Specjalność

TRANSPORT W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

Specjalność dostępna od października 2024 r. 

 • Czego się nauczysz?

  • Zasad zarządzania kryzysowego
  • Psychologicznych aspektów zarządzania w sytuacjach kryzysowych
  • Zarządzania ryzykiem w kontekście transportu
  • Zasad przewozu towarów niebezpiecznych i ponadgabarytowych
  • Regulacji prawnych związanych z bezpieczeństwem w transporcie
 • Uczymy praktycznie

  Wszystkie zajęcia specjalnościowe w Akademii WSB prowadzą doświadczeni praktycy. Dzięki temu, studenci poznają aktualne trendy i najnowszą wiedzę z zakresu danej specjalności. Obecna sytuacja geopolityczna stwarza wiele wyzwań dla łańcuchów dostaw i związanych z nimi szlaków transportowych. Specjalność Transport w sytuacjach kryzysowych to aktualna odpowiedź na potrzebę rynku pracy związaną z kształceniem specjalistów, którzy są w stanie sprawnie zarządzać transportem niezależnie od zmieniających się warunków. Ta interdyscyplinarna specjalność łączy w sobie zagandnienia transportowe, logistyczne i prawne z wiedzą psychologiczną i kompetencjami menedżerskimi.

 • Program specjalności

  Wybrane treści realizowane w ramach specjalności:

  • Diagnoza zagrożeń dla bezpieczeństwa transportu
  • Prawne aspekty bezpieczeństwa publicznego
  • Zarządzanie ryzykiem - współczesne zagrożenia dla bezpieczeństwa transportu
  • Systemy zarządzania w transporcie
  • Psychologia w sytuacjach nadzwyczajnych
 • Rekomendacje

  "Sprawne zarządzanie ryzykiem oraz sytuacjami kryzysowymi ma dzisiaj kluczowe znaczenie, zwłaszcza jesli mówimy o zapewnieniu ciągłości łańcuchów dostaw. Sytuacje kryzysowe wymagają skutecznej i szybkiej obsługi logistycznej. Taka obsługa to także działania transportowe, które mają zapewnić przemieszczenie ludzi, zwierząt i dóbr z miejsc zagrożonych w miejsca bezpieczne oraz przepływ niezbędnych ładunków. Serdecznie zapraszam Państwa na interdyscyplinarną specjalność, która przedstawia problem zarządzania kryzysowego w transporcie wieloaspektowo. Zdobędą Państwo niezbędną wiedzę prawną i psychologiczną konieczną do zarządzania sytuacjami kryzysowymi w transporcie, dowiedzą się Państwo jak wykorzystać bezzałogowe statki powietrzne w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych, a także nabędą Państwo umiejętność m.in. oceny ryzyka i analizy zdarzeń transportowych. Serdecznie zapraszam na specjalność Transport w sytuacjach kryzysowych w Akademii WSB".

  dr Patrycja Mickiewicz

  Prodziekan Wydziału Nauk Stosowanych AWSB

Transport - studia I stopnia ** Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna Semestr 7 Rata miesięczna
Studia dzienne (stacjonarne) 550 zł 550 zł 600 zł 600 zł 600 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 480 zł 550 zł 570 zł 580 zł 600 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł        

** Nie dotyczy cudzoziemców