Profesjonalne CV

Każdy w pewnym momencie swojego życia staje przed wykonaniem zadania, niezbędnego w procesie rekrutacji w dzisiejszych czasach – stworzeniem profesjonalnego cv. Rodzi się pytanie jak powinno wyglądać „dobre” CV?

Odpowiedź jest jednoznaczna – profesjonalne cv to takie, które zawiera wszystkie potrzebne przy rekrutacji informacje, dopasowane do stanowiska, na jakie aplikujemy, a także prezentujące kandydaturę w najbardziej przystępnej formie. Poniżej przedstawiam wskazówki na temat informacji, które powinny być zawarte w profesjonalnym dokumencie aplikacyjnym.

Każdy w pewnym momencie swojego życia staje przed wykonaniem zadania, niezbędnego w procesie rekrutacji w dzisiejszych czasach – stworzeniem profesjonalnego cv. Rodzi się pytanie jak powinno wyglądać „dobre” CV? Odpowiedź jest jednoznaczna – profesjonalne cv to takie, które zawiera wszystkie potrzebne przy rekrutacji informacje, dopasowane do stanowiska, na jakie aplikujemy, a także prezentujące kandydaturę w najbardziej przystępnej formie

Informacje jakie mają być zawarte w profesjonalnym CV

 • Dane osobowe – wpisujemy imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, aktualny numer telefonu, aktualny adres email.
 • Wykształcenie - w tej rubryce powinny się znaleźć informacje o wszystkich najważniejszych ukończonych szkołach. W informacji o ukończonej szkole, studiach podajemy jej nazwę (nazwę szkoły lub uczelni wyższej), okres, w którym się uczyliśmy oraz uzyskany tytuł naukowy. W przypadku wykształcenia stosujemy odwrotną chronologię - zaczynamy od ostatnio ukończonych szkół, a kończymy na najstarszych.

( O liceum albo technikum możemy wspomnieć, jeśli mieliśmy w tej szkole jakieś szczególne osiągnięcia, była to bardzo prestiżowa placówka, albo po jej ukończeniu uzyskaliśmy jakieś praktyczne kwalifikacje zawodowe).

 • Doświadczenie zawodowe – Przy wypisywaniu doświadczenia zawodowego postępujemy w ten sam sposób, jak przy wpisywaniu wykształcenia - stosujemy odwrotną chronologię, podajemy daty i nazwy firm od ostatniego zajmowanego stanowiska do najstarszego. Podajemy lata pracy (od kiego do kiedy), nazwę zakładu pracy, stanowisko i zakresy obowiązków. Ważne żeby podać wszystkie miejsca, w których byliśmy zatrudnieni (łącznie z umową o dzieło, zlecenie, pracami dorywczymi), ponieważ może się okazać, że obowiązki, które wykonywaliśmy w danym miejscu pracy są istotne na stanowisku, o które się ubiegamy.
 • Kursy i szkolenia – i tu również postępujemy w logiczny sposób. Umieszczamy wszystkie kursy i szkolenia w odwrotnej kolejności, od ostatniego do najstarszego. Wpisujemy rok uczestniczenia w szkoleniu, nazwę kursu/szkolenia oraz nazwę jednostki szkolącej.
 • Inne doświadczenie - tutaj możemy umieścić informacje o wszelkich dodatkowych doświadczeniach użytecznych na nowym stanowisku a niezwiązanych z pracą zawodową - np. o działalności w organizacjach studenckich i pozarządowych, wolontariacie, samorządzie itd. Możemy w tej rubryce umieścić również szczególne osiągnięcia (stypendia, nagrody, wyróżnienia).
 • Umiejętności - w tej rubryce należy umieścić informacje o praktycznych umiejętnościach, które posiadamy tj. obsłudze komputera (i poszczególnych użytkowych programów), prawie jazdy, znajomości języków obcych, które opanowaliśmy w stopniu przynajmniej podstawowym, z zaznaczeniem ewentualnych certyfikatów i świadectw potwierdzających znajomość tych języków i innych wyjątkowych zdolnościach, które mogą być wykorzystane na stanowisku, o które się ubiegamy.
 • Zainteresowania - na końcu umieszczamy informacje o swoich zainteresowaniach, pasjach, hobby i ulubionych sposobach spędzania wolnego czasu. Istotne, aby zamieszczać konkrety. Jeśli piszemy, ze interesujemy się sportem, warto zaznaczyć jaki to rodzaj sportu, jeśli wspominamy o filmie lub książce, warto też zaznaczyć gatunek. Te niepozornie wyglądające informacje, mogą okazać się cenne dla przyszłego pracodawcy.

Czego unikać podczas tworzenia cv? Zestawienie Typowych błędów:

 1. Niestosowne zdjęcie - rzecz pozornie oczywista, a jednak jest to jeden z najczęściej popełnianych błędów w konstrukcji CV. Najwłaściwsze do CV jest zdjęcie legitymacyjne, we w dostosowanym ubraniu. W przypadku kobiet bez nadmiernego makijażu czy przesadnie wyeksponowanej biżuterii. Istotna jest estetyka i schludność.
 2. Brak danych kontaktowych - świetne CV nic nie zdziała, jeśli popełnisz błąd w banalnych danych takich jak adres czy numer telefonu. Jeśli pracodawca nie będzie mógł się do Ciebie dodzwonić przez kilka dni z rzędu okazja najpewniej przejdzie Ci koło nosa. W dzisiejszych czasach postępu technologii komputerowej, warto też w dokumencie aplikacyjnym zamieścić swój adres e-mail, ponieważ wielu pracodawców zaprasza na rozmowy kwalifikacyjne właśnie drogą elektroniczną. Jeśli nie posiadasz własnej skrzynki e-mail, warto ją założyć przed rozpoczęciem poszukiwania pracy.
 3. Za dużo (albo za mało) informacji - pracodawcy przeważnie nie interesuje, jaką skończyłeś szkołę podstawową czy gimnazjum. Za to interesuje go jakie posiadasz wykształcenie (średnie, wyższe), jaką posiadasz specjalność lub jaki kierunek studiów skończyłeś oraz w którym roku ukończyłeś edukację. Ważne, żeby pracodawca dostał wszystkie potrzebne informacje. Interesuje go również jakie posiadasz umiejętności, doświadczenie zawodowe, ukończone kursy. Zadbaj o to, by te wszystkie informacje znalazły się w Twoim cv.
 4. Brak konkretów w doświadczeniu zawodowym – Istotne jest, aby w doświadczeniu zawodowym podawać same konkretne informacje tj. podać lata pracy, nazwę zakładu, stanowisko oraz zakres obowiązków. Podanie tylko nazwy stanowiska jest informacją niekompletną, niezupełną. Podając zakres obowiązków potencjalny pracodawca od razu wie, z jakich umiejętności możesz korzystać na stanowisku, na które aplikujesz.
 5. Prawda zawsze wyjdzie na jaw - warto zapamiętać tę zasadę pisząc dokumenty aplikacyjne. W cv powinniśmy zawierać tylko prawdziwe informacje. Kłamstwo w tym dokumencie to pierwszy krok do skreślenia podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz poważnych kłopotów w nowej pracy. Szczególnie dotyczy to informacji na temat wykształcenia, doświadczenia i znajomości języków obcych.
 6. Język – Najistotniejsze jest, aby język, którym posługujemy się w cv był dostosowany do odbiorców. Używajmy jasnych konkretnych komunikatów, unikajmy natomiast specjalistycznego słownictwa. Każdy z nas używa języka w nieco inny sposób - ma swoje zwyczaje językowe, ulubione zwroty i określenia, częściej w dodatku używane nieświadomie. Z tego powodu zarówno list motywacyjny jak i CV należy dać do przeczytania, co najmniej jednej znajomej osobie, po to żeby wyłapała wszystkie nietypowe sformułowania, błędy i niezgrabności językowe. CV najlepiej jest napisać niezbyt długimi równoważnikami zdań.