Kierunek

SOCJOLOGIA - STUDIA I STOPNIA

 • Czego się nauczysz?

  Jeśli jesteś ciekawy ludzi i świata, lubisz zagadnienia humanistyczne, różnorodność kultur, dodatkowo fascynują Cię sondaże czy statystyka – studia socjologiczne są dla Ciebie. Ich absolwenci cechują się etyczną i społeczną odpowiedzialnością zawodową. W trakcie studiów nauczysz się:

  • Diagnozowania zmian w społeczeństwie i badania jego funkcjonowania
  • Dokonywania badań jednostek w kontakcie z innymi grupami społecznymi, a także całych grup społecznych.
  • Poznasz metodologię badań.
  • Nauczysz się diagnozowania, wyjaśniania, interpretacji zjawisk społecznych i dynamiki zmian współczesnego społeczeństwa.
  • Dzięki nabyciu powyższych kompetencji jako socjolog doskonale sprawdzisz się m.in. w zarządzaniu ludźmi, doradztwie zawodowym, zarówno w biznesie, jak i w administracji publicznej.
 • Program studiów

  Wybrane treści programu studiów

   SOCJOLOGIA studia I stopnia, 6 semestrów, uzyskiwany tytuł licencjat.

  W ramach kierunku oferujemy Wam następujące specjalności:

  • DORADZTWO ZAWODOWE
  • SOCJOLOGIA BIZNESU I ZACHOWAŃ KONSUMENCKICH
  • SPOŁECZEŃSTWO CYFORWE I NOWE MEDIA
  • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
 • Uczymy praktycznie

  Koncepcja kształcenia na kierunku Socjologia w Akademii WSB zakłada wysoki stopień upraktycznienia bazujący na specyficznych kompetencjach kadry akademickiej posiadającej zarówno dorobek naukowy w dyscyplinie nauk socjologicznych, psychologii, jak i doświadczenie zawodowe zdobyte w praktyce. Wśród naszych ekspertów znajdują się przedstawiciele m.in.: Śląskiego Związku Pracodawców LEWIATAN, Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego, Business Centre Club, Katowice AIRPORT, Polskiej Izby Handlu, Polskiej Izby Motoryzacji, Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń, Regionalnej Izby Gospodarczej.

  Studenci mają możliwość uczestnictwa w cyklicznych spotkaniach, seminariach, konferencjach oraz warsztatach Nauka - Biznes organizowanych z udziałem przedstawicieli biznesu w ramach Dąbrowskiego Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa.

  Dostosowujemy warunki studiowania zarówno w wymiarze dydaktycznym, jak i organizacyjnym do indywidualnych potrzeb studenta. Do form indywidualizacji kształcenia realizowanych w Uczelni należą m.in. Indywidualna organizacja studiów, dostosowanie organizacji studiów do potrzeb osób niepełnosprawnych, obieralność przedmiotów tzw. dodatkowe przedmioty do wyboru, indywidualny plan i program studiów. Wśród nich m.in. Biznes internetowy, Pozyskiwanie środków unijnych, Projektowania strategii employer brandingowych, International Marketing.

  Kończąc studia dysponujecie Państwo umiejętnościami praktycznego wykorzystania badań i analiz socjologicznych, analizy i diagnozy procesów zachodzących w bezpośrednim otoczeniu społecznym, umiejętnościami komunikacyjnymi potrzebnymi do rozwiązywania konfliktów, mediacji i negocjacji, wykorzystywania nowoczesnych metod i technik analizy zjawisk i procesów społecznych - zarówno jakościowych, jak ilościowych, z zastosowaniem programów komputerowych. Cechujecie się Państwo etyczną i społeczną odpowiedzialnością zawodową.

  Nasi studenci mają możliwość zdobycia certyfikatu IBM SPSS technology junior expert, SPSS technology expert.

  Opracowana koncepcja kierunku Socjologia zakłada  wykorzystanie w procesie kształcenia współczesnych  najnowszych  osiągnięć  dydaktyki: Project Based Learning i Problem Based Learning (PBL), Design Thinking, metoda projektowa, case study.

  Wybrane przedmioty z grupy treści podstawowych, kierunkowych oraz poszerzających wiedzę specjalistyczną odbywają się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Akademia WSB wykorzystuje w tym zakresie Platformę Online WSB oraz MS Teams.

   

 • Opłaty

  Socjologia - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
  Studia dzienne (stacjonarne) 395 zł 200 zł* 450 zł 200 zł* 450 zł 450 zł
  Studia zaoczne (niestacjonarne) 340 zł 420 zł 420 zł 420 zł
  Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
  Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł      
  *Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

   

Sprawdź dostępność miejsc
 *
 *
 *
 *


Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji