A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

Data

12.10.2022

Wizyta badawcza naukowców Akademii WSB na Uniwersytecie Rio Grande do Sul w Brazylii

W dniach 3-11 października dr hab. Joanna Kurowska-Pysz, prof. AWSB oraz dr hab. Łukasz Wróblewski, prof. AWSB odbyli wizytę badawczą na Uniwersytecie Rio Grande do Sul w Brazylii.

Wizyta badawcza miała na celu wzmocnienie współpracy pomiędzy Akademią WSB a Uniwersytetem Rio Grande do Sul w Brazylii w zakresie badań transgranicznych, współpracy terytorialnej i międzyorganizacyjnej.

W ramach wizyty pracownicy naukowi Akademii WSB uczestniczyli w kongresie traktującym o współpracy transgranicznej na pograniczach Brazylii przybliżając uczestnikom kongresu współpracę polsko-czeską, która realizowana jest w ramach funkcjonujących na naszym pograniczu euroregionów.

Dr hab. Joanna Kurowska-Pysz, prof. AWSB przedstawiła nowe podejście do europejskiej współpracy terytorialnej na obszarach przygranicznych - uwarunkowania przestrzenne, strukturalne i instytucjonalne na lata 2021-2027.

Tematem wystąpienia dra hab. Łukasza Wróblewskiego, prof. AWSB była  struktura i warunki funkcjonowania polsko-czeskiego transgranicznego rynku usług kulturalnych.

W ramach wizyty badawczej odbyło się także spotkanie w Biurze Gubernatora Rio Grande do Sul nt. współpracy transgranicznej. Transfer modelu euroregionalnej współpracy transgranicznej na pogranicze brazylijsko-argentyńskie, we współpracy z  Uniwersytetem w Porto Alegre w Brazylii, jest jedną z agend badawczych prowadzonych przez Instytut Współpracy Transgranicznej i Międzyorganizacyjnej Akademii WSB.

W ramach wizyty dr hab. Joanna Kurowska-Pysz, prof. AWSB oraz dr hab. Łukasz Wróblewski, prof. AWSB uczestniczyli także w kongresie oraz seminarium z doktorantami na Uniwersytecie Federalnym w Porto Alegre. Kolejnie odbyło się także spotkanie z doktorantami Uniwersytetu Stanu Parana, realizującymi duży transgraniczny projekt na pograniczu Brazylii, Argentyny i Paragwaju. Głównym celem projektu jest m.in. ustanowienie stałej platformy współpracy między trzema graniczącymi ze sobą miastami: Foz do Iguacu (Brazylia), Puerto Iguazu (Argentyna) oraz Ciudad del Estate (Paragwaj) oraz prowadzenie regularnych badań naukowych wspierających m.in. zrównoważony rozwój turystyki w tych miastach. Członkowie grupy byli bardzo zainteresowani ideą funkcjonującego w Cieszynie EuroInstytutu Polsko-Czesko-Słowackiego oraz projektami transgranicznymi wspierającymi rozwój oferty turystycznej, kulturalnej w Cieszynie i czeskim Cieszynie.

Następny dzień poświęcony był spotkaniom i wizytom studyjnym na pograniczu Brazylii, Argentyny i Paragwaju. W godzinach porannych odbyło się spotkanie w Urzędzie Miasta Foz do Iguacu z Dyrektorem Departamentu Turystyki i Projektów Strategicznych. Rozmowy dotyczyły m.in. kluczowych transgranicznych produktów transgranicznych - Wodospadów IGUACU oraz Hydroelektrowni ITAIPU na rzece Parana. Ta największa (po Zaporze Trzech Przełomów w Chinach) zapora wodna na świecie zbudowana została dokładnie na granicy Brazylii i Paragwaju. Następnie odbyło się spotkanie z Dyrektorem Sekretariatu CODEFOZ. CODEFOZ to transgraniczna izba przemysłowo-handlowa zajmująca się m.in. realizacją ważnych infrastrukturalnych projektów transgranicznych, prowadzi również inkubatory przedsiębiorczości w Brazylii, Argentynie i Paragwaju.

Ostatnie dwa dni na pograniczu Brazylii, Argentyny i Paragwaju upłynęły na wizytach we wszystkich trzech miastach transgranicznych (Foz do Iguacu, Puerto Iguazu oraz Ciudad del Este). W sobotę rano naukowcy odwiedzili Inkubator projektów transgranicznych w mieście Ciudad del Este. To transgraniczne miasto (drugie co do wielkości w Paragwaju) rozwinęło się dzięki zlokalizowanej tutaj strefie wolnocłowej, która generuje około 60%  PKB tego kraju. Stąd też miasto nazywane jest czasem "największym sklepem Ameryki Południowej". Naukowcy mieli m.in. okazję przyjrzeć się jak funkcjonuje słynna "MONALISA" - największe wolnocłowe centrum handlowe w tym mieście. Wieczorem odwiedziliśmy "Marco das Tres Fronteiras" w Foz do Iguacu - miejsce, w którym stykają się granice Brazylii, Argentyny i Paragwaju. Niedziela natomiast upłynęła nam na eksploracji jednego z najbardziej rozpoznawalnych transgranicznych produktów turystycznych świata - Wodospadów Iguacu.

Pobyt na pograniczu Brazylii, Argentyny i Paragwaju był zarówno niezwykle cenny pod względem naukowym, jak i znakomitą okazja do zapoznania się z kulturą oraz naturą tego wyjątkowego regionu transgranicznego. Szczególne podziękowania składamy Panu Profesorowi Aldomarowi Rückert  z Uniwersytetu Federalnego w Rio Grande do Sul, za zaproszenie i zaplanowanie wizyty badawczej.