Specjalność

PROJEKTY W BIZNESIE MIĘDZYNARODOWYM

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


 • Czego się nauczysz?

  Specjalność skierowana jest do osób, które chcą przyswoić wiedzę i nabyć praktycznych umiejętności w zakresie przygotowania i realizacji projektów w zakresie biznesu międzynarodowego. Tematyka przedmiotów pozwoli absolwentowi na przygotowanie się do uczestnictwa w projektach zarówno powtarzalnych, jak i o unikatowym, nowatorskim charakterze.

  Podczas studiów masz możliwość nabyć wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu:

  • rozpoznawania szans rynkowych oraz przygotowania i realizacji projektów rozwojowych w zakresie ekspansji na rynki międzynarodowe,
  • zarządzania projektami biznesowymi na poziomie strategicznym, taktycznym i operacyjnym, w tym także zarządzania portfelem projektów w biznesie międzynarodowym,
  • uwarunkowań formalnoprawnych i organizacyjnych realizacji projektów w biznesie międzynarodowym,
  • narzędzi informatycznych wspierających przygotowanie i realizację projektów w biznesie międzynarodowym,
  • znajomości zasad pozyskiwania środków z zewnętrznych źródeł finansowania na międzynarodowe projekty biznesowe,
  • dobrych praktyk w zakresie internacjonalizacji biznesu oraz zarządzania projektami o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym,
  • specyfiki zarządzania projektami w biznesie międzynarodowym na rynku europejskim, amerykańskim i azjatyckim,
  • podstawowych zasad i reguł dyplomacji gospodarczej,
  • rozpoznania źródeł rynkowych w zakresie możliwości realizacji projektów w biznesie międzynarodowym,
  • montażu zasobów niezbędnych do realizacji projektów międzynarodowych, w szczególności pozyskiwania zasobów finansowych, w tym w ramach polityk europejskich,
  • obserwacji, pomiaru i dokumentowania postępu rzeczowego i finansowego projektów w biznesie międzynarodowym,
  • analitycznego myślenia i strategicznego działania w kontekście funkcjonowania przedsiębiorstw w otoczeniu międzynarodowym,
  • kalkulacji i minimalizowania ryzyk w realizacji projektów w biznesie międzynarodowym,
  • monitoringu i ewaluacji w zakresie wskaźników produktów i rezultatów projektu w biznesie międzynarodowym.
 • Program specjalności

  Przykładowa tematyka przedmiotów realizowanych w ramach specjalności obejmuje:

  • planowanie i organizowanie projektu międzynarodowego,
  • prawne i finansowe aspekty projektów w biznesie międzynarodowym,
  • narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie projektami,
  • komunikacja w międzynarodowym i wielokulturowym zespole projektowym,
  • zarządzanie ryzykiem w projekcie międzynarodowym,
  • marketing w biznesie międzynarodowym,
  • monitoring, zarządzanie jakością, ewaluacja i rozliczanie projektów międzynarodowych,
  • internacjonalizacja biznesu,
  • fundusze Unii Europejskiej i projekty europejskie,
  • strategie sprzedaży na rynkach międzynarodowych,
  • strategie biznesowe na rynku azjatyckim,
  • ekspansja biznesowa na rynek amerykański,
  • transgraniczne projekty biznesowe,
  • partnerstwa międzysektorowe i międzyorganizacyjne w projektach międzynarodowych.
 • Uczymy praktycznie

  Ponieważ uczymy praktycznie jako absolwent będziesz dobrze przygotowany, aby móc dalej rozwijać się zawodowo:

  • w dużych jak i średnich przedsiębiorstwach planujących ekspansję biznesową na rynkach międzynarodowych,
  • w małych oraz mikro firmach dostrzegających szansę w wejściu na rynek zagraniczny,
  • w jednostkach publicznych, organizacjach społecznych i instytucjach otoczenia rynku pracy zajmujących się internacjonalizacją biznesu,
  • poprzez samozatrudnienie lub w oparciu o umowy cywilnoprawne w zakresie profesjonalnego, eksperckiego wsparcia dotyczącego przygotowania i realizacji projektów w biznesie międzynarodowym.

  Zajęcia specjalnościowe w Akademii WSB prowadzą doświadczeni praktycy. Dzięki temu, studenci poznają aktualne trendy i najnowszą wiedzę z zakresu danej specjalności. Program specjalności regularnie konsultujemy z przedstawicielami otoczenia biznesu, w tym z pracodawcami. Dzięki temu wiemy, że przekazywane w ramach specjalności treści są aktualne i odpowiadają potrzebom rynku pracy. Oprócz tego, Uczelnia regularnie organizuje tzw. spotkania z praktykiem, dając tym samym możliwość poznania ciekawych ludzi, którzy z pasją opowiadają o swojej pracy.

 • Rekomendacje

  In the contemporary world of business, young people must face new challenges associated with cultural differences, communication barriers, and a never-ending pursuit of innovation. Without proper specialized education and practical skills, they are deprived of an opportunity for an equal start with other young entrepreneurs around the world. The education provided by WSB University in the field of International Relations directly corresponds with the demand of the labor market and students themselves. Studying with peer students from 40 different countries offer a hands-on experience of international atmosphere and helps to develop modern methods of international cooperation in such areas as International Marketing, Multicultural Management, or Intercultural Communication. Compliance with the best models of practical educations, together with specialized knowledge transferred directly from people from the business environment, guarantees success in the fast-changing world in the XXI century. 

  prof. Rui Castahno WSB University

  VALORIZA - Research Center for Endogenous Resource Valorization, Polytechnic Institute of Portalegre

 • Opłaty

  Stosunki międzynarodowe - studia I stopnia ** Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
  Studia dzienne (stacjonarne) 550 zł 550 zł 600 zł 600 zł
  Studia zaoczne (niestacjonarne) 480 zł 550 zł 570 zł 580 zł
  Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
  Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł      

  ** Nie dotyczy cudzoziemców 

   

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji