Kierunek

WPŁYW PROCESÓW PRODUKCYJNYCH NA WYNIKI FINANSOWE FIRMY - ZDROWOROZSĄDKOWE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ

Tryb: Stacjonarne

1600

Zapisz się

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników każdego szczebla związanych w jakikolwiek sposób z działem produkcji organizacji, która planuje wdrożyć elementy Lean Management lub jest to dla niej obce zagadnienie. Zaprezentowane na szkoleniu metody są odpowiednie do zastosowania przez każdego pracownika danego przedsiębiorstwa, niezależnie od stażu i posiadanych umiejętności. Istotne jest to, że w myśl Lean Management wdrażane w firmie rozwiązania są konsultowane, wypracowywane grupowo, dotyczą zwykle jakiejś grupy pracowników - z tego powodu im więcej osób z różnych stanowisk i różnych szczebli organzacji uzyska wiedzę na temat tego zagadnienia, tym łatwiej będzie zmiany wprowadzić, doskonalić przedsiębiorstwo, uzyskiwać lepsze wyniki finansowe.

 • Cele szkolenia:

  W ramach szkolenia uczestnicy w obszarze wiedzy:

  • poznają narzędzia Lean Managment,
  • poznają metody i techniki ciągłego doskonalenia się.

  W obszarze umiejętności uczestnicy:

  • nabędą praktyczną wiedzę i umiejętności do stosowania metod i narzędzi Lean Management,
  • będą wstanie samodzielnie zaprojektować, zorganizować i zaplanować projekt usprawnień i optymalizacji procesu na bazie metod i narzędzi Lean Management
  • będą wstanie samodzielnie przeanalizować i wyprowadzać wnioski z przeprowadzonych działań usprawniających proces,
  • będą potrafili zmierzyć i osiągnąć wyniki w prowadzonych przez siebie procesach, jednocześnie wzbudzając odpowiedzialność w każdym z członków załogi
  • nauczą się identyfikować straty i kluczowe obszary do doskonalenia
  • nabędą umiejtności posługiwania się narzędziami i metodami usprawniania procesów, takimi jak: 5S, SMED, TPM, KAIZEN.

  W obszarze kompetencji społecznych uczestnicy posiądą kompetencje: 

  • współdziałania z innymi w roli członka i lidera zespołu,
  • zachowania otwartości na pomysły i propozycje innych
  • motywowania członków zespołu 
  • wykazywania kreatywności
  • doceniania zaangażowania innych ludzi
  • samodzielnego kształcenia się
  • kształtowania własnego rozwoju i rozwijania firmy w dłuższej perspektywie po zakończeniu projektu.
 • Uczestnicy szkolenia:

  Uczestnikiem tego szkolenia może być każdy pracownik firmy produkcyjnej, która planuje wdrożenie Lean Management. Wskazane jest, aby w szkoleniu udział wzięła zarówno kadra zarządzająca, która wdrożenie Lean Management będzie nadzorować, ale także każdy pacownik, od którego uczestnictwa i zaangażowania powodzenie wdrożenia zależy. Szkolenie adresowane jest również do pracowników przedsiębiorstw produkcyjnych, którzy nie posiadają wiedzy na temat Lean Management. Udział w szkoleniu podniesie świadomość na ten temat, wskaże kierunek rozwoju, pokaże uczestnikom jakie realne krzyści finansowe przyniesie organizacji wdrożenie Lean Management.

 • Atuty szkolenia:

  • Certyfikat ukończenia szkolenia.
  • Najlepsze praktyki z wdrożeń lean w produkcji, logistyce, usługach.
  • Zapoznanie z metodami i narzędziami lean dostosowanymi do polskiej specyfiki.
  • Osiąganie lepszych wyników finansowych dzięki poznanym i skutecznie stosowanym narzędziom lean.
  • Szkolenie prowadzone w praktycznej formule przeplatane grą symulacyjną.
  • Zajęcia prowadzone przez praktyka z wysokimi kwalifikacjami i bogatym doświadczeniem.
  • Fachowe odpowiedzi na rzeczywiste problemy.
  • Możliwość wymiany wiedzy z uczestnikami i nawiązania nowych kontaktów biznesowych.
 • Efekty usługi:

  • podniesienie świadomości uczestników 
  • uczestnik zna narzędza i metody Lean Management
  • uczestnik potrafi stosować narzędzia i metody Lean Management
  • uczestnik zna i stosuje narzędzia przydatne w ulepszaniu, dokonaleniu się
  • uczestnik potrafi budować zespół usprawnień
  • uczestnik potrafi projektować działania związane z procesem produkcji
  • uczestnik potrafi komunikować się z zespołem stosując zasady Lean Management
  • uczestnik potrafi zarządzać procesem usprawinień
  • uczestnik otrzymuje autorskie narzędzia, które można wykorzystać w swojej codziennej pracy
  • uczestnik potrafi stosować narzędzia, które otrzymał
 • Dodatkowe informacje:

  Akademia WSB wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.  Posiadamy również Certyfikat SUS 2.0 Standardu Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 2.0).

 • Opłaty:

  Koszt szkolenia: 1600 zł

  ING Bank Śląski o/Dąbrowa Górnicza nr  64 1050 1272 1000 0008 0063 3554

 • Program szkolenia:

  Strategie i założenia Lean Management

  • wartość dodana i straty w procesach: MUDA/MURA/MURI
  • gra symulacyjna - proces prudukcyjny - runda 1
  • wpływ strat na koszty stałe i zmienne

  Narzędzia i metody poprawy procesów

  • 5S - organizacja stanowiska pracy i przepływów
  • SMED - krótkie partie i czasy przezbrojeń
  • TPM - efektywność parku maszynowego

  Zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie

  • kreatywne myślenie
  • praca zespołowa
  • komunikacja

  Wybór liderów zmian

  • cechy skutecznego zespołu
  • wyznaczanie celów i rozwiązywanie problemów

  Usprawnianie procesu produkcyjnego

  • metody poprawy wyników poprzez usprawnianie procesu - jak to się robi u nas a jak na świecie?
  • poprawa własnego procesu produkcyjnego
  • gra symulacyjna - proces produkcyjny - runda 2

  Wpływ procesów produkcyjnych na wyniki finansowe firmy

  • zwiększenie zysków po zastosowaniu podejścia Lean Management
  • poprawa terminowości
  • poprawa jakości
  • poprawa efektywności zasobów

  Standaryzacja procesów

  • ZasKocCz - złote zasady standaryzacji
  • standaryzacja jako podstawa rozwiązywania problemów

  Kaizen - nieustanne dokonalenie

  • nieustanne dokonalenie jako proces
  • 10 zasad kaizen

Andrzej Krótki

trener i konsultant Lean Management. Konsultant i współtwórca cyklu konferencji Lean Camp oraz Konferencji Motywacyjnej. Wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Autor książki "Skuteczny Lider Lean". Założyciel i współwłaściciel Instytutu Doskonalenia Produkcji. Specjalista w zakresie analiz organizacji produkcji i procesów, których przeprowadził ponad 50. Prowadzi szkolenia, warsztaty, gry symulacyjne z narzędzi i metod LM, motywacji i kreatywnego myślenia, a także projekty wdrożeniowe.

Więcej
Sprawdź dostępność miejsc
 *
 *
 *
 *


Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji