Księga pamiątkowa

Celebrując jubileusz 80. urodzin Profesora Wojciecha Kojsa oraz 15-lecia istnienia Katedry Pedagogiki w Akademii WSB, prezentujemy monografię „Człowiek i miejsce”, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Naukowego Akademii WSB.

Publikacja ta, powstała pod redakcją dr. hab. Jerzego Kochanowicza, prof. AWSB oraz dr. hab. Marka Walancika, prof. AWSB, nawiązuje do międzynarodowej konferencji „Miejsce w przestrzeni. Przedmiot refleksji i obszar działań edukacyjnych”. Wydarzenie to, zorganizowane przez Katedrę Pedagogiki Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej w listopadzie 2020 roku, zgromadziło się ponad 50 badaczy z różnych stron świata.

Celem konferencji był namysł nad kategorią miejsca i ponowne odkrycie, że jest ono nie tylko układem fizyczno-przestrzennym, zwykłą lokalizacją, lecz unikatowym bytem mającym swoją historię, ucieleśniającym doświadczenia i aspiracje ludzi nadających mu znaczenie (Tuan 1979).

Fragment recenzji:

Okolicznościowy tom „Człowiek i miejsce” jest zbiorem tekstów, które odsłaniają przed czytelnikiem świat zainteresowań, dokonań naukowych i pasji profesora Wojciecha Kojsa. Ukazują dostojnego Jubilata jako człowieka niezwykłego, życzliwego opiekuna i mentora, a przede wszystkim autorytet dla wielu pokoleń pedagogów. Ta swoista „korona pamiątek” powstała dzięki zamysłowi redaktorów tomu – profesorom: Jerzemu Kochanowiczowi i Markowi Walancikowi z okazji jubileuszu 80. urodzin oraz 15-lecia istnienia Katedry Pedagogiki w Akademii WSB. (…) W tomie znalazły się również teksty dotyczące szeroko pojętej edukacji i kultury. Szerokie spektrum tematów podjętych w księdze jest uzasadnione dynamicznym rozwojem Katedry Pedagogiki i zainteresowań jej pracowników.

Prof. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji