Specjalność

HR I ZARZĄDZANIE TALENTAMI

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Specjalność skierowana jest do osób, które chcą pogłębić wiedzę w zakresie praktyki profesjonalnego zarządzania zasobami ludzkimi. Podczas studiów masz możliwość pogłębić wiedzę m.in. z zakresu:

 • prawa pracy niezbędną do efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi,
 • kluczowych psychologicznych uwarunkowań skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi, 
 • zasad i metod rekrutowania i selekcji pracowników,
 • zasad rozwoju i doskonalenia kadr, w tym konstruowania programów rozwojowych,
 • zasad motywacyjnego kształtowania wynagrodzeń,
 • instrumentów i narzędzi motywacji pracowników,
 • coachingu i mentoringu jako instrumentów wykorzystywanych w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Ponadto studia pozwalają na wyposażanie w umiejętności, dzięki którym w pogłębionym stopniu potrafisz:

 • przeprowadzić rekrutację i selekcję pracowników,
 • zapewnić pracownikom możliwość rozwoju zawodowego poprzez przygotowanie odpowiednich programów rozwojowych/szkoleniowych,
 • zaproponować odpowiedni do sytuacji system wynagradzania pracownika,
 • przygotować skuteczny system motywowania pracowników,
 • prowadzić sesję coachingową.

Ponadto jako absolwent będziesz w pogłębionym stopniu świadom konieczności etycznego i profesjonalnego działania oraz będziesz otwarty na poszerzanie swojej wiedzy i doskonalenie kompetencji w zakresie studiowanej specjalności.

 • Program specjalności

  Przykładowa tematyka przedmiotów realizowanych w ramach specjalności obejmuje:

  • badanie i wykorzystanie kultury organizacyjnej w ZZL,
  • systemy motywacyjne w organizacji,
  • trendy na rynku pracy,
  • prawo pracy,
  • psychologia kierowania ludźmi,
  • narzędzia IT w ZZL,
  • szkolenia i programy rozwojowe pracowników,
 • Uczymy praktycznie

  Ponieważ uczymy praktycznie jako absolwent będziesz dobrze przygotowany, aby móc dalej rozwijać się rozwijać się zawodowo:

  • w działach personalnych przedsiębiorstw i instytucji.
  • jako przedsiębiorca pracujący na własny rachunek i współudziałowiec małej lub średniej firmy,
  • jako menedżer wszystkich szczebli zarządzania w różnych typach przedsiębiorstw i instytucji,
  • jako dyrektor służb personalnych, specjalista z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, organizacji i zarządzania, zatrudnienia i płac oraz planowania,
  • na stanowisku menedżera i specjalisty w firmach doradztwa personalnego, a nawet lidera związkowego i przywódcy różnych organizacji społeczno-samorządowych,
  • jako asystent menedżera (prezesa, dyrektora, członka zarządu),
  • jako projektant procesów restrukturyzacji.

  Absolwenci znajdują zatrudnienie w firmach doradztwa personalnego, w departamentach zasobów ludzkich, instytucjach pośrednictwa pracy, poradnictwa i szkolenia zawodowego. Ponadto mogą wykonywać zadania mediatorów i ekspertów w negocjacjach pracowniczych. Partnerem specjalności jest agencja doradztwa personalnego - Doradztwo Personalne Menedżer, co gwarantuje wysoką jakość zajęć w oparciu o doświadczenie praktyków (doradców personalnych, menedżerów HR, konsultantów personalnych).

  Badania przeprowadzone wśród absolwentów specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi pokazują, że 97% absolwentów jest zdecydowanie zadowolona z udziału w zajęciach specjalizacyjnych. Studenci wysoko ocenili:  jakość kształcenia (85%), przydatność wiedzy (100%) i umiejętności (97%). Ponadto pozytywnie studenci ocenili program specjalności, wiedzę specjalistyczną  nauczycieli, umiejętności nauczycieli zainteresowania przedmiotem zajęć. Wśród atutów specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi przede wszystkim studenci podkreślali praktyczny aspekt prowadzonych zajęć, związek specjalności z realnymi problemami biznesowymi i związek specjalności z zapotrzebowaniem rynku pracy na specjalistów z zakresu HR.

  Zajęcia specjalnościowe w Akademii WSB prowadzą doświadczeni praktycy. Dzięki temu, studenci poznają aktualne trendy i najnowszą wiedzę z zakresu danej specjalności. Program specjalności regularnie konsultujemy z przedstawicielami otoczenia biznesu, w tym z pracodawcami. Dzięki temu wiemy, że przekazywane w ramach specjalności treści są aktualne i odpowiadają potrzebom rynku pracy. Oprócz tego, Uczelnia regularnie organizuje tzw. spotkania z praktykiem, dając tym samym możliwość poznania ciekawych ludzi, którzy z pasją opowiadają o swojej pracy.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji