Kierunek

ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM INTERESÓW W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH ZGODNIE Z WYTYCZNYMI EBA - WEBINARIUM

Tryb: Online

450

Zapisz się

Akademia WSB zaprasza na szkolenie "Zarządzanie konfliktem interesów w instytucjach finansowych zgodnie z wytycznymi EBA" prowadzone w formie webinarium (transmisja online na żywo z możliwością interacji) poprzez platformę ClickMeeting.

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w formule zamkniętej, tj. dla grupy min. 10 osób. Dostosowujemy wówczas program oraz termin do potrzeb zamawiającego. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

webinarium (szkolenie online)

Konflikt interesów jest niedocenianym zabójcą indywidualnych karier oraz wiarygodności całych instytucji. Jest podstępny – bo im bardziej tłumaczymy, że nie mamy sobie nic do zarzucenia – tym mniej nam wierzą. W okresie pandemii i recesji, gdy ryzyka nadużyć rosną, okazuje się bardziej eksponowanym problemem niż twarda korupcja czy oszustwa finansowe. Ten zabójca zaufania jest szczególnie destrukcyjny dla instytucji opierających się na zaufaniu, a więc także dla sektora finansowego. 

 • W trakcie szkolenia:

  • omówimy istotę zjawiska konfliktu interesów w specyfice rynku finansowego
  • zapoznamy się z regulacjami i wytycznymi krajowymi i unijnymi,
  •  omówimy najlepsze praktyki i najczęstsze błędy w zarządzaniu konfliktem intetesów,
  • umiejscowimy środki przeciwdziałania konfliktowi interesów na tle systemów compliance i antykorupcyjnych,
  • porozmawiamy o znaczeniu przywództwa, szkoleń i świadomości,
  • zastanowimy się, jak formułować skuteczne kodeksy postępowania (etyki) i inne regulacje wewnętrzne,
  • poddamy stres-testom kodeksy etyczne instytucji uczestniczących w szkoleniu. 
 • Uczestnicy:

  Szkolenie adresowane jest m.in. do kadry kierowniczej, doradców ds. etyki, audytorów i kontrolerów wewnętrznych.

 • Atuty szkolenia:

  • zajęcia prowadzone przez eksperta z wykorzystaniem różnych form pracy
  • optymalna konstrukcja programu szkolenia
  • fachowe odpowiedzi na rzeczywiste problemy
  • certyfikat ukończenia szkolenia

  Maksymalna liczba uczestników : 20

   

 • Opłaty:

  Koszt szkolenia: 450 zł 

  ING Bank Śląski o/Dąbrowa Górnicza nr  64 1050 1272 1000 0008 0063 3554

 • Program szkolenia:

  Zjawisko konfliktu interesów

  • Konflikt interesów w sektorze gospodarczym – na czym polega?
  • Konflikt rzeczywisty, potencjalny i postrzegany. Metody unikania.
  • Specyfika sektora finansowego.
  • Typowe przyczyny i skutki dla pracowników i instytucji finansowych.
  • Ćwiczenia

  Przepisy i wytyczne, m.in.

  • Przepisy krajowe i unijne, w tym MiFID.
  • Wytyczne EBA w sprawie zarządzania wewnętrznego.
  • Wskazówki CESR w sprawie konfliktu interesów.
  • Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych KNF i projekt rekomendacji Z dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach.
  • Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW

  Praktyczne wdrażanie polityki zarządzania konfliktem interesów

  • Zarządzanie strachem, ryzykiem i przez wartości.
  • Środki przeciwdziałania konfliktowi interesów na tle systemów compliance i antykorupcyjnych.
  • Poziom instytucji
  • Poziom rady nadzorczej i zarządu,
  • Poziom pracownika
  • Dobre praktyki
  • Najczęstsze błędy i papierowe tygrysy
  • Znaczenie przywództwa i komunikacji
  • Świadomość i skuteczne szkolenia
  • Rola oficera compliance / doradcy ds. etyki.

  Kodeksy postępowania (etyki) i inne regulacje wewnętrzneKodeks jako pomoc czy pułapka?

  • Kodeks „żywy” vs. kodeks „odfajkowany”.
  • Dobre praktyki i najczęstsze błędy spotykane w treści kodeksów
  • Warunki, aby kodeks skutecznie ograniczał ryzyko konfliktu interesów
  • Wskazówki dla innych regulacji wewnętrznych
  • Ćwiczenie: stres-testy wybranych kodeksów (na życzenie – instytucji uczestniczących w szkoleniu).

  Podsumowanie – checklista dobrej polityki zarządzania konfliktem interesów na rynku finansowym.

Maciej Wnuk

Autor i współautor wielu publikacji z zakresu przeciwdziałania korupcji, m.in.: „Procedury antykorupcyjne w jednostkach sektora publicznego i prywatnego”, „Świadomość ryzyka korupcji i zmowy przetargowej w zamówieniach publicznych”, Konflikt interesów – czym jest i jak go unikać?”. Zajmował się praktycznie przeciwdziałaniem korupcji jako radny i kontroler w warszawskim samorządzie oraz pełniąc funkcję członka zarządu Transparency International Polska. Wdrażał systemy antykorupcyjne w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. kspert programu NATO Building Integrity in Defence oraz Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie normy ISO 37001 Systemy zarządzania działaniami antykorupcyjnymi. Obecnie szkoli i pomaga wdrażać systemy antykorupcyjne w Polsce i na Ukrainie.

Więcej
Sprawdź dostępność miejsc
 *
 *
 *
 *


Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji