Prestiżowy grant badawczy dla dr hab. Joanny Kurowskiej-Pysz

Po dwóch etapach rekrutacji, w których udział wzięło kilkudziesięciu naukowców z całej Europy, dr hab. Joanna Kurowska-Pysz, prof. AWSB znalazła się w gronie sześciu profesorów nagrodzonych grantem badawczym: UniGR-CBS Guest Professorship Border Studies 2021. Grant przyznany został przez sieć: UniGR-Center for Border, którą tworzą uniwersytety specjalizujące się w badaniach nad problemami granic w Grande Region tj. na pograniczu Francji, Belgii, Niemiec i Luksemburga: Technische Universität Kaiserslautern, University of Liège, Université de Lorraine, University of Luxembourg, Saarland University oraz Trier University.

Grant dla dr hab. Joanny Kurowskiej-Pysz będzie realizowany w ramach projektu: „UniGR-Center for Border Studies” współfinansowanego przez program Interreg V A Greater Region oraz partnerskie uniwersytety i regiony.

Uzyskanie tego prestiżowego stypendium wiąże się z odbyciem staży w wybranych uczelniach sieci UniGR-Center for Border oraz zapewnia zaangażowanie tych uniwersytetów w międzynarodowy projekt badawczy pt.: The change in CBC barriers in European borderlands after the pandemic, którym będzie kierować dr hab. Joanna Kurowska-Pysz, prof. AWSB. Grant będzie realizowany w latach 2021-2022.

Sieć UniGR-Center for Border doceniła także dorobek badawczy Instytutu Studiów nad Współpracą Terytorialną i Międzyorganizacyjną Akademii WSB, którym kieruje dr hab. Joanna Kurowska-Pysz, prof. AWSB. Instytut został zaproszony do stałego udziału w prowadzonych przez sieć badaniach międzynarodowych, a także do współpracy w zakresie kształcenia akademickiego dotyczącego rozwoju społeczno-gospodarczego pograniczy.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji