Prezentacja wyników międzynarodowych badań prowadzonych na rzecz Komisji Europejskiej

W dniu 30 kwietnia br. zakończyła się realizacja międzynarodowego projektu badawczego: “IDENTIFICATION OF THE KEY ELEMENTS FOR CREATING THE TOURIST CROSS-BORDER FUNCTIONAL AREA AT THE LITHUANIA–POLAND BORDER”.

Projekt był realizowany pod auspicjami Komisji Europejskiej, a zespołem badawczym kierowała dr hab. Joanna Kurowska-Pysz, prof. AWSB.

Rezultatem badań jest utworzenie na granicy polsko-litewskiej innowacyjnego w Europie Środkowo-Wschodniej rozwiązania wspierającego zarządzanie terytorialne tj.  transgranicznego obszaru funkcjonalnego.

W spotkaniu służącym prezentacji wyników badań i przedstawieniu autorskiej metodyki wyznaczania transgranicznych obszarów  funkcjonalnych udział wzięło kilkudziesięciu pracowników Komisji Europejskiej, REGIO - Dyrekcja Generalna ds. Rozwoju  Miast i Regionów. 

Po utworzeniu pilotażowego turystycznego transgranicznego obszaru funkcjonalnego w strategicznym dla całej Unii Europejskiej pasie granicznym Polski i Litwy, dobre praktyki i rekomendacje wynikające z tych badań zostaną wykorzystywane na innych peryferyjnych granicach Unii Europejskiej. 

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji