Kierunek

SEKSUALNOŚĆ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ I OSÓB ZE SPEKTRUM AUTYZMU - WEBINARIUM

Tryb: Online

350

Zapisz się

 

Termin szkolenia:

07.04.2022 godz.16.00-21.00

Koszt szkolenia: 350 zł 
Dla Słuchaczy i Absolwentów Akademii WSB 50 zł bonifikaty

Certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia zostaną wysłane pocztą.

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w formule zamkniętej, tj. dla grupy min. 10 osób. Dostosowujemy wówczas program oraz termin do potrzeb zamawiającego. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

 

 • Cele szkolenia:

  Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób ze spektrum autyzmu, w tym przyczyn ograniczania seksualności niepełnosprawnych, rozwoju psychoseksualnego oraz sposobów zapobiegania przemocy seksualnej. Uczestnicy zdobędą umiejętność wspierania swoich podopiecznych oraz właściwego reagowania na form ekspresji seksualnej osób niepełnosprawnych.

 • Uczestnicy szkolenia:

  Szkolenie skierowane jest do osób pracujących lub zamierzających podjąć pracę z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, do pracowników oświaty, ośrodków wychowawczych, ośrodków specjalisycznych oraz wszystkich osób zainteresowanych tą problematyką.

 • Efekty szkolenia:

  Uczestnik:

  • posiada wiedzę dotyczącą rozwoju psychofizycznego osób z niepełnosprawnością intelektualną i ze spektrum autyzmu
  • potrafi wspomagać rozwój psychoseksualny osób niepełnosprawnych intelektualnie i osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
  • zna poglądy osób niepełnosprawnych na seksualność
  • potrafi edukować osoby niepełnosprawne w zakresie seksualności
  • zna przejawy aktywności seksualnej osób niepełnosprawnych
  • właściwie reaguje na przejawy seksualności osób niepełnosprawnych
  • zna problematykę nadużyć i wykorzystywania seksualnego
  • zna problematykę związków i rodzicielstwa osób niepełnosprawnych
  • potrafi umiejętnie rozmawiać i współpracować z podopiecznymi
  • potrafi współpracować z rodzicami podopiecznych
 • Opłaty:

  Koszt szkolenia: 350 zł 
  Dla Słuchaczy i Absolwentów Akademii WSB 50 zł bonifikaty

  ING Bank Śląski o/Dąbrowa Górnicza nr  64 1050 1272 1000 0008 0063 3554

 • Program szkolenia:

  1. Potrzeby i rozwój psychoseksualny osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób ze spektrum autyzmu.
  2. Seksualność osób zdrowych a seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie.
  3. Specyfika zachowań seksualnych osób niepełnosprawnych.
  4. Aktywność seksualna osób niepełnosprawnych intelektualnie.
  5. Analiza najczęstszych problemów dotyczących życia intymnego osób niepełnosprawnych.
  6. Edukacja seksualna osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ze spektrum autyzmu.
  7. Granica między zachowaniami seksualnymi osób niepełnosprawnych, które pozostają w normie a tymi, które wykraczają poza normy.
  8. Reagowanie na przejawy seksualności osób niepełnosprawnych.
  9. Rozwiązywanie trudnych sytuacji związanych ze sferą seksualności podopiecznych.
  10. Problematyka nadużyć i wykorzystania seksualnego osób niepełnosprawnych i przez osoby niepełnosprawne.
  11. Problematyka związków i rodzicielstwa osób z niepełnospranością intelektualną i ze spektrum autyzmu.

mgr Monika Wójcik – Przybyłowicz

Terapeuta behawioralny, właściciel firmy szkoleniowej, trener, coach, nauczyciel akademicki. Specjalizuje się w szkoleniach, treningach i warsztatach dotyczących profilaktyki, edukacji, rozwoju osobistego, coachingu. Prowadzi konsultacje indywidualne w zakresie doradztwa zawodowego, usług rynku pracy oraz edukacji dorosłych. Realizuje projekty dotyczące wsparcia i rozwoju nauczycieli oraz pracowników oświaty, a także pracowników pomocy społecznej. Trener z ponad 12 letnim doświadczeniem zdobytym w placówkach oświatowych, placówkach administracji publicznej oraz w obszarze pomocy społecznej. Posiada doświadczenie akademickie, wykładając psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Autorka wielu programów profilaktycznych m.in.: „Bezpieczny okręt - kierunek profilaktyka”, autorka programów szkoleń dla rodzin zastępczych oraz asystentów rodziny zatwierdzanych przez Ministerstwo pracy i Polityki Społecznej. Prowadzi szkolenia dla pracowników Domów Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domów Samopomocy. Pracuje w obszarze Niepełnosprawności sprzężonej, Pracy z osobą dorosłą niepełnosprawną intelektualnie, Komunikacji oraz Seksualności, Współczesnych Kierunków Terapii, Praw Mieszkańca.

Więcej
Sprawdź dostępność miejsc
 *
 *
 *
 *


Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji