Forum Scientiae Oeconomia - najnowszy numer

Najnowsze wydanie kwartalnika "Forum Scientiae Oeconomia" jest już dostępne.

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru "Forum Scientiae Oeconomia". 

Pierwsze wydanie 2023 roku "Forum Scientiae Oeconomia" jest szczególne. Rozpoczyna się od rozdziału poświęconego ś.p. Profesorowi Włodzimierzowi Sroce, redaktorowi naczelnemu, który do końca swoich dni aktywnie uczestniczył w tworzeniu czasopisma.

Kwartalnik skupia myśl badawczą ośrodków naukowych z Afryki, Wietnamu, Ugandy, Anglii, Ukrainy, Słowacji, Czech oraz Polski. Międzynarodowy charakter czasopisma wpływa na duże zainteresowanie opublikowanymi pracami, o czym świadczą m.in. liczba pobrań abstraktów oraz pełnych tekstów.

Numer jest dostępny na stronie czasopisma "Forum Scientiae Oeconomia".