Poza tym, nawet jeśli nie wykonujesz zawodu tradera, możesz pracować na własny rachunek lub po prostu inwestować dla swojego zarobku. Poprzez bardzo praktyczny charakter zajęć na specjalności absolwenci posiadają unikatowe połączenie umiejętności analitycznych i operacyjnych, mogą być zatrudnieni w bankach, funduszach inwestycyjnych, biurach maklerskich, instytucjach doradztwa finansowego, firmach audytorskich, a także w dużych przedsiębiorstwach. 

  Zajęcia specjalnościowe w Akademii WSB prowadzą doświadczeni praktycy. Dzięki temu, studenci poznają aktualne trendy i najnowszą wiedzę z zakresu danej specjalności. Program specjalności regularnie konsultujemy z przedstawicielami otoczenia biznesu, w tym z pracodawcami. Dzięki temu wiemy, że przekazywane w ramach specjalności treści są aktualne i odpowiadają potrzebom rynku pracy. Oprócz tego, Uczelnia regularnie organizuje tzw. spotkania z praktykiem, dając tym samym możliwość poznania ciekawych ludzi, którzy z pasją opowiadają o swojej pracy

 • Rekoemendacje

  Jeśli chcesz poczuć jak działa prawdziwy trading room oraz poznać praktyczne funkcjonowanie amerykańskich i europejskich rynków giełdowych nie mogłeś wybrać lepiej. Połączenie eksperckiej wiedzy praktyków biznesu z profesjonalną wiedzą akademicką dają gwarancję satysfakcji i sukcesu rynkowego dla pasjonatów rynków finansowych. Uczelniane Laboratorium Finansowe to profesjonalny trading room wyposażony w technologiczne rozwiązanie jakie oferuje nowoczesny i rozwinięty rynek kapitałowy. Dołącz do nas, serdecznie polecam i zapraszam na studia w Akademii WSB.

  Michał Dzierżęga
  Założyciel i Prezes Global BD Trading,
  Trader i trener rynków giełdowych.

 • Opłaty

  Ekonomia - studia I stopnia ** Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
  Studia dzienne (stacjonarne) 550 zł 550 zł 600 zł 600 zł
  Studia zaoczne (niestacjonarne) 480 zł 550 zł 570 zł 580 zł
  Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
  Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł      

  ** Nie dotyczy cudzoziemców 

   

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji