Data

22.10.2021

VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów „Paradygmaty współczesnego zarządzania organizacjami”

Za nami VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów „Paradygmaty współczesnego zarządzania organizacjami”, która odbyła się w dniach 22-23.10.2021 r. w Akademii WSB w formule hybrydowej.

Konferencja została zainaugurowana przez prof. dra hab. Marka Lisińskiego, Przewodniczącego Rady Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Akademii WSB, kierownika Szkoły Doktorskiej i Seminarium Doktorskiego. Następnie, wykład pt. „Poszukiwanie wzorców w danych jakościowych” przedstawił prof. dr hab. Wojciech Czakon z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

W dalszej części dnia odbyły się dwie sesje warsztatowe, składające się z wystąpień doktorantów. Referaty zostały poddane ocenie recenzentów, wśród których znaleźli się:

 • prof. dr hab. Roman Niestrój, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w latach 2008–2012
 • dr hab. Elwira Gross- Gołacka, prof. UW
 • dr hab. inż. Justyna Bugaj, prof. UJ
 • dr hab. Marek Szarucki, prof. UEK
 • dr hab. Anna Wziątek-Staśko, prof. UJ
 • dr hab. Łukasz Wróblewski, prof. AWSB

Pierwszy dzień konferencji zakończył warsztat prowadzony przez dr hab. Joannę Kurowską – Pysz, prof. AWSB, pt. "Praktyczny warsztat pisania wniosków aplikacyjnych na granty badawcze".

Drugi dzień konferencji poświęcony był warsztatom metodologicznym, prowadzonym symultanicznie w dwóch sesjach – porannej i popołudniowej. Prowadzący i tematyka warsztatów:

 • dr hab. Sebastian Kot, prof. PCz, Przegląd literatury - rodzaje, wyzwania
 • dr hab. inż. Justyna Bugaj, prof. UJ, Budowanie wizerunku naukowca - aspekty praktyczne
 • dr hab. Katarzyna Czernek-Marszałek, prof. UE, Projektowanie i prowadzenie badań jakościowych. Doświadczenia badacza terenowego
 • dr hab. Justyna Wiktorowicz, prof. UŁ, Od pomysłu do rezultatu – o badaniach ilościowych w naukach społecznych
 • prof. dr hab. Wojciech Dyduch, Dylematy w przygotowaniu rozprawy doktorskiej
 • dr hab. Andrzej Czupryński, prof. AWSB, Czym jest rozprawa doktorska?
 • dr Piotr Sowizdraniuk, Prezentacja wyników badań naukowych

Konferencja finansowana jest ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki, w ramach programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości w latach 2019-2022, na podstawie umowy nr 018/RID/2018/19.

Data wydarzenia - 22.10.2021 r.