Data

01.06.2023

"Metody badań mieszanych w naukach o zarządzaniu"

Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB z przyjemnością informuje, że dostępna jest już monografia „Metody badań mieszanych w naukach o zarządzaniu” pod redakcją prof. dr hab. Łukasza Sułkowskiego oraz dr. hab. Reginy Lenart-Gansiniec, prof. UJ.

Z recenzji

W ujęciu ogólnym warto zwrócić uwagę na atuty pracy, do których zaliczam przede wszystkim relewantność tematyki metodycznej tj. koncentracji uwagi na roli oraz metodyce rzetelnie aplikowanego podejścia mieszanego w badaniach podejmowanych na gruncie nauk o zarządzaniu. Warto także zwrócić uwagę na fakt, iż tematycznie monografia celuje w aktualną lukę wydawniczą bowiem wśród dostępnych rodzimych publikacji metodycznych na próżno szukać monografii traktującej wyłącznie o podejściu mieszanym.

dr hab. Patrycja Klimas, prof. UEK

Publikacja jest dostępna w modelu Open Access –  kliknij, aby pobrać.

Wydanie monografii i digitalizacja zostały sfinansowane w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”.