Kierunek

TECHNIKI BEHAWIORALNE W PRACY Z DZIECKIEM/UCZNIEM TRUDNYM - WEBINARIUM

Tryb: Online

350

Zapisz się

Akademia WSB zaprasza na szkolenie "Techniki behawioralne w pracy z dzieckiem/uczniem trudnym" prowadzone w formie webinarium (transmisja online na żywo). Szkolenie odbędzie się poprzez platformę zoom - rekomendujemy użycie mikrofonu oraz kamery, które umożliwiają aktywny udział uczestnikom.

Termin szkolenia:

12.05.2022 godz.16.00-21.00

Koszt szkolenia: 350 zł 
Dla Słuchaczy i Absolwentów Akademii WSB 50 zł bonifikaty.

Certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia zostaną wysłane pocztą.

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w formule zamkniętej, tj. dla grupy min. 10 osób. Dostosowujemy wówczas program oraz termin do potrzeb zamawiającego. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

 • Różnice w funkcjonowaniu dzieci i uczniów sprawiają, iż umiejętność odpowiedniego postępowania edukacyjnego i terapeutycznego wobec nich jest niezwykle istotna. Niejednokrotnie uczniowie już na pierwszym etapie edukacyjnym przejawiają niepokojące zachowania, odbiegające od ogólnie przyjętych norm społecznych. Zachowania te nazywamy zwykle "zachowaniami trudnymi", a dziecko czy ucznia zachowującego się w ten sposób określamy mianem "trudnego". Praca z uczniem "trudnym" wymagaja od pedagoga znajomości i umiejętności stosowania różnorodnych technik i sposobów oddziaływań. Zapraszamy na szkolenie, podczas którego przedstawione zostanie praktyczne zastosowanie technik behawioralnych w pracy z dzieckiem/uczniem trudnym.

 • Uczestnicy szkolenia:

  Szkolenie skierowany jest przede wszystkim do pedagogów zatrudnionych w szkolnictwie powszechnym i specjalnym, w szczególności nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, a także dla pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych i terapeutycznych, jak również dla wszystkich osób chcących poszerzyć swój warsztat pracy.

 • Cele szkolenia:

  Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy teoretycznej oraz umiejętności z zakresu oceny zachowań trudnych oraz  z zakresu zastosowania technik behawioralnych w pracy z dzieckiem/uczniem trudnym. Słuchacze zapoznani zostaną z behawioralną etiologią zachowań trudnych oraz przyczynami ich występowania. Uczestnicy dowiedzą się jak redukować zachowania niepożądane oraz jak w praktyczy sposób wykorzystać omówione podczas szkolenia techniki pracy z dzieckiem/uczniem trudnym.

 • Efekty szkolenia:

  Uczestnik:

  • zna formy zachowań trudnych
  • zna przyczyny występowania zachowań trudnych oraz ich funkcje
  • potrafi dokonać oceny funkcjonalnej
  • wie jak redykować zachowania niepożądane
  • zna i stosuje różne techniki z zakresu behawioralnych w pracy z dzieckiem/uczniem (m. in. wzmacnianie różnicujące, nasycenie, przeciwarunkowanie, wygaszanie)

  Zarejestrować można się poprzez formularz rejetracyjny.
  Certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia zostaną wysłane pocztą.

 • Opłaty:

  Koszt szkolenia: 350 zł 
  Dla Słuchaczy i Absolwentów Akademii WSB 50 zł bonifikaty.

  ING Bank Śląski o/Dąbrowa Górnicza nr  64 1050 1272 1000 0008 0063 3554

 • Program szkolenia

  1. Zachowania trudne – dlaczego należy nad nimi pracować?
  2. Formy zachowań trudnych – behawioralna etiologia ZT
  3. Przyczyny pojawiania się zachowań trudnych i ich funkcje
  4. Ocena funkcjonalna – jej cele, etapy oraz metody (metoda pośrednia, bezpośrednia, eksperymentalna)
  5. Redukowanie zachowań niepożądanych: modyfikacje bodźców poprzedzających zachowanie, modyfikacja bodźców następujących po zachowaniu
  6. Techniki opierające się na kontroli bodźcowej, zmiany w środowisku, zmiany w systemie motywacyjnym, zmiany w programie
  7. Hierarchie działań w kontekście modelu najmniej restrykcyjnej terapii
  8. Poziomy awersyjności a reakcje zwrotne w obrębie zachowania
  9. Wzmacnianie różnicujące
  10. Kontrakty behawioralne
  11. Nasycanie
  12. Systematyczna uwaga i aprobata
  13. Systematyczna desensytyzacja
  14. Przeciwarunkowanie
  15. Wygaszanie
  16. Time - out
    

mgr Monika Wójcik – Przybyłowicz

Terapeuta behawioralny, właściciel firmy szkoleniowej, trener, coach, nauczyciel akademicki. Specjalizuje się w szkoleniach, treningach i warsztatach dotyczących profilaktyki, edukacji, rozwoju osobistego, coachingu. Prowadzi konsultacje indywidualne w zakresie doradztwa zawodowego, usług rynku pracy oraz edukacji dorosłych. Realizuje projekty dotyczące wsparcia i rozwoju nauczycieli oraz pracowników oświaty, a także pracowników pomocy społecznej. Trener z ponad 12 letnim doświadczeniem zdobytym w placówkach oświatowych, placówkach administracji publicznej oraz w obszarze pomocy społecznej. Posiada doświadczenie akademickie, wykładając psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Autorka wielu programów profilaktycznych m.in.: „Bezpieczny okręt - kierunek profilaktyka”, autorka programów szkoleń dla rodzin zastępczych oraz asystentów rodziny zatwierdzanych przez Ministerstwo pracy i Polityki Społecznej. Prowadzi szkolenia dla pracowników Domów Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domów Samopomocy. Pracuje w obszarze Niepełnosprawności sprzężonej, Pracy z osobą dorosłą niepełnosprawną intelektualnie, Komunikacji oraz Seksualności, Współczesnych Kierunków Terapii, Praw Mieszkańca.

Więcej
Sprawdź dostępność miejsc
 *
 *
 *
 *


Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji