Kierunek

COMPLIANCE ANTYKORUPCYJNY - BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE, WSPÓŁPRACOWNIKÓW I SPÓŁKI, CZYLI JAK NIE WPAŚĆ W KŁOPOTY BĘDĄC UCZCIWYM

Tryb: Stacjonarne

450

Zapisz się

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia na zamówienie dla grup. Dostosowujemy wówczas program i termin szkolenia do potrzeb zamawiającego. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkolenia Compliance antykorupcyjny - bezpieczeństwo osobiste, współpracowników i spółki, czyli jak nie wpaść w kłopoty będąc uczciwym w formule online

Wiele osób uważa, że jeżeli nie wręcza nikomu ani nie przyjmuje kopert z pieniędzmi - to problem korupcji ich nie dotyczy. Mogą być w błędzie. Spotkało to ostatnio pana Przemysława Krycha, założyciela Griffin Real Estate, który trafił na pół roku do aresztu za …dobroczynność. Prokuratura zarzuciła mu, że datki wpłacane oficjalnie przez jego spółkę na konto fundacji kierowanej przez senatora miały być ukrytą formą łapówki. Pan Krych, po wyjściu z aresztu, walczy dziś o dobre imię, opowiadając o swoim przypadku w mediach krajowych i zagranicznych. A przecież przy dobrze funkcjonującym compliance antykorupcyjnym i przeszkoleniu kierownictwa spółki można było tym kłopotom zapobiec. Tematem szkolenia będzie jak zawczasu unikać pułapek prawa karnego. Jak nie wikłać się nieświadomie w relacje zwracające uwagę organów ścigania? Jak zapewnić bezpieczeństwo sobie, swoim szefom, współpracownikom i podwładnym oraz swojej spółce?

 • Cel szkolenia:

  W ramach szkolenia uczestnicy w obszarze wiedzy poznają zasady bezpieczeństwa osobistego w zakresie unikania zagrożeń korupcyjnych i etycznych oraz nieświadomego wikłania się w podejrzane sytuacje wywołujące zainteresowanie organów ścigania. Słuchacze nabędą również wiedzę w zakresie zapewniania bezpieczeństwa swoim szefom, współpracownikom i podwładnych oraz ograniczania ryzyka zjawisk korupcyjnych w swojej firmie. W obszarze umiejętności uczestnicy będą posiadać praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie stosowania prawnych zasad zapobiegania korupcji oraz sposobów unikania zagrożeń wynikających z możliwości świadomego lub nieświadomego wejścia w relacje korupcyjne, a także umiejętność asertywnego reagowania na sytuacje korupcjogenne i korupcyjne oraz związane z tym negatywne skutki. W obszarze kompetencji społecznych uczestnicy będą rozumieć konieczność samokształcenia w zakresie zjawisk korupcyjnych oraz dostrzegać potrzebę ciągłego doskonalenia swoich umiejętności i pogłębiania wiedzy. 

 • Uczestnicy:

  Szkolenie adresowane jest do członków zarządów, rad nadzorczych, udziałowców, akcjonariuszy i prokurentów oraz oficerów compliance, koordynatorów systemów antykorupcyjnych, doradców ds. etyki i pracowników zajmujący stanowiska narażone na zagrożenia korupcyjne, audytorów wewnętrznych i kontrolerów.

 • Efekty szkolenia:

  Uczestnik:

  Z zakresu wiedzy:

  • posiada wiedzę z zakresu bezpieczeństwa osobistego, w szczególności unikania zagrożeń korupcyjnych i etycznych
  • posiada wiedzę z zakresu unikania nieświadomego wikłania się w podejrzane sytuacje wywołujące zainteresowanie organów ścigania 
  • zna sposoby unikania zagrożeń wynikających z możliwości świadomoego lub nieświadomego wejścia w relacje korupcyjne


  W zakresie umiejętnośc potrafii:

  • stosować prawne zasady zapobiegania korupcji 
  • zapewnić bezpieczeństwo swoim szefom, współpracownikom i podwładnym
  • asertywnie reagować na sytuacje korupcjogenne i korupcyjne oraz na związane z tym negatywne skutki


  W zakresie kompetencji:

  • rozumie konieczność samokształcenia w zakresie zjawisk korupcyjnych
  • dostrzega potrzebę ciągłego doskonalenia swoich umiejętności i pogłębiania wiedzy ?
 • Opłaty:

  Koszt szkolenia: 450 zł

  ING Bank Śląski o/Dąbrowa Górnicza nr  64 1050 1272 1000 0008 0063 3554

 • Program szkolenia:

  Bezpieczeństwo osobiste:10 typowych potknięć, na które czyha prokurator – i jak ich unikać?

  • przestępstwa korupcyjne i zasady odpowiedzialności karnej w relacjach z urzędami i osobami pełniącymi funkcje publiczne,
  • przestępstwa korupcyjne i zasady odpowiedzialności karnej w relacjach biznesowych,
  • jak prawidłowo reagować na bezpośrednie próby korupcji?
  • jak nie zachęcać ani nie ułatwiać składania korupcyjnych propozycji – czyli zasady prawidłowej komunikacji z interesariuszami,
  • konflikt interesów – czym jest i dlaczego należy go unikać?
  • prezenty, świadczenia, przysługi – gdzie kończy się uprzejmość, a zaczyna korupcja?

  Bezpieczeństwo współpracowników, przełożonych i podwładnych:

  • dlaczego uczciwi ludzie czasami robią nieuczciwe rzeczy?
  • świadomość i właściwa postawa wobec ryzyka,
  • przywództwo formalne i faktyczne,
  • właściwa komunikacja pionowa i pozioma
  • perspektywa przełożonego, współpracownika i podwładnego.

  Bezpieczeństwo spółki: 

  • efektywność różnych podejść do przeciwdziałania korupcji: zarządzanie strachem, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie przez wartości,
  • planowanie i rozwijanie wewnętrznych systemów antykorupcyjnych i compliance,
  • 10 filarów skuteczności,
  • standardy ISO 37001 i ISO 19600.

  Podsumowanie.

Maciej Wnuk

Autor i współautor wielu publikacji z zakresu przeciwdziałania korupcji, m.in.: „Procedury antykorupcyjne w jednostkach sektora publicznego i prywatnego”, „Świadomość ryzyka korupcji i zmowy przetargowej w zamówieniach publicznych”, Konflikt interesów – czym jest i jak go unikać?”. Zajmował się praktycznie przeciwdziałaniem korupcji jako radny i kontroler w warszawskim samorządzie oraz pełniąc funkcję członka zarządu Transparency International Polska. Wdrażał systemy antykorupcyjne w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. kspert programu NATO Building Integrity in Defence oraz Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie normy ISO 37001 Systemy zarządzania działaniami antykorupcyjnymi. Obecnie szkoli i pomaga wdrażać systemy antykorupcyjne w Polsce i na Ukrainie.

Więcej
Sprawdź dostępność miejsc
 *
 *
 *
 *


Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji