Kierunek

TECHNIKI NEGOCJACJI

Tryb: Stacjonarne

350

Zapisz się

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w formule zamkniętej, tj. dla grupy min. 10-osobowej. Dostosowujemy wówczas termin i program szkolenia do potrzeb zamawiającego. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Szef zespołu, menadżer, kierownik, prawnik, nauczyciel… Niezależnie jaki zawód pełnimy większość naszego dnia pochłania prowadzenie różnego rodzaju rozmów o charakterze uzgadniania stanowiska czyli – NEGOCJACJE. Mogą one odbywać się podczas oficjalnych spotkań lub też mogą być nieformalną wymianą uwag pomiędzy dwojgiem ludzi. W obu przypadkach doskonałe opanowanie umiejętności negocjacyjnych jest podstawowym warunkiem sukcesu. Negocjacje uważa się za najlepszy sposób rozładowywania napięć w kontaktach interpersonalnych. Nie przynoszą on tylu ujemnych konsekwencji co walka czy uległość, a w miarę możliwości uwzględniają interesy stron konfliktu. Strony dopasowują się do istniejących warunków, szacują siły własne i partnera oraz oceniają stopień wzajemnego zaufania. Wszyscy ci, którzy pragną uzgodnienia wspólnego stanowiska w sprawie twierdzą, że biorą udział w negocjowaniu. Uczestnictwo w proponowanym szkoleniu pomoże poznać zasady skutecznych negocjacji ale przede wszystkim pozwoli przećwiczyć jak stać się sprawnym negocjatorem w praktyce. Udział w tych zajęciach pomoże uczestnikom nabyć pewności siebie i zwiększyć własną skuteczność w roli negocjatora budującego długotrwałe relacje z innymi.

 • Cele szkolenia:

  • Rozwój  umiejętności budowania satysfakcjonujących relacji międzyludzkich.
  • Zrozumienie zasad efektywnie przygotowywanych i planowanych negocjacji.
  • Poznanie strategii i technik negocjacji.
  • Poznanie ram negocjacji win-win.
  • Poznanie „blefów” i technik manipulacji, które wciąż są stosowana w niektórych obszarach negocjacji.
  • Zrozumienie założeń i metod tworzenia BATNY.
  • Zrozumienie genezy i sposobów radzenia sobie z konfliktami interpersonalnymi.
 • Efekty szkolenia:

  Wiedza. Uczestnik:  

  • zna istotę rozmów o charakterze negocjacji,
  • posiada wiedzę z zakresu strategii i technik negocjacji,
  • rozumie znaczenie budowania skutecznych relacji międzyludzkich,
  • zna postawy i cele negocjacyjne.

  Umiejętności. Uczestnik:

  • potrafi  określić optymalne warunki negocjacyjne (szanse, możliwości, czas),
  • jest komunikatywny w rozmowach, potrafi czynnie słuchać,
  • jest zorientowany w zasadach savoir vivre w biznesie i podstawowych czynnikach wpływu społecznego.

  Kompetencje społeczne. Uczestnik:

  • jest otwarty na rzeczowe negocjacje w biznesie.
  • jest świadomy koniczności budowania własnych doświadczeń negocjacyjnych w oparciu o analizę i refleksje przebytych rozmów.
 • Atuty szkolenia:

  • Certyfikat ukończenia szkolenia
  • Warsztatowy charakter szkolenia
  • Zajęcia prowadzone aktywnymi metodami angażującymi wszystkich uczestników: mini wykłady, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacje multimedialne, dyskusje i analizy studium przypadku.
  • Optymalna konstrukcja programu szkolenia – kompendium wiedzy na temat negocjacji przydatnej zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych.

  Maksymalna liczba uczestników : 25

 • Opłaty:

  Koszt szkolenia: 350 zł 

  ING Bank Śląski o/Dąbrowa Górnicza nr  64 1050 1272 1000 0008 0063 3554

 • Program szkolenia:

  Sesja I   Istota negocjacji.

  • Pojęcie negocjacji,
  • Typy negocjacji.
  • Fazy negocjacji.
  • Planowanie negocjacji.
  • Taktyki negocjacyjne.

  Sesja II   Skuteczna komunikacja –siła negocjacji.

  • Efektywne porozumiewanie się – sztuka negocjacji WIN-WIN.
  • Konflikt – geneza i sposoby podejścia.
  • Dobór i układ słów.
  • Sztuka zadawania pytań.
  • Aktywne słuchanie podczas rozmowy.

  Sesja III   Mowa ciała w negocjacjach czyli sztuka pozytywnej autoprezentacji.

  • Rola pierwszego wrażenia - zasady budowania dobrego kontaktu z klientem/partnerem negocjacyjnym.
  • Jak mówić, aby być przekonującym i zdobyć zaufanie partnera negocjacyjnego.
  • Savoir vivre w sytuacjach negocjacyjnych.

  Sesja IV   Negocjator – portret psychologiczny.

  • Określanie indywidualnego stylu negocjacyjnego uczestników.
  • Określanie mocnych i słabych stron jeśli chodzi o umiejętności negocjacyjne uczestników (w oparciu o typologię osobowości C. G. Junga)
  • Praca nad uświadamianiem sobie własnych emocji towarzyszących negocjacjom.

dr Edyta Nowak-Żółty

Prodziekan Wydziału Zamiejscowego Akademii WSB w Cieszynie. Nauczyciel akademicki. Dyplomowany coach po Akademii Profesjonalnego Coachingu. Akredytowany trener metody Insight Discovery. Od 15 lat jest czynnym trenerem. Pracuje też jako coach, konsultant i doradca. Prowadzi warsztaty i szkolenia z zakresu: komunikacji międzyludzkiej, asertywności, negocjacji, zarządzania sobą w czasie, budowania zespołów, obsługi klienta, zarządzania coachingowego, savoir vivru w biznesie i urzędzie.

Więcej
Sprawdź dostępność miejsc
 *
 *
 *
 *


Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji