Interdyscyplinarne prace naukowe studentów i doktorantów - IV edycja konkursu

Serdecznie zapraszamy studentów, absolwentów studiów I i II stopnia oraz doktorantów Akademii WSB do nadsyłania artykułów naukowych do publikacji w interdyscyplinarnej pracy zbiorowej.

Do udziału w projekcie zapraszamy wszystkich, którym bliska jest tematyka z zakresu zarządzania, ekonomii, bezpieczeństwa narodowego, pedagogiki, nauk o zdrowiu, informatyki, logistyki, transportu czy inżynierii produkcji.

Artykuł powinien mieć charakter naukowy i zawierać w sobie aspekt nowości. Może być napisany w języku polskim lub w angielskim. Wszystkie teksty, które przejdą pozytywnie proces recenzji opublikowane zostaną jako rozdział w monografii naukowej, której wydanie planowane jest w IV kwartale 2023 roku przez Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB (Wydawnictwo znajduje się w wykazie wydawnictw Ministra Edukacji i Nauki publikujących recenzowane monografie naukowe).

Dla autorów prac, które uzyskają najwyższe oceny recenzentów przyznane zostaną nagrody (maksymalnie trzy) o wartości 1000 zł każda. Oprócz walorów naukowych publikacje naukowe mogą być przyczynkiem do ubiegania się o stypendia naukowe.

Regulamin, wytyczne edytorskie, karta zgłoszenia, oświadczenie autora/autorów, wymogi redakcyjne oraz formatka ułatwiająca prawidłowe przygotowanie tekstu znajdują się w załączeniu – prosimy o zapoznanie się. Dokumenty są dostępne również w wersji anglojęzycznej.

W przygotowaniu artykułu wspierać mogą Mentorzy (wykaz osób znajduje się w załączniku do Regulaminu).

Termin wstępnego zgłoszenia zainteresowania opublikowaniem artykułu do dnia 7 marca 2023 r. – prosimy o przysłanie załącznika nr 1 oraz załącznika nr 6 na adres: wydawnictwo@wsb.edu.pl

Artykuł, oświadczenie oraz finalną kartę zgłoszenia należy przesłać w wersji elektronicznej na adres wydawnictwo@wsb.edu.pl do dnia 30 kwietnia 2023 r. Informacja o zakwalifikowaniu artykułu do publikacji zostanie przesłana na podany w zgłoszeniu adres e-mail do 31 maja 2023 r.

Szczegółowych informacji udzielają:

W przypadku uzgodnienia korzystania z pomocy jako mentora z inną osobą niż wymienione powyżej (np. promotora pracy dyplomowej czy opiekunowie z zakładu pracy, który pomagał przy jej realizacji), prosimy o zgłoszenie nazwiska tej Osoby w formularzu zgłoszeniowym.

Serdecznie zapraszamy do przesyłania tekstów.