Monografia w języku angielskim

Prezentujemy nową publikację w języku angielskim „The process-based organisation and its performance in the era of intelligent technologies”, której autorem jest pracownik naukowy Akademii WSB – prof. Ján Závadský. Jako główny cel swojej pracy naukowej Autor wskazał deskrypcję teoretycznych aspektów zarządzania procesami biznesowymi i zarządzania wydajnością procesów, jak również analizę wykorzystania modeli procesów biznesowych i inteligentnych technologii w praktyce biznesowej.

Z recenzji

Niniejsza monografia realizuje bardzo aktualny i ważny z punktu widzenia zarządzania przedsiębiorstwami temat. W swoich rozważaniach Autor odnosi się do bieżących uwarunkowań, nowych koncepcji gospodarczych. Biegle porusza się w literaturze przedmiotu,  prowadząc szerokie badania „desk research”, opatrując je własnym komentarzem i prowadząc dyskusję. Zrealizowane przez Autora badania i postawione na ich podstawie wnioski i wskazane rekomendacje zasługują na szczególne uznanie, gdyż świadczą o dogłębnym poznaniu wiodącego zagadnienia. Dodatkowo mają duży potencjał naukowy i stanowią poważny głos w dyskusji w obszarze rozwoju organizacyjnego opartego na systematycznym zarządzaniu dojrzałością organizacji.

dr hab. inż. Beata Ślusarczyk, prof. PCz

Publikacja dostępna jest w modelu Open Access 

Wydanie monografii i digitalizacja zostały sfinansowane w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji