Specjalność

EKONOMIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Specjalność dostępna od października 2024 r. 

 • Czego się nauczysz?

  Zapraszamy już dziś na specjalność przyszłości, która odpowiada na jedne z największych współczesnych wyzwań zarówno w wymiarze globalnym jak i w odniesieniu do podmiotów indywidualnych. To studia dla osób, którym bliskie są wartości odpowiedzialnego gospodarowania zasobami, a zrównoważony rozwój organizacji w wymiarze środowiskowym, gospodarczym czy społecznym to nie tylko moda, ale konkretne kompetencje pozwalające oszczędzać czas, pieniądze i zasoby materialne. Podczas studiów pogłębisz wiedzę i nabędziesz praktyczne umiejętności m.in. z zakresu:

  • uwzględniania w funkcjonowaniu organizacji praktycznych zagadnień zrównoważonego rozwoju,
  • nowoczesnych trendów dotyczących gospodarki cyrkularnej, ekonomii współdzielenia i ekonomii społecznej w odniesieniu do rozwoju zrównoważonego,
  • norm i mierników w powiazaniu z monitoringiem i raportowaniem w rozwoju zrównoważonym,
  • zrównoważonego rozwoju w wymiarze lokalnym i regionalnym, w tym także w odniesieniu do koncepcji smart city,
  • rozpoznania interesariuszy zrównoważonego rozwoju i budowania trwałych partnerstw wewnątrz i międzysektorowych.

  Ponadto jako absolwent będziesz w bardziej świadomy konieczności etycznego i profesjonalnego działania oraz będziesz otwarty na poszerzanie swojej wiedzy i doskonalenie kompetencji w zakresie studiowanej specjalności.

 • Uczymy praktycznie

  Praktyczny wymiar nauczania skutkuje tym, że jako absolwent będziesz dobrze przygotowany, aby móc dalej rozwijać się zawodowo w obszarach takich jak m.in.: specjalista ESG, CSR (ds. zrównoważonego rozwoju organizacji), wdrażanie i monitorowanie strategii oraz raportowanie zrównoważonego rozwoju, nowoczesne technologie, innowacje i modele biznesowe czy zrównoważona turystyka, usługi, produkcja, transport, logistyka.

  Ekonomia zrównoważonego rozwoju dotyczy różnych organizacji – zarówno biznesowych, publicznych, czy pozarządowych, dlatego absolwenci znajdują zatrudnienie w nowoczesnych korporacjach i spółkach giełdowych raportujących zrównoważone praktyki, bankach, instytucjach finansowych, i innych organizacjach. Aspekt zrównoważonego rozwoju jest szczególnie istotny dla wielu firm z udziałem kapitału zagranicznego.

  Partnerem specjalności jest GPM EMEA Sp. z o. o.

 • Program specjalności

  Przykładowa tematyka przedmiotów specjalnościowych realizowanych w ramach specjalności obejmuje między innymi:

  • wprowadzenie do ekonomii zrównoważonego rozwoju,
  • etykę, zasady i wartości rozwoju zrównoważonego,
  • gospodarkę obiegu zamkniętego,
  • zrównoważony rozwój lokalny i regionalny,
  • ekonomię społeczną w rozwoju zrównoważonym,
  • normy i raportowanie w zrównoważonym rozwoju,
  • ekonomię współdzielenia,
  • problematykę smart city w relacjach do rozwoju zrównoważonego,
  • partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju.
 • Rekomendacje

  Specjalność Ekonomia rozwoju zrównoważonego odpowiada potrzebom rynku pracy i pracodawców. Absolwent rozumie aspekty zrównoważonego rozwoju i raportowania w wymiarze ekonomicznym, społecznym i gospodarczym. Jego fachowa wiedza poparta jest wysoce użytecznymi umiejętnościami i kompetencjami. Dzięki temu absolwent będzie umiał w praktyczny sposób budować dodatkową wartość i korzyści dla pracodawcy. Podejście to wpisuje się w wiodące światowe trendy zarówno w wymiarze makroekonomicznym jak i w odniesieniu do poszczególnych, indywidualnych podmiotów.

   

  Ewa Palarczyk

  Executive Director, CEO - GPM EMEA

 • Opłaty

  Ekonomia - studia I stopnia ** Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
  Studia dzienne (stacjonarne) 550 zł 550 zł 600 zł 600 zł
  Studia zaoczne (niestacjonarne) 480 zł 550 zł 570 zł 580 zł
  Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
  Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł      

  ** Nie dotyczy cudzoziemców 

   

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji