Data

27.07.2022

Wizyta badawcza prof. Eduardo Medeiros

W dniach 26-29 lipca 2022 r. Akademię WSB odwiedził prof. Eduardo Medeiros, Instituto Universitário de Lisboa, Portugalia.

Celem wizyty jest prowadzenie badań pograniczy w Europie, szczególnie w kontekście tzw. miast podzielonych granicą (np. Cieszyn i Czeski Cieszyn) w ramach współpracy z Instytutem Studiów nad Współpracą Terytorialną i Międzyorganizacyjną pod dyrekcją dr hab. Joanny Kurowskiej-Pysz, prof. AWSB.

Prof. Eduardo Medeiros w ramach wizyty badawczej odwiedził m.in. Euroregion Śląsk Cieszyński, Urząd Miejski w Żywcu oraz Urząd Miejski w Czadcy (Słowacja) celem spotkań projektowych i prezentacji projektów transgranicznych.

prof. Eduardo Medeiros, Instituto Universitário de Lisboa, Portugalia

Eduardo Medeiros jest profesorem geografii i pracownikiem naukowym w DINÂMIA'CET-IUL, Instituto Universitário de Lisboa, Portugalia. Posiada doktorat z geografii - planowanie regionalne i miejskie oraz wydanych około 200 publikacji, w tym ponad 40 opublikowanych prac w międzynarodowych czasopismach, 10 książek i 11 rozdziałów książkowych. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na ocenie wpływu terytorialnego, spójności terytorialnej, rozwoju terytorialnym, współpracy terytorialnej i planowaniu przestrzennym. Jest ekspertem DG REGIO (Komisja Europejska) i URBACT III oraz ewaluatorem programu Horyzont 2020. Jest również członkiem Regional Studies Association Fellow. Koordynował kilka międzynarodowych projektów ewaluacji polityki i był członkiem projektów DG REGIO i ESPON. Był zapraszany jako doradca projektowy oraz do pisania raportów i stanowisk przez DG REGIO. Zapraszany jako główny mówca przez kilka międzynarodowych uniwersytetów i instytucji UE (Komisja Europejska i Komitet Regionów). Jest członkiem komitetu naukowego i redakcyjnego kilku czasopism oraz recenzentem ponad 35 czasopism międzynarodowych.

Więcej

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji