Interdyscyplinarne prace naukowe. Tom III

Zachęcamy do zapoznania się z interdyscyplinarną praca zbiorową, będącą efektem projektu wydawniczego w ramach konkursu dla studentów, absolwentów oraz doktorantów Akademii WSB.

Polecamy uwadze nową publikację Wydawnictwa WSB „Interdyscyplinarne prace naukowe studentów i doktorantów Akademii WSB. Tom III”. Monografia jest rezultatem trzeciej edycji konkursu na artykuł naukowy.

Publikacja została opublikowana w modelu open access – kliknij, aby pobrać