A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia
Kierunek

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - STUDIA I STOPNIA

Zacznij swoją edukację z nami!
Wpisowe = 0 złotych. W celu zapisania się na studia wybierz specjalność po prawej stronie! 

 • Czego się nauczysz?

  Interesuje Cię handel i marketing międzynarodowy? Chciałbyś realizować projekty w biznesie międzynarodowym? Myślisz o swoim rozwoju jako zawodowy dyplomata, albo widzisz swoją przyszłość związaną z komunikacją międzynarodową? Jeśli tak, to kierunek Stosunki Międzynarodowe jest właśnie dla Ciebie.

  To studia dla osób, które są ciekawe otaczającego świata i procesów globalizacyjnych. Jeśli chcesz pozyskać wiedzę na temat międzynarodowej sytuacji politycznej i gospodarczej, albo chcesz budować swoją karierę zawodową w dyplomacji, to zdecydowanie powinieneś zostać studentem tego interdyscyplinarnego kierunku.

  W trakcie studiów będziesz mógł:

  • pozyskać wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu międzynarodowej problematyki ekonomicznej, społecznej, politycznej i prawnej wybranych regionów świata,
  • poznać mechanizmy funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz gospodarki światowej,
  • zdobyć umiejętności analizy problemów krajowych w perspektywie międzynarodowej,
  • rozwinąć umiejętności z zakresu komunikacji, w tym także komunikacji międzykulturowej oraz negocjacji międzynarodowych,
  • nauczyć się przygotowywać i realizować przedsięwzięcia biznesowe w wymiarze międzynarodowym, w tym transgranicznym,
  • poznać zasady i kulisy międzynarodowej dyplomacji.
 • Program studiów

  Wybrane treści programu studiów

  Stosunki międzynarodowe - studia I stopnia (6 semestrów, uzyskiwany tytuł licencjat):

  Treści podstawowe obejmują między innymi grupy przedmiotów wprowadzających do stosunków międzynarodowych w wymiarze ekonomicznym, prawnym, społecznym w tym np. demograficznym. Wybrane treści kierunkowe dotyczą między innymi gospodarki światowej, systemów politycznych, kultury międzynarodowej, integracji i globalizacji oraz bezpieczeństwa międzynarodowego. Specjalistyczne treści obejmuje także grupa praktycznych przedmiotów specjalnościowych dostosowana do aktualnych, międzynarodowych wyzwań społeczno-gospodarczych. Ponadto program studiów zawiera grupę przedmiotów ogólnouczelnianych, przedmiotów przygotowujących do pisania pracy dyplomowej oraz moduł praktyczny obejmujący szkolenia, praktyki i spotkania z praktykiem.

  Nasz program studiów regularnie konsultujemy z przedstawicielami otoczenia biznesu – w tym z pracodawcami, urzędami, instytucjami partnerskimi uczelniami w kraju i za granicą, dlatego masz pewność, że po ukończeniu kierunku Stosunki Międzynarodowe, zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje, które są gwarancją sukcesu na rynku pracy.

  Regularnie pytamy też studentów ostatnich semestrów, oraz naszych absolwentów co szczególnie im się podobało i nie podobało w programie studiów. Programy studiów konsultujemy też z ekspertami branżowymi i wprowadzamy do nich nowatorskie rozwiązania – zarówno organizacyjne jak i merytoryczne. Poprzez takie działania nie tylko dopasowujemy ofertę dydaktyczną do potrzeb naszych studentów, ale też dajemy im realny wpływ na udział w kształtowaniu programu.

 • Uczymy praktycznie

  Praktyczność oferty kierunku wyraża się przede wszystkim poprzez:

  • dostarczanie użytecznej wiedzy z zakresu stosunków międzynarodowych przekazywanej przez praktyków oraz liczne warsztaty i spotkania ze specjalistami,
  • możliwości kształcenia w środowisku międzynarodowym z ponad tysiącem studentów z 40 krajów całego świata i bardzo bogatą możliwość wyjazdów zagranicznych do partnerskich uczelni,
  • praktyczne specjalności studiów odpowiadające na wyzwania przyszłości, dające przewagę na przyszłym rynku pracy,
  • możliwość udziału w wydarzeniach biznesowych, kongresowych, konferencyjnych, w tym z udziałem partnerów z najbardziej prestiżowych firm i instytucji w kraju i za granicą,
  • możliwość udziału studentów w pracach w ramach realizowanych przez uczelnię projektów naukowo-badawczych i wdrożeniowych, w szczególności w zakresie współpracy transgranicznej,
  • wsparcie w zakresie pozyskiwania i realizacji praktyk zawodowych oraz priorytet dla prac dyplomowych odpowiadających realnym wyzwaniom związanym ze stosunkami międzynarodowymi,
  • atrakcyjne metody pracy warsztatowej, gry decyzyjne, case studies,
  • dostęp do nowoczesnych narzędzi badawczych, w tym do realizacji prac dyplomowych i innych badań,
  • możliwość udziału w konkursach, aktywnościach kół naukowych oraz możliwości uzyskania dodatkowych certyfikatów np. językowych docenianych przez pracodawców (m.in. LCCI, TELC, TOEIC),
  • szerokie, dodatkowe możliwości wsparcia psychologicznego, prawnego oraz bogaty system stypendialny. 

  Kierunek Stosunki Międzynarodowe ma profil praktyczny i w związku z tym studia rozwijają kompetencje umożliwiające podjęcie pracy zawodowej między innymi w organizacjach i instytucjach międzynarodowych i ich przedstawicielstwach, przedsiębiorstwach rozwijających współpracę zagraniczną np. w biurach handlu zagranicznego i komórkach eksportu, administracji publicznej, uczelniach oraz organizacjach pozarządowych zorientowanych na współpracę międzynarodową. Absolwenci kierunku to także politycy oraz eksperci unijni i międzynarodowi.

 • Opłaty

  Stosunki międzynarodowe - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
  Studia dzienne (stacjonarne) 550 zł   280 zł* 550 zł 600 zł 600 zł
  Studia zaoczne (niestacjonarne) 480 zł 550 zł 570 zł 580 zł
  Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
  Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł      
   

   

  *Promocja "Wsparcie na starcie" w I semestrze studiów.