A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

Wykład dr Ambasador Pauli J. Dobriansky z Harvard University’s JFK Belfer Center for Science and International Affairs / Lecture with Ambassador Paula J. Dobriansky, Ph.D, from Harvard University’s JFK Belfer Center for Science and International Affairs

Zapraszamy do udziału w wykładzie z dziedziny polityki oraz bezpieczeństwa międzynarodowego, który poprowadzi dr Ambasador Paula J. Dobriansky z Harvard University’s JFK Belfer Center for Science and International Affairs ___________________________________________________________________________________________________________ We would like to invite you to participate in a lecture lead by Ambassador Paula J. Dobriansky, Ph.D, from Harvard University’s JFK Belfer Center for Science and International Affairs on areas of politics and international security

Wydarzenie zostanie zorganizowane w formie online, z wykorzystaniem platformy zoom, czas trwania wykładu to około 60 minut. Językiem wykładowym będzie język angielski.

Do udziału w wykładach zapraszamy uczniów, studentów, doktorantów,  pracowników naukowych i dydaktycznych, zainteresowanych tematyką edukacji w społecznościach wielokulturowych.

 

Wykład pt. “ Great Power Competition: What Should the United States Strategy be for this new era of Great Power Competition”
Obędzie się 23.06.2021 r., godz. 16.00 - 17.00

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego.

Zapraszamy również do obejrzenia spotu promującego cykl wykładów. 

Wydarzenie realizowane w ramach cyklu aktywności on-line z udziałem dr Ambasador Paula J. Dobriansky z Harvard University’s JFK Belfer Center for Science and International Affairs, finansowanego z Metropolitalnego Funduszu Wspierania Nauki ze środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The lecture will be held online, via the Zoom platform with lecture lasting approximately 60 minutes. The lecture will be in English.

Our lectures are dedicated for pupils, students, PhD students, researchers and teachers interested in the subject of education in multicultural communities


Lecture titled: “ Great Power Competition: What Should the United States Strategy be for this new era of Great Power Competition”
Will be 23th of June 2021, 4 PM - 5.00 PM ,

If you are interested tin atennding lecture, please complete the electronic application form.

We would like to invite you to watch the promotional movie. 

The event is part of the series online activities with the participation by Ambassador Paula J. Dobriansky, Ph.D, from Harvard University’s JFK Belfer Center for Science and International Affairs, financed through the Metropolitan Fund for Science Support by the Metropolis GZM.