Data

01.06.2023

Monografia „Kierunki rozwoju teorii i praktyki zarządzania w kontekście badań młodych naukowców"

Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB z przyjemnością informuje, że dostępna jest już monografia „Kierunki rozwoju teorii i praktyki zarządzania w kontekście badań młodych naukowców” autorstwa prof. dr hab. Marka Lisińskiego oraz dr hab. Joanny Dzieńdziory, prof. AWSB.

Z recenzji

Monografia pt. Wybrane koncepcje i metody zarządzania w kontekście badań młodych naukowców, przygotowana pod redakcją naukową prof. dr. hab. Marka Lisińskiego oraz dr hab. Joanny Dzieńdziory, prof. AWSB, to wartościowa pozycja literaturowa, ukazująca zainteresowania oraz programy badawcze realizowane przez młodych naukowców. Prezentowane opracowania posiadają wartości poznawcze i aplikacyjne, bowiem mogą być użyteczne dla przedstawicieli praktyki gospodarczej, poszukujących inspiracji służących udoskonalaniu przyjętych metod zarządzania podmiotami rynku, funkcjonującymi w złożonym i turbulentnym otoczeniu. Walorem monografii jest zaprezentowanie w niej różnych podejść i metod badawczych oraz prowadzenie rozważań między innymi w kontekście: zarządzania kapitałem ludzkim, satysfakcji z pracy, motywacyjnej roli grywalizacji, współpracy międzyorganizacyjnej, zarządzania projektami, zarządzania marką, a także customer engagement, automatyzacji marketingu internetowego, czy też miejsca sztucznej inteligencji w strukturze kapitału intelektualnego. O aktualności prezentowanych analiz i formułowanych wniosków świadczy uwzględnienie w nich kontekstu pandemii COVID-19. Wiele ujętych w publikacji opracowań może stanowić dobry punkt wyjścia do dalszych rozpoznań i badań naukowych, gdyż na problemy badawcze podejmowane przez autorów można spoglądać z wielu innych perspektyw.

dr hab. Magdalena Sobocińska, prof. UEW

Publikacja jest dostępna w modelu Open Access – do porbania tutaj.

Wydanie monografii i digitalizacja zostały sfinansowane w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”.