A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia
Kierunek

ZARZĄDZANIE - STUDIA II STOPNIA

W celu zapisania się na studia wybierz specjalność po prawej stronie!

 • Czego się nauczysz?

  Chcesz rozwijać kompetencje menedżerskie na studiach magisterskich? Interesuje Cię zarządzanie zasobami ludzkimi albo zarządzanie projektami? Myślisz o swoim rozwoju jako profesjonalny menedżer w zakresie jakości, logistyki lub sprzedaży? Widzisz swoją przyszłość w kadrach i płacach albo w zakresie rachunkowości i podatków w zarządzaniu firmą? A może chcesz być analitykiem danych biznesowych lub ekspertem z zakresu BHP? Jeśli tak, to kierunek Zarządzanie jest właśnie dla Ciebie.

  Jeśli marzysz o roli doświadczonego menedżera, chcesz zarządzać organizacją, założyć lub rozwinąć własny biznes, motywować zespół do efektywnej i wydajnej pracy, albo właśnie awansowałeś i chcesz uzupełnić wiedzę, to kierunek Zarządzanie jest stworzony dla Ciebie. W trakcie naszych studiów będziesz mógł:

  • zdobyć nową wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości oraz nauk pokrewnych,
  • pogłębić wiedzę o zasadach funkcjonowania organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych,
  • nauczyć się identyfikować, diagnozować i rozwiązywać złożone problemy w zakresie gospodarowania wszelkimi zasobami: ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi oraz informacjami w oparciu o poznane narzędzia i instrumenty zarządzania,
  • podejmować trafne decyzje oraz sprawnie zarządzać złożonymi procesami i projektami,
  • pogłębić wiedzę z zakresu efektywnej komunikacji, budowania zespołu, a także sztuki negocjacji,
  • nabyć nowych umiejętności z zakresu kierowania zespołami, delegowania zadań, motywowania i zwiększania zaangażowania pracowników, jak również osiągania ambitnych, a jednocześnie realnych celów.
 • Program kierunku

  Wybrane treści programu studiów

  Zarządzanie studia II stopnia (3/4 semestry, uzyskiwany tytuł magister):

  Treści podstawowe obejmują między innymi zajęcia z zakresu prawa handlowego, umów w działalności gospodarczej czy nowych nurtów w ekonomii. Wybrane treści kierunkowe dotyczą w szczególności współczesnych orientacji i koncepcji zarządzania poczynając od zarządzania strategicznego, przez zarządzanie operacyjne, analizy rynku i zarządzanie ryzykiem, zintegrowane systemy zarządzania, aż po zarządzanie międzykulturowe i psychologię zarządzania. Program obejmuje także problematykę zarządzania innowacjami, zarządzania publicznego, problem solving, design thinking czy społeczną odpowiedzialność biznesu. Specjalistyczne treści obejmuje także grupa praktycznych przedmiotów specjalnościowych dostosowana do aktualnych zagadnień i oczekiwań rynku pracy. Ponadto program studiów zawiera grupę przedmiotów ogólnouczelnianych, przedmiotów przygotowujących do pisania pracy dyplomowej oraz moduł praktyczny obejmujący szkolenia, praktyki i spotkania z praktykiem.

  Nasz program studiów regularnie konsultujemy z przedstawicielami otoczenia biznesu – w tym z pracodawcami największych firm i instytucji w regionie, w kraju oraz za granicą, dlatego masz pewność, że po ukończeniu kierunku Zarządzanie, zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje, które są gwarancją sukcesu na rynku pracy.

  Regularnie pytamy też studentów ostatnich semestrów, oraz naszych absolwentów co szczególnie im się podobało i nie podobało w programie studiów. Programy studiów konsultujemy też z ekspertami branżowymi i wprowadzamy do nich nowatorskie rozwiązania – zarówno organizacyjne jak i merytoryczne. Poprzez takie działania nie tylko dopasowujemy ofertę dydaktyczną do potrzeb naszych studentów, ale też dajemy im realny wpływ na udział w kształtowaniu programu.

  Wybrane specjalności studiów magisterskich dostępne są także w ramach studiów 3-semestralnych, ale jedynie dla absolwentów 7 semestralnych studiów I stopnia.

 • Uczymy praktycznie

  Praktyczność oferty kierunku wyraża się przede wszystkim poprzez:

  • dostarczanie użytecznej wiedzy z zakresu zarządzania przekazywanej przez praktyków biznesu oraz liczne warsztaty i spotkania ze specjalistami,
  • praktyczne specjalności studiów odpowiadające na wyzwania przyszłości, dające przewagę na przyszłym rynku pracy,
  • dostęp do specjalistycznego oprogramowania branżowego oraz do wirtualnych laboratoriów,
  • możliwość udziału w wydarzeniach biznesowych, kongresowych, konferencyjnych, w tym z udziałem partnerów z najbardziej prestiżowych firm i instytucji w kraju i za granicą,
  • możliwość udziału studentów w pracach w ramach realizowanych przez uczelnię projektów naukowo-badawczych i wdrożeniowych, w szczególności w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości,
  • wsparcie w zakresie pozyskiwania i realizacji praktyk zawodowych oraz priorytet dla prac dyplomowych odpowiadających realnym wyzwaniom zarządzania w organizacjach,
  • dostęp do nowoczesnych narzędzi badawczych, w tym do realizacji prac dyplomowych i innych badań,
  • atrakcyjne metody pracy warsztatowej, gry decyzyjne, case studies,
  • możliwość udziału w konkursach biznesowych oraz możliwości uzyskania dodatkowych certyfikatów branżowych,
  • szerokie, dodatkowe możliwości wsparcia psychologicznego, prawnego oraz bogaty system stypendialny. 

  Ukończenie studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie daje zarówno szanse pracy we własnej firmie jak i możliwość rozwoju zawodowego w wielu działach firmy, na stanowisku średniego i wyższego szczebla kierowniczego lub samodzielnego specjalisty, a także stanowiskach analitycznych i operacyjnych, agencjach konsultingowych i reklamowych, instytucjach typu non – profit i jednostkach publicznych.

 • Rekomendacje

  Absolwent kierunku Zarządzanie dysponuje umiejętnościami pozwalającymi analizować otoczenie przedsiębiorstwa, w szczególności środowisko rynkowe i konkurencyjne firmy, profesjonalnie zarządzać zasobami wewnętrznymi i planować strategie marketingowe, zarządzania produkcją, personelem i finansami firmy. W kwestii zarządzania projektami, posiada kompetencje do planowania, organizowania, realizacji i kontroli projektów. Dzięki poznanym metodom, technikom i nowoczesnym narzędziom informatycznym do zarządzania projektami, jest gotowy samodzielnie lub w zespole pracować nad realizacją określonego projektu.

  Dr Marcin Lis
  Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem

 • Opłaty

  Zarządzanie -  II stopnia  Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3 Rata miesięczna Semestr 4 Rata miesięczna
  Studia dzienne (stacjonarne) i studia zaoczne (niestacjonarne) 520 zł   280 zł*   230 zł** 580 zł 580 zł 580 zł
  Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
  Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł      

  *Bonifikata na I semestr studiów.

  ** Dla Absolwentów WSB

   

   

Chcesz wiedzieć, co o tym kierunku sądzą inni studenci i absolwenci Akademii WSB? Posłuchaj naszego podcastu poświęconego właśnie „Zarządzaniu”.