A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia
Specjalność

GREEN MANAGEMENT

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


 • Czego się nauczysz?

  Zapraszamy już dziś na specjalność przyszłości, gdzie green oznacza w praktyce znacznie więcej niż zielony.  To studia dla osób, którym bliskie są wartości odpowiedzialnego gospodarowania zasobami, a zrównoważony rozwój organizacji w wymiarze środowiskowym, gospodarczym czy społecznym to nie tylko moda, ale konkretne kompetencje pozwalające oszczędzać czas, pieniądze i zasoby materialne. Podczas studiów pogłębisz wiedzę i nabędziesz praktyczne umiejętności m.in. z zakresu:

  • uwzględniania w strategii organizacji zagadnień zrównoważonego rozwoju,
  • oceny organizacji, projektów oraz zarządzania nimi z perspektywy zrównoważonego rozwoju,
  • stosowania metodyk, standardów i podejść do zarządzania projektami w sposób zrównoważony,
  • zarządzania każdym projektem w sposób zgodny z zasadami zrównoważonego zarządzania projektami,
  • bycia „kierownikiem przyszłości” uwzględniającego w realizowanych projektach wymagania projektowe na równi z wyzwania współczesnego świata,
  • raportowania projektów pod kątem ich wpływu na środowisko, społeczeństwo oraz aspekty ekonomiczne, zgodnie z wiodącymi standardami raportowania ESG,
  • stosowania metodyki zarządzania projektami PRISM™️,
  • wiedzy niezbędnej do zdania egzaminu uprawniającego do otrzymania certyfikatu GPM-B™️.

  Ponadto jako absolwent będziesz w bardziej świadomy konieczności etycznego i profesjonalnego działania oraz będziesz otwarty na poszerzanie swojej wiedzy i doskonalenie kompetencji w zakresie studiowanej specjalności.

 • Uczymy praktycznie

  Praktyczny wymiar specjalności to między innymi możliwość przygotowania w ramach zajęć specjalnościowych do międzynarodowej certyfikacji kompetencji na poziomie Green Project Management (GPM-b) zapewnionej poprzez akredytowane treści programowe oraz zajęcia prowadzone przez certyfikowanych trenerów. Najważniejsze korzyści jakie daje certyfikacja kompetencji GPM-b to:

  • udokumentowane umiejętności i wiedza w zakresie stosowania zrównoważonych metod w projektach i zarządzaniu projektami,
  • wyróżnianie się spośród zdecydowanej większości kierowników projektów na rynku,
  • otwarcie na nowe możliwości rozwoju kariery zawodowej,
  • wpisanie do międzynarodowego rejestru kierowników projektów certyfikowanych przez GPM Global,
  • potwierdzenie, że rozumiesz wpływ, jaki twoje projekty wywierają na środowisko, społeczeństwo i interesariuszy,
  • uzyskanie międzynarodowego, rozpoznawalnego certyfikatu w jednym z najszybciej rozwijających się obszarów,
  • zwiększenie swojej mobilności zawodowej i możliwości wyboru nawet w obliczu trudnego rynku pracy,
  • zyskanie większej wiarygodności jako ceniony członek międzynarodowej społeczności zarządzającej projektami.

  Praktyczny wymiar nauczania skutkuje ponadto tym, że jako absolwent będziesz dobrze przygotowany, aby móc dalej rozwijać się zawodowo w zawodach lub obszarach takich jak m.in.:

  • specjalista ESG, CSR (ds. zrównoważonego rozwoju organizacji)
  • Project Management Office (PMO)
  • zrównoważone PMO
  • zarządzanie projektami
  • wdrażanie i monitorowanie strategii
  • raportowanie zrównoważonego rozwoju
  • zarządzanie portfelami projektów
  • nowoczesne technologie, innowacje i modele biznesowe
  • zrównoważona turystyka, usługi, produkcja, transport, logistyka.

  Zrównoważone zarządzanie dotyczy różnych organizacji – zarówno biznesowych, publicznych, czy pozarządowych, dlatego absolwenci znajdują zatrudnienie w nowoczesnych korporacjach i spółkach giełdowych raportujących zrównoważone praktyki, bankach, instytucjach finansowych, i innych organizacjach. Aspekt zrównoważonego rozwoju jest szczególnie istotny dla wielu firm z udziałem kapitału zagranicznego.

  Partnerem specjalności jest GPM EMEA Sp. z o. o.

 • Program specjalności

  Przykładowa tematyka przedmiotów specjalnościowych realizowanych w ramach specjalności obejmuje między innymi:

  • zrównoważony rozwój w zarzadzaniu organizacją oraz wymogi prawne i regulacyjne w obszarze ekologicznym, społecznym i gospodarczym,
  • podejście tradycyjne i zwinne w planowaniu i organizowaniu projektów biznesowych, publicznych i społecznych
  • zrównoważone zarządzanie projektami GPM PRiSM przygotowujące do certyfikacji GPM-b
  • komunikację i zarządzanie oczekiwaniami interesariuszy oraz zarządzanie ryzykiem w projekcie z uwzględnieniem elementów zrównoważonych,
  • monitorowanie i kontrolę z uwzględnieniem raportowania ESG
  • informatyczne wspomaganie zarządzania projektami i technologie zrównoważonego rozwoju,
  • odpowiedzialne projektowanie usług - responsible and regenerative design
  • smart city, kształtowanie przestrzeni zrównoważonych i projekty rewitalizacyjne
  • budowanie partnerstw na rzecz zrównoważonego rozwoju
  • eko turystykę i wydarzenia (eventy)
 • Rekomendacje

  Specjalność Green management odpowiada potrzebom rynku pracy i pracodawców – Absolwent  rozumie aspekty zrównoważonego rozwoju i raportowania ESG, poparte wiedzą, kompetencjami i umiejętnościami z zakresu zarządzania.

  Absolwent specjalności Green Management dysponuje umiejętnościami pozwalającymi zarządzać projektami, prowadzić przedsięwzięcia w sposób opłacalny ekonomicznie, z uwzględnieniem wpływu na otaczające środowisko i społeczności. Pozna wymogi i regulacje unijne w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem w sposób zrównoważony. Dzięki zastosowaniu unikalnych metod GPM PRiSM i Standardu P5, będzie w umiał sposób praktyczny budować dodatkową wartość i korzyści dla pracodawcy. Podejście wpisuje się w wiodące światowe trendy zarządzania, a realizacja programu daje szansę zdobycia międzynarodowego certyfikatu GPM-b.

  Ewa Palarczyk

  Executive Director, CEO - GPM EMEA

 • Opłaty

  Zarządzanie -  II stopnia  Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3 Rata miesięczna Semestr 4 Rata miesięczna
  Studia dzienne (stacjonarne) i studia zaoczne (niestacjonarne) 520 zł   280 zł*   230 zł** 580 zł 580 zł 580 zł
  Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
  Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł      

  *Bonifikata na I semestr studiów.

  ** Dla Absolwentów WSB

   

   

Chcesz wiedzieć, co o tym kierunku sądzą inni studenci i absolwenci Akademii WSB? Posłuchaj naszego podcastu poświęconego właśnie „Zarządzaniu”.