Kierunek

CLOUD COMPUTING - ONLINE

Tryb: Online Zapisz się

Chmura obliczeniowa jest obecnie podstawową platformą IT będącą podstawą funkcjonowania systemów informatycznych wspierających działanie przemysłu i biznesu. Na rynku pracy w branży IT coraz większą rolę będą odgrywać specjaliści posiadający wysokie kompetencje w dziedzinie zarządzania, projektowania i analizy rozwiązań opartych o platformy Cloud. Osoby zajmujące się projektowaniem systemów informatycznych, zarządzaniem architekturą IT w przedsiębiorstwach, czy odpowiedzialne za implementację systemów informatycznych powinny posiadać wiedzę w dziedzinie działania i architektury oprogramowania i usług udostępnianych w ramach chmury obliczeniowej, jak również aspektów związanych z bezpieczeństwem prawnym i teleinformatycznym danych przetwarzanych w usługach chmury obliczeniowej.

Studia podyplomowe Cloud Computing to oferta skierowana do osób pragnących zdobyć przede wszystkim wiedzę technologiczną, a w drugiej kolejności biznesową i prawną. Skoncentrowaliśmy się na trzech dostawcach usług chmurowych (Amazon Web Service, Microsoft, Google) mając na uwadze koncentrację rynku oraz raporty najnowsze raporty Gartnera w tej dziedzinie. Oferta została dobrana w taki sposób, by przygotować Państwa do certyfikacji. Przykładem takim jest możliwość zdania w ramach programu studiów egzaminu AWS (AWS Cerified Fundational).

Projektując program studiów uwzględniono także aspekty prawne związane z projektowaniem systemów informatycznych w środowisku chmurowym, poszerzając je o ciągle aktualną tematykę RODO. Uwzględniono coraz bardziej zmieniającą się charakterystykę prowadzenia projektów, gdzie dotychczasowe metodyki PMI, Prince 2 znalazły mocną konkurencję w metodykach Agile, Devops, Scrum. Studia Cloud Computing zostały mocno ukierunkowane na aspekty technologiczne, aby spełnić oczekiwania najbardziej wymagających Słuchaczy.

 • Atuty

  • słuchacz pozna w praktyce zastosowanie największych w skali światowej platform chmury obliczeniowej w tym Amazon Web Services, Google Cloud Platform i Microsoft Azure*
  • zniżka dla słuchaczy, nawet 50%, na egzaminy w certyfikowanych ośrodkach egzaminacyjnych,
  • możliwość uzyskania certyfikatów AWS i Azure,
  • szeroki pakiet szkoleń uzupełniających w formie e-learning,
  • zajęcia prowadzone będą przez akredytowanych instruktorów Amazon Web Services,
  • autoryzowane materiały szkoleniowe,
  • zajęcia laboratoryjne na platformie Amazon Web Services,
  • najbardziej poszukiwane na rynku pracy kompetencje,
  • możliwość poznania największych w skali światowej platform chmury obliczeniowej,
  • zajęcia praktyczne z użyciem wirtualnej architektury IT,
  • możliwość pozyskania atrakcyjnych na rynku pracy umiejętności kompetencji oraz wiedzy

  Zajęcia oferowane na kierunku skupiają się na praktycznym wykorzystaniu dla potrzeb biznesu i przemysłu usług chmury obliczeniowej ferowanych przez największe na rynku światowym platformy usług Cloud w tym:

  • Microsoft Azure
   Microsoft Azure jest platformą chmurową, która udostępnia mechanizmy pozwalające przetwarzać dane, a także je składować. Azure obsługuje każdy system operacyjny i szeroką gamę języków programistycznych. Oferuje dostęp do zintegrowanych usług obejmujących moc obliczeniową, magazyny, aplikacje e-learning, dane i sieci, dzięki czemu szybciej można zarządzać infrastrukturą, realizować większą liczbę zadań, a przede wszystkim uzyskać znaczne oszczędności finansowe. Platforma Azure to maszyny wirtualne serii G wraz z magazynem w warstwie Premium o wydajności ponad 80 000 operacji we/wy na sekundę. Co to znaczy? Dzięki temu otrzymujemy zaawansowane rozwiązanie dla obciążeń obejmujących bardzo dużą ilość danych – także dla SQL Server, Magazyn danych SQL czy baz danych Oracle i innych. Microsoft Azure to bardzo rozbudowana platforma dedykowana zarówno dla małych, średnich, jak i dużych przedsiębiorstw. Dostarcza elementy umożliwiające szybkie i sprawne tworzenie, wdrażanie oraz oczywiście zarządzanie rozwiązaniami chmurowymi. Azure oferuje bardzo szeroki zakres usług aplikacyjnych, a także obliczeniowych. Platforma pozwala na tworzenie aplikacji korzystając nie tylko z dowolnego języka, lecz również z dowolnego narzędzia bądź środowiska. Microsoft Azure umożliwia także integrację publicznych aplikacji chmurowych z istniejącym już środowiskiem IT.

  • Platforma Amazon Web Services
   Amazon Web Services jest obecnie największą platformą oferującą usługi w modelu cloud. Korzystają z niej najwięksi m.in. AirBnB, NetFlix, Pinterest i wielu innych. AWS łączy w sobie dobrą jakość z uniwersalnością, rozumianą jako szerokie portfolio narzędzi oraz ogromna liczba dostępnych interfejsów programistycznych. Filozofia działania firmy Amazon sprawia, że do dyspozycji otrzymujemy usługi jednocześnie niezwykle wydajne i przystępne cenowo. Platforma AWS to także szereg narzędzi zaprojektowanych specjalnie z myślą o deweloperach. Szeroki zakres usług takich jak: hurtownie danych, aplikacje biznesowe (Business Intelligence) czy rozwiązania z rodziny IoT (Internet of Things) to tylko nieliczne przykłady. Wszystko to w oparciu o najwyższe standardy bezpieczeństwa, typowe dla firmy Amazon. Amazon Web Services stanowi świetną ofertę zarówno dla pracowników działów biznesowych jak i deweloperów: w każdym momencie istnieje możliwość uruchomienia nowej usługi, a następnie – w oparciu o przyjęcie przez reprezentatywną grupę testową – zatrzymanie jej lub wdrożenie na większą skalę. Amazon Web Services posiada także bogatą (i elastyczną!) ofertę jeśli chodzi o storage. Warto wspomnieć chociażby o Amazon S3 oraz EBS. Amazon Simple Storage Service (czyli właśnie Amazon S3) przeznaczony jest zarówno do przechowywania krótkoterminowego jak i długoterminowego. EBS natomiast to rozwiązanie stworzone specjalnie pod obsługę transakcyjnego przetwarzania danych.

  • Platforma Google Cloud
   Platforma jest zestawem usług oferowanych w modelu chmury obliczeniowej na bazie sprzętowej używanej przez firmę do świadczenia usług informatycznych związanych z najbardziej znanymi na świecie produktami biznesowymi, takimi jak Google Search, You Tube, Google Drive. Platforma oferuje w modelu SaS usługi analityczne, usługi usługi składowania danych oraz usługi uczenia maszynowego.

   W skład Google Cloud Platform, czyli usług realizowanych w modelu cloud computing (w chmurze) wchodzą między innymi:
  • Google App Engine – uniwersalne środowisko, umożliwiające twórcom aplikacji skupienie się na tworzeniu aplikacji w jednym z popularnych języków programowania (Java, Python, GO, PHP), pozostawiając kwestię utrzymania i bezpieczeństwa platformy sprzętowej i programowej firmie Google,
  • Google Cloud Storage – rozwiązanie umożliwiające przechowywanie wielkich zbiorów danych,
  • Google Cloud SQL – rozwiązanie umożliwiające korzystanie z baz SQL w modelu chmurowym,
  • Google Cloud Compute – rozwiązanie umożliwiające uruchamianie własnych maszyn wirtualnych na platformie Google.
  • Google Big Query – rozwiązanie umożliwiające przetwarzanie dużych zbiorów danych (BigData)

  Wszystkie powyższe składowe Google Cloud Platform realizują najważniejszą zaletę modelu cloud computing, użytkownicy ponoszą koszty platformy jedynie podczas jej rzeczywistego wykorzystania i dysponują w pełni skalowalną architekturą, pozwalającą bez problemu obsłużyć nagły wzrost liczby transakcji.

 • Program

  1. Wstęp do usług chmury obliczeniowej
  2. Wstęp do Platformy Microsoft Azure
  3. Wstęp do Platformy Google Cloud
  4. Wstęp do Platformy Microsoft Alibaba Cloud
  5. Aspekty wdrożenia chmury obliczeniowej
  6. Regulacje prawne związane z chmurą obliczeniową ze szczególnym uwzględnieniem tematyki Rodo
  7. Aspekty finansowe chmury obliczeniowej
  8. Przykłady środowisk chmurowych na przykładzie Office 365
  9. AWS Academy Cloud Foundations
  10. AWS Academy  Cloud Computing Architecture
  11. Google Cloud w rozwiązaniach IoT

  Liczba godzin: 182

  Informacje dodatkowe

  • Kandydaci  powinni posiadać co najmniej wyższe wykształcenie.
  • Czas trwania: 2 semestry
  • Podstawa zaliczenia: studia kończą się egzaminami po każdym semestrze studiów
  • Dni odbywania się zajęć: dwa razy w miesiącu: soboty, niedziele
  • Część zajęć w formule online (Blended learning).

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Kadra

  dr Tomasz Siemek

  Wykładowca akademicki, pasjonat nowoczesnych narzędzi i programów nauczania. Studia doktoranckie ukończył na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Absolwent Said Business  School of Oxford. Całe życie związany z edukacją i kształceniem osób. Założyciel ABC Data Centrum Edukacyjne działające obecnie jako Cloudteam.  Jeden z ojców narzędzia jakim jest Cloudla.bs oraz On Demand. Uzależniony od sportu i zdobywania nowych kompetencji w służbie komunikacji międzyludzkiej. Licencjonowany mediator i twórca pierwszych wytycznych dotyczących metodyki szkoleniowej dla takich firm jak Microsoft i Novell. Od 2018 roku osoba działająca z ramienia AWS na polu popularyzacji technologii chmurowych.

  Więcej

  Marcin Pytlik

  Konsultant z zakresu technologii Microsoft z  ponad 15 lat doświadczeniem. Główne obszary zainteresowań to platforma MS SharePoint, MS SQL Server oraz rozwiązania oparte o Windows Azure. Na co dzień zajmuje się szkoleniami, wdrożeniami oraz konsultacjami. Współpracuj z kilkoma dużymi firmami. Wśród realizowanych projektów m.in.:

  • Konsultacje z zakresu SharePoint Online dla 7Dots,
  • Udział we wdrożeniu platformy raportowej opartej o MS SharePoint dla GUS,
  • Konsultacje z zakresu MS SharePoint i MS SQL Server dla firmy Comtrust,
  • Projekt oraz wdrożenie MS SharePoint Server wraz z platformą MS Project dla CRZL,
  • Zdalna administracja klastrami MS SQL Server dla klientów,
  • Migracje MS SQL Server na platformę NetApp,
  • Instalacja klastrów MS SQL Server.
  Więcej

  mgr inż. Robert Jezierski

  Absolwent Informatyki oraz studiów z Zarządzania w Cloud computing. Doświadczony Inżynier systemowy, posiadający udokumentowaną wiedzę w dziedzinie serwerów firmy Microsoft, Citrix i hardware takich producentów jak Fujitsu i Dell. Posiadający doświadczenie w szkoleniu partnerów firmy Fujitsu z zakresu serwerów i macierzy dyskowych. Wieloletni  instruktor i konsultant pracujący w Action Centrum Edukacyjne. Swoje doświadczenie rozwija w dziedzinach związanych z bezpieczeństwem danych oraz szeroko pojętą wirtualizacją w tym chmurach prywatnych i publicznych. Zdobytą wiedzę wykorzystuje w trakcie wdrożeń jak i prowadzonych szkoleń. 

  Więcej

  dr inż. Paweł Buchwald

  Wykładowca Akademii WSB, doktor nauk technicznych w dyscyplinie naukowej informatyka w specjalności baz danych. Zainteresowania naukowe skupiają się wokół ciągłości działania rozproszonych systemów komputerowych, projektowania i implementacji oprogramowania, urządzeń mobilnych i IOT, analizy i przetwarzania danych w środowiskach przemysłowych i systemach SCADA. 

  Więcej

  dr inż. Paweł Świtała

  Adiunkt i Dyrektor Działu IT Akademii WSB, Akredytowany Instruktor Amazon Academy, certyfikowany specjalista technologii Microsoft MCP, MCTS, MCSA, MCITP, naukowo zainteresowany sztuczną inteligencją i uczeniem maszynowym. Posiada 20 letnie doświadczenie w administracji systemami informatycznymi i budowie sieci komputerowych, od 2010 roku fan rozwiązań Cloud Computing na platformach Amazon Web Services i Microsoft Azure.

  Więcej
 • Rekomendacje

  Studia są kierowane nie tylko do uczestników z wcześniejszym przygotowaniem zawodowym w branży informatycznej, ale również do wszystkich pragnących rozwijać swoje kariery w kierunku: budowania nowoczesnych rozwiązań opartych o cloud computing, zarządzania infrastrukturą IT przedsiębiorstwa, pragnących wykorzystywać technologie chmury obliczeniowej w badaniach naukowych czy zajmujących się aspektami bezpieczeństwa przetwarzania danych i świadczenia usług teleinformatycznych.

  dr inż. Paweł Świtała 
  Adiunkt i Dyrektor Działu IT Akademii WSB, Akredytowany Instruktor Amazon Academy

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 800 zł do 5 października 2021
  II 900 zł do 5 listopada  2021
  III 900 zł do 5 grudnia 2021
  IV 900 zł do 5 stycznia 2022
  V 900 zł do 5 lutego 2022
  VI 900 zł do 5 marca 2022
  VII 900 zł do 5 kwietnia 2022
  Ogółem 6500 zł  


  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU

 • Bonifikaty

  Bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB nie łączą się, wybierz najkorzystniejszą!

  Bonifikata terminowa na studia MBA i podyplomowe w wysokości 500 zł
  do 22 września 2021 r.
  *
  *Zniżka nie obowiązuje na studia podyplomowe: MBA SME, ACCA po polsku oraz studia podyplomowe w Nysie

  Bonifikata specjalna na studia ACCA po polsku - Zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym (Partner kierunku: EY Academy of Business) w wysokości 500 zł do 22 września 2021 r.

  Bonifikata specjalna  na studia MBA w ochronie zdrowia (Partner: EY Academy of Business) w wysokości 3000 zł do 22 września 2021 r.

  Niżej wymienione bonifikaty nie dotyczą studiów MBA i podyplomowych: Executive MBA, Master of Business Administration (Partner kierunku: EY Academy of Business), Master of Business Administration (MBA SME), ACCA po polsku - Zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym, MBA w ochronie zdrowia (Partner: EY Academy of Business)

  • PROMOCJA "ABSOLWENT"

   Absolwenci Akademii WSB oraz absolwenci studiów podyplomowych Akademii WSB mają prawo do 20% bonifikaty w opłatach czesnego, po przedstawieniu w dniu zapisu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki.

  • Bonifikata dla firm

   Pracownicy firm i instytucji, stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy (instytucji), otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowne zaświadczenie o zatrudnieniu.

  • Bonifikata rodzinna

   Słuchacze studiów podyplomowych, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest studentem studiów I-go lub II-go stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Akademii WSB, bądź równocześnie podejmują naukę, otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowny dokument.

  • Promocja dla służb mundurowych

   Pracownicy służb mundurowych, m.in.: żołnierze, pracownicy służby więziennej i policjanci, otrzymują bonifikatę w wysokości 10% zniżki w opłacie czesnego na wybrane studia podyplomowe.

 • Kontakt

  Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
  tel. 32 295 93 11
  tel. 32 295 93 95
  Koordynator Studiów: Agnieszka Dynowska
  e-mail: adynowska@wsb.edu.pl

  Rekrutacja
  tel. 32 295 93 10
  tel. 32 295 93 12
  tel. 32 295 93 88    

Sprawdź dostępność miejsc
 *
 *
 *
 *


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji