Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie

Projekt "Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Ekonomicznych i Społecznych Nauk Stosowanych" realizowany jest przez Wydział Nauk Stosowanych Akademii WSB.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.2 Studia doktoranckie.

Cel główny projektu: zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich  poprzez uruchomienie i realizację interdyscyplinarnego programu Studiów Doktorskich  w dziedzinie nauk ekonomicznych i społecznych o zasięgu krajowym obejmującego dodatkowo wsparcie w zakresie rozwoju kompetencji badawczych, dydaktycznych, menedżerskich, społecznych i językowych doktorantów. Realizacji celu służyć będą następujące działania: warsztaty kształtujące i doskonalące kluczowe kompetencje doktorantów, stypendia motywacyjne i grantowe, wykłady naukowe zagranicznych naukowców, indywidualne konsultacje z ekspertem branżowym, tutoring merytoryczny, kurs językowy, finansowanie publikacji artykułów w czasopismach naukowych, udziału w konferencjach naukowych i zagranicznych szkołach letnich.

Planowane efekty:

Ukształtowanie unikatowych kompetencji  wysokiego poziomu, obejmujących umiejętności badawcze, kompetencje menedżerskie w obszarze B+R, kompetencje społeczne i dydaktyczne, które mogą być wykorzystane w działalności zawodowej o różnorodnym charakterze, a także w działalności naukowej.


            Okres realizacji projektu: 01.10.2018 r. - 30.09.2023 r.

            Wartość projektu: 2 657 765,00 zł.

            Dofinansowanie ze  środków europejskich: 2 578 032,05 zł.

 • Plan zajęć

  • Harmonogram zajęć 18 i 19 czerwca 2021 r.

   18.06.2021 r.

   • 12:00 - 15:15, Komercjalizacja badań naukowych, dr hab. inż. Lilla Knop, prof. PŚ (zajęcia w formie zdalnej),
   • 15:45 - 19:00, The Emotion Regulation Skills-Abilities Model, Donta S. Harper Ed.D - University of Washington Tacoma (zajęcia w formie zdalnej)


   19.06.2021 r.

   • 09:00 - 12:15, Komercjalizacja badań naukowych, dr inż. Arkadiusz Szmal (zajęcia w formie zdalnej),
   • 13:00 - 16:15, Druga dyscyplina - Socjologia: współczesne problemy nauk społecznych, dr hab. Maciej Witkowski, prof. AWSB (zajęcia w formie zdalnej)
  • Harmonogram zajęć 14 i 15 maja 2021 r.

   14.05.2021 r.

   • 12:00 - 15:15, Tutoring merytoryczny, prof. dr hab. Wojciech Czakon (zajęcia w formie zdalnej)

   15.05.2021 r.

   • 12:15 - 15:30, Komercjalizacja wyników badań naukowych, dr inż. Arkadiusz Szmal (zajęcia w formie zdalnej),
   • 16:00 - 19:15, The Emotion Regulation Skills-Abilities Model, Donta S. Harper Ed.D - University of Washington Tacoma (zajęcia w formie zdalnej)
  • Harmonogram zajęć 16 i 17 kwietnia 2021 r.

   16.04.2021 r.

   • 15:45 - 19:00, Publikowanie w otwartym dostępie Open Access, dr Łukasz Wróblewski (zajęcia w formie zdalnej)

   17.04.2021 r.

   • 09:00 - 12:15, Promocja dorobku naukowego w Internecie, dr hab. inż. Sebastian Kot, prof. PCz (zajęcia w formie zdalnej)
   • 13:00 - 16:15, Zarządzanie projektami B+R, dr hab. Katarzyna Chruzik, prof. AWSB (zajęcia w formie zdalnej)
  • Harmonogram zajęć 12 i 13 marca 2021 r.

   12.03.2021 r.

   • 12:00 - 15:15, Tutoring merytoryczny, prof. dr hab. Ewa Ziemba/prof. dr hab. Wojciech Dyduch (zajęcia w formie zdalnej),
   • 15:45 - 19:00, Finansowanie projektów B+R, dr Tomasz Szulc (zajęcia w formie zdalnej)

   13.03.2021 r.

   • 09:00 - 12:15, Tutoring merytoryczny, prof. dr hab. Ewa Ziemba/prof. dr hab. Wojciech Dyduch (zajęcia w formie zdalnej),
   • 13:00 - 16:15, Druga dyscyplina - Socjologia: współczesne problemy nauk społecznych, prof. dr hab. Marek Szczepański (zajęcia w formie zdalnej)
  • Harmonogram zajęć 12 i 13 luty 2021 r.

   12.02.2021r.:

   • 12:00 - 15:15,  Zaawansowana analiza danych jakościowych - Atlas Ti gr. II,  mgr Agnieszka Karlińska (zajęcia w formie zdalnej)
   • 15:45 - 19:00,  Zaawansowana analiza danych jakościowych - Atlas Ti gr. I, mgr Agnieszka Karlińska (zajęcia w formie zdalnej)

   13.02.2021r.:

   • 09:00 - 12:15, Praktyczny warsztat pisania wniosków aplikacyjnych na granty, dr hab. Joanna Kurowska-Pysz, prof. AWSB (zajęcia w formie zdalnej)
   • 13:00 - 16:15, Druga dyscyplina - Socjologia: współczesne problemy nauk społecznych, dr hab. Maciej Witkowski (zajęcia w formie zdalnej)
  • Harmonogram zajęć 15 i 16 stycznia 2021 r.

   15.01.2021 r. (piątek)

   • 12:00 - 15:15 Finansowanie projektów B+R, dr Tomasz Szulc (zajęcia w formie zdalnej) - ZAJĘCIA PRZENIESIONE NA INNY TERMIN
   • 15:45 - 19:00 Praktyczny warsztat pisania wniosków aplikacyjnych na granty, dr hab. Joanna Kurowska-Pysz, prof. AWSB (zajęcia w formie zdalnej)

   16.01.2021 r. (sobota)

   • 09:00 - 12:15 Strategic management and systems approach to management, prof. Daniel Meyer (zajęcia w formie zdalnej)
   • 13:00 - 16:15 Praktyczny warsztat pisania wniosków aplikacyjnych na granty, dr hab. Joanna Kurowska-Pysz, prof. AWSB (zajęcia w formie zdalnej)
  • Harmonogram zajęć 11 i 12 grudnia 2020 r.

   11.12.20202 (piątek) blok poranny

   • 12:00-15:15 Zaawansowana analiza danych ilościowych- SPSS gr. I- dr Katarzyna Warzecha (zajęcia w formie zdalnej)
   • 12:00-15:15 Zaawansowana analiza danych jakościowych- Atlas Ti gr. II- dr Maja Sawicka (zajęcia w formie zdalnej)

   11.12.2020 (piątek) blok popołudniowy

   • 15:45-19:00 Zaawansowana analiza danych ilościowych- SPSS gr. II- dr Katarzyna Warzecha  (zajęcia w formie zdalnej)
   • 15:45-19:00 Zaawansowana analiza danych jakościowych- Atlas Ti gr. I- dr Maja Sawicka (zajęcia w formie zdalnej)

   12.12.20202 (sobota)

   • 09:00-12:15 Tutoring merytoryczny: Metoda badawcza a rezultaty, prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet (zajęcia w formie zdalnej)
   • 13:00-16:15 Strategic management and systems approach to management, prof. Daniel Meyer (University of Johannesburg) (zajęcia w formie zdalnej)
  • Harmonogram zajęć 13 i 14 listopada 2020 r.

   13.11.20202 (piątek) 

   • 12:00-15:15 Zaawansowana analiza danych ilościowych- SPSS gr. I (dr Katarzyna Warzecha) - zajęcia w formie zdalnej
   • 12:00-15:15 Zaawansowana analiza danych jakościowych- Atlas Ti gr. II (mgr Agnieszka Karlińska) - zajęcia w formie zdalnej
   • 15:45-19:00 Zaawansowana analiza danych ilościowych- SPSS gr. II (dr Katarzyna Warzecha) - zajęcia w formie zdalnej
   • 15:45-19:00 Zaawansowana analiza danych jakościowych- Atlas Ti gr. I (mgr Agnieszka Karlińska) - zajęcia w formie zdalnej

   14.11.20202 (sobota)

   • 09:00-12:15 Tutoring merytoryczny: Metoda badawcza a rezultaty (prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet) - zajęcia w formie zdalnej
   • 13:00-16:15 Zajęcia z drugiej dyscypliny: Socjologia (prof. dr hab. Marek Szczepański) - zajęcia w formie zdalnej
  • Harmonogram zajęć 16-17 października 2020 r.

   16 październik 2020 (piątek)

   • 12;00 - 15:15 - Problem solving cz. I (mgr Agnieszka Żarecka) - zajęcia w formie zdalnej
   • 15:45 - 19:00 - GRUPA I - Tworzenie profesjonalnych prezentacji naukowych (mgr Adam Stachowski) - zajęcia w formie zdalnej
                             GRUPA II - Zaawansowana analiza danych ilościowych - SPSS (dr Katarzyna Warzecha) - zajęcia w formie zdalnej
     

   17 październik 2020 (sobota)

   • 09:00 - 12:15 - GRUPA I - Zaawansowana analiza danych ilościowych - SPSS (dr Katarzyna Warzecha) - zajęcia w formie zdalnej                            
                            GRUPA II - Tworzenie profesjonalnych prezentacji naukowych (mgr Adam Stachowski) - zajęcia w formie zdalnej
   • 13:00 - 16:15 - Problem solving cz. II (mgr Agnieszka Żarecka) - zajęcia w formie zdalnej
  • Harmonogram zajęć 19 i 20 czerwca 2020 r.

   19 czerwca (piątek) 

   • 12:00 - 15.15- Komunikacja międzykulturowa cz. 1 (dr Michał Szyszka) UWAGA: zajęcia przeniesione na 04.07 godz. 9:00-12:15
   • 15:45 - 19.00- Narzędzia do wizualizacji danych (mgr Damian Skipioł)

    

   20 czerwca (sobota)

   • 09:00-12:15- Workshop Leadership & team work ( Ioana Panc, PhD )
   • 13:00 - 16.15- Komunikacja międzykulturowa cz. 2 (dr Michał Szyszka) UWAGA: zajęcia przeniesione na 05.07 godz. 9:00-12:15
  • Harmonogram zajęć 23 maja 2020 r.

   23 maj (sobota)

   • 09:00 - 12:15 - Techniki wystąpień publicznych (GR. I - dr hab. inż.  Justyna Bugaj, prof. UJ / GR. II - mgr Leszek Kazimierski)
   • 13:00 - 16:15 - Zajęcia z drugiej dyscypliny Psychologia: Zarządzanie kompetencjami. Budowa modelu kompetencyjnego (dr hab. Elżbieta Turska. prof. UŚ)
  • Harmonogram zajęć 09 maja 2020 r.

   9 maj 2020 r. (sobota) zajęcia on-line

   • 09:00 - 12:15 - Techniki wystąpień publicznych (gr. I - dr hab. inż.  Justyna Bugaj, prof. UJ / gr. II - mgr Leszek Kazimierski)
   • 13:00 - 16:15 - Zajęcia z drugiej dyscypliny Psychologia: Zarządzanie kompetencjami. Budowa modelu kompetencyjnego (dr hab. Elżbieta Turska. prof. UŚ)
  • Harmonogram zajęć 29 marca 2020 r.

   29 marzec 2020 (niedziela)

   • 12:30 - 15:30 -  Podstawy metodyki prowadzenia zajęć z dorosłymi (dr Anna Syrek-Kosowska) - Sala Senatu (zajęcia on-line)
  • Harmonogram zajęć 13 i 14 marca 2020 r.

   13 marzec 2020 (piątek)

   • 15:45 - 19:00 -  The Entrepreneurial Mindset (assist.prof. Sergio Palacios, PhD / Greehey School of Business and St. Mary's University USA) - sala 227

   14 marzec 2020 (sobota)

   • 09:00 - 12:15 -  „Business Model Innovation” (assist.prof. Sergio Palacios, PhD /Greehey School of Business and St. Mary's University USA) sala 227
   • 13:00 - 16:15 - Socjologia (prof. dr hab. Marek Szczepański), sala 227
  • Harmonogram zajęć 21 i 22 lutego 2020 r.

   21 lutego 2020 r.:

   • 12:00 - 15:15 - Psychologia, dr hab. Elżbieta Turska, prof. UŚ, sala 227

   22 lutego 2020 r.:

   • 09:00 - 12:15 - Psychologia, dr hab. Elżbieta Turska, prof. UŚ, sala 227
  • Harmonogram zajęć 06 i 07 grudnia 2019 r.

   06 grudzień 2019

   • godz. 15:45 - 19:00  -  Analiza statystyczna w praktyce, dr Dominik Krężołek, s.231

   07 grudzień 2019

   • godz. 09:00 - 12:15 - Warsztat metodologiczy II, dr hab. inż. Sebastian Kot, prof.PCz, s.231
  • Harmonogram zajęć 15 i 16 listopada 2019 r.

   15 listopad 2019

   • 12:00 - 15:15 - Warsztat metodologiczny cz. II, (grupa 1), dr hab.  inż. Sebastian Kot, prof. PCz, sala 441
   • 15:45 - 19:00  -  Analiza statystyczna w praktyce, dr Dominik Krężołek, sala 441

   16 listopad 2019

   • 09:00 - 12:15 - Analiza statystyczna w praktyce, dr Dominik Krężołek, sala 441
  • Harmonogram zajęć 07 i 08 czerwca 2019 r.

   07 czerwca 2019 r.:

   • 12:00 - 15:15  - Wykład monograficzny w języku angielskim (prof. nadzw. dr hab. Piotr Białowolski), sala 227.
     

   08 czerwca 2019 r.:

   • 09:00 - 12:15 - Wykład monograficzny w języku angielskim (prof. nadzw. dr hab. Piotr Białowolski), sala 227.
   • 13:00 - 16:15 - Socjologia, prof. zw. dr hab. Marek Szczepański, sala 227.
  • Harmonogram zajęć 24 i 25 maja 2019 r.

   24 maja 2019 r.:

   • 12:00 - 15:15 - Socjologia, prof. zw. dr hab. Marek Szczepański, sala 227.
   • 15:30 - 20:30 - Warsztat metodologiczny cz. II, dr hab. Czesław Mesjasz, prof. UEK, sala 227 (zajęcia dla tej grupy, która w poprzednim semestrze miała zajęcia z Panem Profesorem).
     

   25 maja 2019 r.:

   • 09:00 - 13:00 - Warsztat metodologiczny cz. II, dr hab. Czesław Mesjasz, prof. UEK, sala 227 (zajęcia dla tej grupy, która w poprzednim semestrze miała zajęcia z Panem Profesorem).
   • 13:00 - 16:15 - Socjologia, prof. zw. dr hab. Marek Szczepański, sala 227.
  • Harmonogram zajęć 18 stycznia 2019 r.

   18 stycznia 2019 r.:

   • 15:30 - 20:30 - Warsztat metodologiczny, grupa 2, (dr hab. Czesław Mesjasz, prof. UE), sala 238
   • 15:30 - 20:30 - Warsztat metodologiczny, grupa 1, (dr hab. inż. Sebastian Kot, prof. PCz), sala 244
  • Harmonogram zajęć 11 i 12 stycznia 2019 r.

   11 stycznia 2019 r.:

   • 12:00 - 15:15 -  Contemporary problems in management and marketing: a territorial perspective (prof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.), sala 238
   • 15:30 - 20:30 - Warsztat metodologiczny , grupa 2, (dr hab. Czesław Mesjasz, prof. UE) , sala 23 

   Grupa pierwsza - warsztat z Prof. S. Kotem - ma od 15:15 wolne.

   12 stycznia 2019 r.:

   • 09:00 - 12:15 - Contemporary problems in management and marketing: a territorial perspective (prof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.), sala 338
  • Harmonogram zajęć 07 i 08 grudnia 2018 r.

   07 grudnia 2018 r.:

   • 13:30 - 16:45  Wyznaczanie i osiąganie celów naukowych (mgr Małgorzata Binias-Wilga), sala 238.

   08 grudnia 2018 r.:

   • 08:00 - 13:00 Warsztat metodologiczny , grupa 1, (dr hab. inż. Sebastian Kot, prof. PCz.) sala 338.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji