Kierunek

LEAN SIX SIGMA GREEN BELT

Tryb: Online Zapisz się

Akademia WSB zaprasza na szkolenie "Lean Six Sigma Green Belt" prowadzone w formie interaktywnych warsztatów.

Szkolenie składa się z 20 h dydaktycznych on-line prowadzonych na żywo z trenerem, połączonych w 2-3 godzinne sesje, po których przesyłany jest materiał w formie pdf.

Każda sesja jest nagrywana i udostępniana uczestnikom po spotkaniu. Częstotliwość sesji ustalana jest z uczestnikami.

Koszt szkolenia: 3500 zł 
Dla Słuchaczy i Absolwentów Akademii WSB 500 zł bonifikaty 

Miejsce szkolenia: webinarium (szkolenie online)

Certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia zostaną wysłane pocztą.

 • Opłaty:

  Koszt szkolenia:
  Koszt szkolenia: 3500 zł 
  Dla Słuchaczy i Absolwentów Akademii WSB 3000 zł


  ING Bank Śląski o/Dąbrowa Górnicza nr  64 1050 1272 1000 0008 0063 3554

 • Program szkolenia:

  DEFINE - Jakość w każdej relacji - DELTA ZERO
  DEFINE - Proces i jego otoczenie - SIPOC
  DEFINE - Definiowanie mierzalnych oczekiwań - CTQ vs SMART
  DEFINE - Tworzenie business case
  DEFINE - Zakres i plan projektu
  MEASURE - Tworzenie systemu pomiarowego
  MEASURE - Gage R&R
  MEASURE -  Zmienność wyników w czasie - Arkusz i wykres kontrolny
  MEASURE Podsumowanie zmienności - HISTROGRAM
  MEASURE Mapowanie czynności - Mapa torów wodnych
  ANALYSE Organizacja burzy mózgów - praca moderatora
  ANALYSE Poszukiwanie przyczyn zmienności - Analiza wykresów
  ANALYSE Identyfikacja marnotrawstwa - MUDA
  ANALYSE 6 obszarów przyczyn problemów - ISHIKAWA
  ANALYSE - prosta analiza hipotez statystycznych
  ANALYSE - projektowanie eksperymentów - DoE
  IMPROVE – Generowanie kreatywnych rozwiązań,
  IMPROVE - Tworzenie planu akcji
  CONTROL - Tworzenie standardów
  CONTROL - SPC w praktyce

Igor Łęgowski

Master Black Belt Lean Six Sigma, trener i kierownik projektów

Inżynier przemysłowy i trener Lean Six Sigmy. Ukończył Wydział Mechaniczny  Politechniki Gdańskiej oraz MBA na WSB- National-Louis University. Posiada tytuł European Master Degree Course in Eco-Integrated Mechanical Engineering.

Od 20 lat zajmuje się optymalizacją procesów, nie tylko produkcyjnych, ale też logistycznych. Karierę zawodową rozpoczynał w grupie inżynierów procesu w Philips Consumer Electronics Poland, gdzie wdrażał rozwiązania szczupłego wytwarzania w zakresie produkcji i logistyki.

Specjalizował się także w poprawie jakości procesów poprzez takie narzędzia jak FMEA, PCP czy SPC jak i rozwiązania zespołowe Kaizen.

Obecnie zajmuje się prowadzeniem projektów Lean - Six Sigma. Tytuł Black Belta uzyskał w niemieckiej firmie UMS. Prowadzi szkolenia z metodologii DMAIC i DMADV używając w usprawnianych procesach rozwiązania Lean Management - poprawiające produktywność i jakość.

Więcej

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji