Kierunek

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA SME) | WARSZAWA

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Zgodnie z aktualnymi raportami, przedsiębiorca w Polsce zarządza głównie w sposób intuicyjny,  co prędzej czy później prowadzi do zahamowania wzrostu przedsiębiorstwa lub bezpośrednich błędów biznesowych. Celem programu MBA będzie dostarczenie właścicielom małych i średnich przedsiębiorstw świadomej i usystematyzowanej wiedzy potrzebnej do efektywnego zarządzania przedsiębiorstwami MŚP i skalowania biznesu.

Program zorientowany jest na kompetencje społeczne i rozbudowany moduł marketingu wzbogacony o zajęcia dotyczące sprzedaży w różnych sytuacjach biznesowych, na przykład sprzedaż marki inwestorom lub sprzedaż produktów bądź usług klientom. Program MBA dostarcza rozwiązań bazujących na rzeczywistych sytuacjach biznesowych. Dlatego uczestnicy wezmą udział w trzech wizytach studyjnych w trzech różnych przedsiębiorstwach. Każda z tych wizyt będzie służyła dokładnie określonym celom, np. zbadanie konkretnego projektu, zapoznanie się z wdrożonym modelem biznesowym lub przeanalizowanie sytuacji kryzysowej, przez którą przeszło przedsiębiorstwo. Uczestnicy uzyskają dzięki temu niepowtarzalny know-how biznesowy, unikną podobnych błędów w przyszłości i zdobędą pomysły i rozwiązania  z różnych branż.

By dzięki nowoczesnej edukacji przygotować się do faktycznego osiągania wyznaczonych celów w życiu osobistym i zawodowym. By uzyskać dyplom uczelni wyższej, podnoszący pozycję społeczną i oficjalnie poświadczający osiągnięte umiejętności. By zdobyć rynkowe kompetencje, dające przewagę konkurencyjną i możliwości awansu. By uczyć się tylko przydatnych rzeczy, mających bezpośrednie przełożenie na rynek. By pozostać w formule lifelong learning, zgodnie z którą człowiek uczy się przez całe życie. Współpraca z dr. Mateuszem Grzesiakiem, posiadającym wieloletnie, międzynarodowe doświadczenie, to okazja do wszechstronnego rozwoju, gdzie wiedza poparta jest badaniami naukowymi oraz praktyką biznesową, a całość podana w interesującej i ułatwiającej zapamiętywanie formie.

Studia przeznaczone są dla właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw oraz managerów każdego szczebla.

 • Atuty

  • Zdobądź wiedzę od praktyków, którzy mają mierzalne wyniki w biznesie
   Mateusz Grzesiak jest właścicielem prężnie działającego przedsiębiorstwa Starway Institute o zasięgu międzynarodowym, od lat lidera branży. Ucz się od osoby, która w budowaniu biznesu bazuje na latach doświadczeń związanych z prowadzeniem firmy oraz doradztwem personalnym i rozumie, że ostateczną weryfikacją jest zawsze lepszy wynik.
  • Poznaj narzędzia z których od razu skorzystasz w życiu osobistym i zawodowym
   Nasze doświadczenie w konsultingu pozwala na szybkie i skuteczne eliminowanie problemów oraz dobieranie skutecznych narzędzi prowadzących do rozwoju jednostki i całych przedsiębiorstw w zakresie zarządzania, marketingu i innych obszarów. Poznasz modele i rozwiązania, z których na co dzień korzystają najskuteczniejsi.
  • Świetnie baw się na zajęciach i wracaj zmotywowany po więcej
  • Wieloletnie doświadczenie w wystąpieniach publicznych pozwala na skuteczne przekazywanie wiedzy w formie EDUTAINMENT, gdzie EDU oznacza edukację, a TAINMENT – atrakcyjną formę przekazu. Dzięki temu z łatwością zapamiętasz omawiane zagadnienia i nigdy nie będziesz się nudził na zajęciach.
  • Ucz się rozwiązań z całego świata, aby myśleć globalnie
   Prowadzenie biznesu na arenie międzynarodowej i życie w wielu kulturach daje dostęp do otwartej, globalnej mentalności. Pozwala na korzystanie z nieograniczonych zasobów i rozwijającej współpracy z ludźmi z różnych kręgów kulturowych. Korzystając z tej wiedzy i doświadczenia, będziesz nieporównywalnie bardziej kreatywny i skuteczny w życiu zawodowym i osobistym. Poznaj narzędzia, z których od razu skorzystasz w życiu osobistym i zawodowym. Nasze doświadczenie w konsultingu pozwala na szybkie i skuteczne eliminowanie problemów oraz dobieranie skutecznych narzędzi, prowadzących do rozwoju jednostki i całych przedsiębiorstw w zakresie zarządzania, marketingu i innych obszarów. Poznasz modele i rozwiązania, z których na co dzień korzystają najskuteczniejsi.
  • Współpracuj z przedsiębiorcami i zdobywaj wartościowe kont(r)akty
   Dzięki codziennej pracy z właścicielami MŚP, doskonale orientujemy się w wyzwaniach, przed którymi stoją polscy przedsiębiorcy. Potrafimy znaleźć właściwe rozwiązania na ich konkretne problemy. Dzięki ogromnemu networkowi łączymy ich ze sobą, co skutkuje synergią pomysłów, działań i finansów, prowadząc do efektu skali na różnych polach.
 • Program

  I Zarządzanie

  Zarządzanie: Planowanie

  Planowanie strategiczne
  Definiowanie celów
  Proces planowania
  Obszary planowania
  Psychologia planowania
  Identyfikacja problemów
  Operacjonalizacja celów
  Tworzenie alternatyw
  Ocenianie konsekwencji
  Podejmowanie decyzji
  Implementacja
  Analiza sytuacji przedsiębiorstwa

  Zarządzanie: Organizowanie

  Ustalenie zakresu pracy
  Podział zadań na czynności
  Przydział/delegowanie prac
  Koordynacja działań i zasobów
  Kontrola rozwiązań organizacyjnych
  Korygowanie działań w celu zwiększenia efektywności

  Zarządzanie: Weryfikowanie

  Wskaźniki oceny działalności przedsiębiorstwa
  Ustalanie mierników celów
  Analizowanie postępu
  Implementacja zmian

  Zarządzanie: Project Management

  Definicja projektu
  Cykl życia projektu
  Zakres projektu
  Termin realizacji projektu
  Koszty projektu (budżet)
  Style zarządzania projektami
  Relacje z interesariuszami

  Zarządzanie: Komunikowanie

  Techniki precyzyjnej komunikacji
  Rozwiązywanie i minimalizowanie konfliktów
  Delegowanie zadań – zasady i poziomy
  Coaching menedżerski
  Zarządzanie zmianą

  Zarządzanie: Przywództwo

  Szkoły przywództwa
  Przywództwo międzypokoleniowe
  Przywództwo międzynarodowe
  Przywództwo męskie i kobiece
  Przywództwo charyzmatyczne
  Budowanie efektywnych zespołów i ich dynamika
  Modele ról zespołowych
  Tworzenie kultury organizacyjnej
  Rodzaje kultur organizacyjnych
  Archetypy liderów

  II Marketing

  Marketing: Rodzaje rynków

  Marketing: Analiza rynku

  Segmentacja
  Określanie wielkości rynku
  Konkurencja
  Korzystanie z badań

  Marketing: Strategia marketingowa

  Domykanie luki strategicznej
  Strategia penetracji rynku
  Strategia rozwoju rynku
  Strategia rozwoju produktu
  Strategia dywersyfikacji działalności

  Marketing: E-commerce

  Marketing: Cena

  Marketing: Dystrybucja

  Marketing: Promocja

  Reklama
  Public relations

  Marketing: Branding

  Tworzenie nowego brandu
  Rebranding
  Personal branding

  Marketing: Profilowanie klienta

  Marketing: Komunikacja marketingowa

  Storytelling
  Copywriting
  Neurolingwistyka

  Marketing: Sprzedaż 1

  Pierwsze wrażenie
  Język ciała
  Kalibracja
  Podejście do sprzedaży
  Personal branding
  Elevator speech

  Marketing: Sprzedaż 2

  Budowanie raportu
  Zaufanie
  Inteligencja emocjonalna
  Komunikacja zdalna
  Pytania i odpowiedzi
  Typologia klientów

  Marketing: Sprzedaż 3

  Zarządzanie wątpliwościami
  Dosprzedaż
  Definiowanie produktu
  Modele negocjacji
  Techniki perswazji
  Język korzyści
        

  III Zasoby ludzkie

  Zasoby ludzkie: Rekrutacja

  Etapy procesu rekrutacji
  Określanie potrzeb stanowiskowych
  Budowanie profilu osobowościowego
  Weryfikacja mocnych i słabych stron kandydata
  Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu
  Wprowadzanie nowych pracowników do zespołu
  Rozwiązywanie współpracy

  Zasoby ludzkie: Rozwój

  Budowanie wizji współpracy i ścieżki kariery członka zespołu
  Szkolenie i coaching zespołu
  Zarządzanie wypaleniem zawodowym
  Zarządzanie kryzysem i konfliktami

  Zasoby ludzkie: Motywowanie

  Piramida motywacji
  Piramida Logana
  Techniki motywowania zespołu
  Modele potrzeb

  Zasoby ludzkie: Wynagrodzenia

  Polityka wynagrodzeń
  Analiza rynku pod kątem wynagrodzeń
  Zarządzanie podwyżkami
  Motywowanie finansowe

  Zasoby ludzkie: Oceny

  Systemy ocen pracowniczych
  Feedback

  IV Kompetencje społeczne

  Kompetencje społeczne: Zarządzanie sobą

  Work life balance
  Zarządzanie czasem
  Selfcoaching
  Motywacja
  Budowanie nawyków
  Zmiana zachowań
  Organizacja życia osobistego
  Zarządzanie emocjami

  Kompetencje społeczne: Samokształcenie

  Modelowanie
  Kreatywność
  Techniki uczenia się
  Nauczanie innych
  Rozwiązywanie problemów
  Terapia schematu

  Kompetencje społeczne: Inteligencja relacji

  Zarzadzanie konfliktem
  Wychowywanie dzieci
  Budowanie relacji krótko i długoterminowych
  Skrypty rodzinne
  Networking
  Określanie i realizacja potrzeb
  Zarządzanie rozstaniami

  Kompetencje społeczne

  Duchowość
  Hierarchia wartości
  Poziomy świadomości
  Uważność
  Szczęście
  Medytacja
  Buddyzm
  Logoterapia

  Kompetencje społeczne: Inner game trenera

  Podejście do zawodu
  Nauka modelami
  Kontrola emocji swoich i grupy
  Style prowadzenia
  Stany flow

  Kompetencje społeczne: Komunikacja trenerska

  Wizerunek trenera
  Pozycje ciała
  Poruszanie się
  Relacja z przestrzenią
  Mimika
  Gestykulacja
  Modele linii czasu
  Metafory ciała
  Modulowanie głosu
  Dobór słownictwa
  Storytelling
  Metafory
  Perswazja trenerska

  Kompetencje społeczne: Narzędzia prowadzenia grupy

  Pozycje percepcyjne
  Wielopoziomowy raport
  Feedback
  Format prezentacyjny
  Cykl Kolba
  Tworzenie i prowadzanie ćwiczeń
  Tworzenie prezentacji

  Kompetencje społeczne: Interakcje grupowe

  Pytania
  Prowadzenie grupy poprzez uczestnika
  Zarządzanie subgrupami
  Stadia rozwoju grupy
  Interakcje z uczestnikami
  Typologia uczestników
  Zarządzanie dystraktorami
  Zarządzanie trudnymi uczestnikami
  Praca w innej kulturze
  Zarządzanie rolami
  Angażowanie uczestników
  Wywoływanie emocji w grupie

  Kompetencje społeczne: Sofizmaty

  Sofizmaty - lista sofizmatów i zasady zastosowania
  Case studies – sofizmaty w życiu osobistym (w relacjach z przyjaciółmi, rodziną, partnerem i dziećmi)
  Case studies – sofizmaty w życiu zawodowym (marketing, sprzedaż, relacje biznesowe, PR)

  Kompetencje społeczne: Język Perswazji

  Metamodel i model Miltona
  Model Sleight of Mouth
  Dialog sokratejski

  Kompetencje społeczne: Copywriting

  Profilowanie odbiorcy
  Neurogramatyka
  Strukturyzowanie tekstów
  Format prezentacyjny
  Storytelling
  Case studies – pisanie ofert handlowych

  V Rachunkowość finansowa i zarządcza

  Rachunkowość finansowa i zarządcza 1

  Istota i znaczenie rachunkowości w organizacji
  Podstawowe zasady rachunkowości
  Istota i zakres rachunkowości finansowej i obowiązki w zakresie sprawozdawczości

  Rachunkowość finansowa i zarządcza 2: Podstawowe sprawozdania finansowe i ich zawartość informacyjna

  Rodzaje sprawozdań finansowych i ich zawartość informacyjna
  - Bilans
  - Rachunek zysków i strat
  - Sprawozdanie o przepływach środków pieniężnych.
  Zasady ujmowania i wyceny bilansowej aktywów trwałych i obrotowych oraz
  zobowiązań i rezerw.
  Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy i kalkulacyjny.

  Rachunkowość finansowa i zarządcza 3:

  Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej
  Koszty pośrednie i
  problematyka ich alokacji
  Rachunek kosztów dla zarządzania

  Wizyta studyjna
  Projekty zespołowy MBA

 • Informacje dodatkowe

  • Kandydaci powinni posiadać co najmniej wyższe wykształcenie
  • Czas trwania: 3 semestry
  • Podstawa zaliczenia:
   • po I semestrze nauki – test zaliczeniowy,

   • po II semestrze nauki – test zaliczeniowy,

   • po III semestrze nauki – test zaliczeniowy oraz ocena z zespołowego projektu menedżerskiego. Projekt maksymalnie 5-osobowy będzie prezentowany przez grupę na zajęciach warsztatowo-zaliczeniowych, przed słuchaczami kierunku i opiekunem projektów

  • Dni odbywania się zajęć: zajęcia raz / dwa razy w miesiącu: soboty, niedziele
  • Liczba godzin - 507 godz. (300 h zajęć wykładów i ćwiczeń oraz 207 godzin e-learningu, pracy indywidualnej studentów i wizyt studyjnych).
 • Kadra

  Dr Mateusz Grzesiak

  Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, ukończył studia magisterskie z prawa oraz psychologii. Szkoli międzynarodowo od ponad 13 lat w 7 językach, głównie na rynkach europejskich (m.in. Niemcy, Anglia, Irlandia, Włochy, Polska) i latynoskich (m.in. Ekwador, Meksyk, Brazylia, Kolumbia). Uczestnik programów telewizyjnych i radiowych w Polsce i za granicą.

  Więcej
 • Opłaty

  Cena: 59.000 zł*


  *Istnieje możliwość rozłożenia płatności na maksymalnie trzy raty. 

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU