O konferencji

Międzynarodowa konferencja naukowa organizowana przez Katedrę Pedagogiki Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, Instytut Nauk Społecznych Uniwersytet Hradec Kralowe, Katedrę Pedagogiki, Wydział Pedagogiki Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy.

Konferencja odbędzie się w dniach 14-15 października 2021 r. w formie hybrydowej.

XXV Międzynarodowa Konferencja Naukowa SOCIALIA 2021
„Świat na trajektorii cierpienia” - Aksjologiczne, społeczne, psychiczne problemy, deficyty i zaniechania wynikających z Pandemii SarsCov2. Diagnoza, terapia i wsparcie. 

Jubileusz 40-lecia pracy naukowej prof. dr hab. Mirosławy Nowak-Dziemianowicz

Szanowni Państwo:

Wydarzenie krytyczne, jakim jest światowa epidemia SarsCov2 dotyczy nas wszystkich, ma wymiar globalny i nie oszczędza nikogo. Mamy więc do czynienia z wydarzeniem bez precedensu. Nigdy przedtem cała ludzkość nie znalazła się, bez względu na miejsce zamieszkania (kraj, kontynet), wiek, status, pozycje społeczną, w podobnej sytuacji zdrowia i życia, jak dzisiaj. W tej bezprecedensowej sytuacji pandemii, związanej z SarsCov2, która umieściła ogromną liczbę ludzi na trajektorii cierpienia (Riemann i Schütze „terminem trajektorii cierpienia określili sytuacje, która jest dla nas niespodziewana, której nie przewidujemy, a która burzy dotychczasowy porządek (ład normatywny), w jakim dotąd żyliśmy"), warto jest przyjrzeć się wielu przenikającym się wymiarom problemów, deficytów i zaniechań będących następstwem opisywanej sytuacji w grupach społecznych, środowiskach, instytucjach. Zatem w ramach dyskursu naukowego, wymiany doświadczeń, analiz prezentowanych wyników badań postaramy się uzyskać odpowiedz na takie pytania jak:

  • W jaki sposób pandemia rzutuje na świat uznawanych przez nas dotąd wartości, na ile je kwestionuje, problematyzuje czy podważa?
  • W jako sposób zmienia nasze relacje społeczne, jakie lęki, napięcia generują przerwane i zapośredniczone relacje, stające się w jej czasie swoistą normą?
  • Do jakich zasobów psychologicznych odwołujemy się my- jednostki, grupy, wspólnoty w sytuacji zagrożenia jakim stała się pandemia?
  • Jakie mamy w tym zakresie deficyty, czego i kogo potrzebujemy , czego i kogo nam w tej sytuacji brakuje?
  • Jak zachowują się instytucje społeczne, państwowe, not-profit, czy i jak działa społeczeństwo obywatelskie w tej krytycznej sytuacji?
  • W każdym z tych obszarów potrzebujemy dzisiaj: DIAGNOZY, TERAPII I WSPARCIA. Potrzebujemy odpowiedzi na pytanie: Jak jest, co można i trzeba zrobić oraz jakie działania podjęliśmy my sami, nasze wspólnoty, nasze środowiska, nasze instytucje i grupy społeczne w odpowiedzi na pojawiąjące się, związane z pandemią problemy?

Organizator:

  • Akademia WSB
  • Uniwersytet Hradec Kralove
  • Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy

Przy współudziale Oddziału Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego w Dąbrowie Górniczej
dr hab. Marek Walancik, prof. AWSB

Termin: 14- 15 października 2021 r. (czwartek –piątek)

Miejsce: Dabrowa Górnicza

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji