Publikacja w wydawnictwie Routledge

W grudniu nakładem renomowanego brytyjskiego wydawnictwa Routledge ukazała się publikacja dr hab. Katarzyny Szczepańskiej-Woszczyny, prof. AWSB, Prorektor ds. Nauki i Kształcenia, Dziekan Wydziału Nauk Stosowanych Akademii WSB.

Monografia Management Theory, Innovation, and Organisation. A Model of Managerial Competencies" ilustruje organizacyjne uwarunkowania innowacyjności, czyli związek między strategią, strukturą, kulturą organizacyjną i przywództwem oraz zarządzaniem wiedzą i zarządzaniem innowacjami. Opracowany model niewątpliwie można uznać za pionierski wkład w badania nad kompetencjami menedżerskimi i innowacyjnością.
Publikacja będzie cennym źródłem wiedzy dla naukowców, studentów oraz menedżerów w zakresie przywództwa, studiów organizacyjnych, zarządzania innowacjami i zarządzania zasobami ludzkimi.

Publikacja została sfinansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”. 

Więcej informacji można uzyskać na stronie wydawnictwa Routledge.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji