Monografia „Dragonomics: Chinese dream of Silicon Valley. 40-year history of Shenzen Special Economic Zone. Case study”

Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB informuje, że dostępna jest już publikacja „Dragonomics: Chinese dream of Silicon Valley. 40-year history of Shenzen Special Economic Zone. Case study” autorstwa dr. Marcina Lisa, Prorektora ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem Akademii WSB oraz dr Jolanty Maroń, doktor nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Monografia ta ukazuje rolę Specjalnej Strefy Ekonomicznej Shenzen w transformacji ustrojowej Chin – jej niewątpliwy sukces, określany jako „cud Shenzen”, jest widoczny w wielu obszarach, a w szczególności w dynamicznym wzroście gospodarczym oraz w zmianach strukturalnych w gospodarce.

Jak można przeczytać w recenzji autorstwa prof. dr hab. Krystyny Poznańskiej „(…) w podjętych rozważaniach Autorzy nie ograniczyli się tylko do prezentacji rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej Shenzen, ale omówili jej funkcjonowanie w szerszym kontekście, na tle reform społeczno-gospodarczych przeprowadzonych w gospodarce chińskiej po 1978 roku. To pozwoliło Autorom na ukazanie wielu zmian strukturalnych, nie tylko w zakresie otwierania się na gospodarkę światową, ale też obszarze zmian, które umożliwiły przejście od producenta produktów o niskiej wartości do globalnego gracza na rynku zaawansowanych technologicznie produktów i usług”.

Wydanie monografii i digitalizacja zostały sfinansowane w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”.

Do końca 2022 roku w ramach programu RID planowana jest digitalizacja kolejnych publikacji z dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości oraz ekonomii i finansów w celu umożliwienie czytelnikom korzystania z cyfrowej wersji książek Wydawnictwa Akademii WSB.

Publikacja jest dostępna w otwartym dostępie.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji