A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia
Specjalność

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI BIZNESOWYMI, PUBLICZNYMI I SPOŁECZNYMI

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


 • Czego się nauczysz?

  Specjalność skierowana jest do osób, które chcą przyswoić sobie wiedzę i nabyć praktycznych umiejętności w zakresie przygotowania i realizacji projektów. Zakres tematyczny przedmiotów pozwoli absolwentowi na uczestniczenie w projektach zarówno powtarzalnych, jak i o unikatowym, nowatorskim charakterze. Nabędziesz umiejętności przygotowania i realizacji projektów zarówno poprzez indywidualny wzrost profesjonalnej wiedzy i użytecznych umiejętności jak również poprzez rozwoju kompetencji społecznych, w szczególności współpracy zespołowej. Podczas studiów masz możliwość pogłębić wiedzę m.in. z zakresu:

  • kreowania projektów rozwojowych w organizacji odpowiadających potrzebom wszystkich jej interesariuszy,
  • zarządzania projektami na poziomie strategicznym, taktycznym i operacyjnym, w tym także zarządzania portfelem projektów,
  • uwarunkowań formalnoprawnych i organizacyjnych realizacji projektów,
  • narzędzi informatycznych wpierających przygotowanie i realizację projektów,
  • dobrych praktyk w zakresie zarządzania projektami o zasięgu lokalnym, krajowym oraz międzynarodowym.

  Poznając teorię zarządzania projektami zostaniesz także zapoznany z nowoczesnymi metodami komputerowego wsparcia zarządzania projektami jak m.in. Microsoft Project Server oraz metodologia Micorosoft Operation Framework/Microsoft Solution Framework (MOF/MSF). Ponadto studia pozwalają na wyposażanie w umiejętności, dzięki którym w pogłębionym stopniu potrafisz:

  • wykorzystać techniki twórczego myślenia i gry strategiczne,
  • skutecznie komunikować się w zespole projektowym oraz z otoczeniem,
  • dokonać montażu zasobów niezbędnych do realizacji projektów, w szczególności zasobów finansowych,
  • dokonać obserwacji, pomiaru i dokumentowania postępu rzeczowego i finansowego projektu,  
  • ocenić konkurencyjności firm, jednostek publicznych i organizacji społecznych,
  • kalkulować i minimalizować ryzyka w realizacji projektu,
  • prowadzić monitoring i ewaluację w zakresie wskaźników produktów i rezultatów projektu.
 • Program specjalności

  Przykładowa tematyka przedmiotów realizowanych w ramach specjalności obejmuje:

  • informatyczne wspomaganie zarządzania projektami,
  • planowanie i organizowanie projektów biznesowych, publicznych i społecznych,
  • komunikacja w zespole projektowym,
  • zarządzanie projektami publicznymi,
  • analiza ekonomiczna projektu,
  • zarządzanie ryzykiem w projekcie,
  • zarządzanie projektami w praktyce - gra symulacyjna.
 • Uczymy praktycznie

  Ponieważ uczymy praktycznie jako absolwent będziesz dobrze przygotowany, aby móc dalej rozwijać się rozwijać się zawodowo:

  • zarówno w dużych i średnich przedsiębiorstwach jak i małych oraz mikro firmach,
  • w zakresie samozatrudnienia i przygotowania do założenia własnego biznesu,
  • w administracji publicznej, w tym w szczególności w samorządach i jego jednostkach,
  • w działalności organizacji pozarządowych, ruchów społecznych i inicjatyw obywatelskich.

  Zajęcia specjalnościowe w Akademii WSB prowadzą doświadczeni praktycy. Dzięki temu, studenci poznają aktualne trendy i najnowszą wiedzę z zakresu danej specjalności. Program specjalności regularnie konsultujemy z przedstawicielami otoczenia biznesu, w tym z pracodawcami. Dzięki temu wiemy, że przekazywane w ramach specjalności treści są aktualne i odpowiadają potrzebom rynku pracy. Oprócz tego, Uczelnia regularnie organizuje tzw. spotkania z praktykiem, dając tym samym możliwość poznania ciekawych ludzi, którzy z pasją opowiadają o swojej pracy.

 • Opłaty

  Zarządzanie -  II stopnia  Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3 Rata miesięczna Semestr 4 Rata miesięczna
  Studia dzienne (stacjonarne) i studia zaoczne (niestacjonarne) 520 zł   280 zł*   230 zł** 580 zł 580 zł 580 zł
  Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
  Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł      

  *Bonifikata na I semestr studiów.

  ** Dla Absolwentów WSB

   

   

Chcesz wiedzieć, co o tym kierunku sądzą inni studenci i absolwenci Akademii WSB? Posłuchaj naszego podcastu poświęconego właśnie „Zarządzaniu”.