A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

Data

21.10.2022

Międzynarodowe Forum Naukowe pn. „Regionalna Inicjatywa Doskonałości – partnerstwa naukowe, dobre praktyki akademickie, nauka dla otoczenia”

Międzynarodowe Forum Naukowe pn. „Regionalna Inicjatywa Doskonałości – partnerstwa naukowe, dobre praktyki akademickie, nauka dla otoczenia” odbyło się w dniach 20-21 października 2022 r. w Akademii WSB. Wydarzenie zrealizowane zostało w ramach Jubileuszu 4. rocznicy realizacji programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”.

„Regionalna Inicjatywa Doskonałości” to program Ministerstwa Edukacji i Nauki, którego przedmiotem jest finansowanie projektów zawierających strategię rozwoju badań naukowych, których realizacja służy intensywnemu rozwojowi wyróżniających się w regionie uczelni.

Akademia WSB jako jedna z dwóch niepublicznych uczelni w Polsce znalazła się w prestiżowym gronie 30 polskich jednostek naukowych wyróżnionych w Programie „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”, otrzymując wsparcie na rozwój badań w dyscyplinach „Nauki o zarządzaniu i jakości” oraz „Ekonomia i finanse”.

Patronat Honorowy nad uroczystością objął Minister Edukacji i Nauki. Wystąpienie Inauguracyjne wygłosił Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Pan Wojciech Murdzek.

Celem Forum było podsumowanie i prezentacja osiągnięć Uczelni w ramach programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”, a w szczególności podkreślenie znaczenia tego Programu dla wzmocnienia potencjału naukowego poszczególnych Uczelni – Beneficjentów Programu, jak również dla praktycznego wykorzystania wyników prowadzonych badań dla rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów.

Wydarzenie zostało zainaugurowane przez Rektor Akademii WSB, dr hab. Zdzisławę Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB.

Pierwszego dnia Forum odbył się panel dyskusyjny pt. „Regionalna Inicjatywa Doskonałości: wpływ na rozwój nauki i międzynarodowe otoczenie społeczno-gospodarcze uczelni”. Uczestnicy panelu:

 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater, JM Rektor Politechniki Lubelskiej
 • dr hab. Bogdan Bacik, prof. AWF, Prorektor ds. Nauki, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
 • prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet, Prorektor ds. Badań i Kadry Akademickiej, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, prof. AWSB, Prorektor ds. Nauki i Kształcenia Akademii WSB
 • Pani Patrycja Gutowska, Zastępca Dyrektora w Departamencie Nauki Ministerstwa Edukacji i Nauki

Moderatorem dyskusji był dr hab. Marcin Lis, prof. AWSB, Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem, Akademia WSB.

Następnie odbyła się sesja prezentacji najważniejszych osiągnięć naukowych uczelni w ramach programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości. Podczas prezentacji, przedstawiciele uczelni zaprezentowali swoje największe osiągnięcia oraz sukcesy wynikające z realizacji założeń programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości w latach 2019-2022”. Sukcesy uczelni zaprezentowali:

 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater, JM Rektor Politechniki Lubelskiej
 • prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet, Prorektor ds. Badań i Kadry Akademickiej, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr hab. Bogdan Bacik, prof. AWF, Prorektor ds. Nauki, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
 • dr hab. Kamilla Marchewka-Bartkowiak, prof. UEP, Kierownik projektu RID, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr hab. Krzysztof Pijarski, prof. PWSFTviT, Kierownik Laboratorium Narracji Wizualnych, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi
 • Grzegorz Rzeźnik, Pełnomocnik Prorektora ds. Nauki, Manager ds. Badań i Innowacji #RID¢ra, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 • dr hab. Joanna Kurowska-Pysz, prof. AWSB, Dyrektor Centrum Transferu Technologii, Dyrektor Instytut Studiów nad Współpracą Terytorialną i Międzyorganizacyjną, Akademia WSB
 • dr inż. Jarosław Wróbel, Kierownik Projektu RID, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
 • dr inż. Andrzej Paszkiewicz, Kierownik projektu RID, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Górecki, Uniwersytet Morski w Gdyni
 • dr Leszek Gracz, Koordynator projektu RID, Uniwersytet Szczeciński

Podczas drugiego dnia forum zaprezentowany został wpływ projektu Regionalna Inicjatywa Doskonałości na umiędzynarodowienie badań oraz na rozwój młodych pracowników nauki, w tym doktorantów. Swoje osiągnięcia przedstawili współpracujący z Akademią WSB przedstawiciele zagranicznych instytucji:

 • Anne Thevent, Deputy Director, Euro-Institut, Kehl, Niemcy
 • Prof. Aldomar Ruckert, Federal University of Rio Grande do Sul, Brazylia
 • dr Rahel Schomaker, Carinthia University of Applied Sciences, Austria
 • dr Rui Alexandre Castanho, University of Johannesburg, RPA
 • Solomon Kunle Omogbemi, Akademia WSB

Osiągnięcia przedstawili także doktoranci będący beneficjentami programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”.

filmik pokonferencyjny: https://youtu.be/kADAGJxyYAI

Patronat honorowy

Wydarzenie spełnia cele Strategii Zrównoważonego Rozwoju Akademii WSB