Nowa publikacja

Nakładem Wydawnictwa Naukowego Akademii WSB ukazała się monografia „Wybrane problemy badań bezpieczeństwa z perspektywy młodych naukowców” pod redakcją dr hab. Ryszarda Szynowskiego, prof. AWSB oraz mgr Piotra Gila.

Publikacja przedstawia szeroki przekrój tematów z zakresu współczesnego bezpieczeństwa: od bezpieczeństwa międzynarodowego przez reagowanie kryzysowe i zagrożenia asymetryczne do niemilitarnych aspektów bezpieczeństwa.

Monografia może stanowić pomoc dydaktyczną, jak również wartościowy materiał dla wszystkich zainteresowanych zmianami w środowisku bezpieczeństwa.