A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia
Kierunek

ACCA PO POLSKU - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I RACHUNKOWOŚĆ W ŚRODOWISKU MIĘDZYNARODOWYM (PARTNER KIERUNKU: EY) - ONLINE

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Tylko teraz: 13 200 zł

Wszystkie dostępne bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB dostępne są tutaj.

ACCA to prestiżowa kwalifikacja zawodowa, firmowana przez brytyjskie stowarzyszenie Association of Chartered Certified Accountants. Stowarzyszenie skupia specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości. Dyplom AWSB daje możliwość ubiegania się o zwolnienie z wybranych egzaminów ACCA, a kwalifikacje ACCA są powszechnie rozpoznawalne w środowisku międzynarodowym.

Celem programu realizowanego w partnerstwie z EY jest wyposażenie uczestników w umiejętności niezbędne profesjonalistom w nowoczesnym zarządzaniu organizacją. Słuchacze uzyskają wysoko cenioną wiedzę potrzebną w procesach podejmowania decyzji biznesowych wpływających na przyszłość firmy niezależnie od branży, lokalizacji oraz niepewnych warunków otoczenia. Program koncentruje się na praktycznych technikach i umiejętnościach niezbędnych finansistom. Obejmuje zagadnienia związane m.in.: z analizą kosztów, budżetowaniem, podejmowaniem decyzji w oparciu o dane finansowe, polskim systemem i administracją podatkową (PIT, CIT, VAT, ZUS), split payment, raportowaniem finansowym oraz analizą sprawozdań podmiotów z różnych branż, pozyskiwaniem finansowania zewnętrznego, zarządzania majątkiem obrotowym, wyceną inwestycji i spółek oraz zarządzaniem ryzykiem finansowym, pod kątem pełnienia ról zarządczych w przedsiębiorstwach działających w środowisku międzynarodowym.

Tylko teraz: do 31 lipca 2024 r. bonifikata 1000 zł

Uwaga! Możliwość uzyskania dofinansowania do 100% na studia MBA i podyplomowe w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego!

Chcesz uzyskać więcej informacji – wypełnij formularz zgłoszeniowy  KLIKNIJ

Wszystkie dostępne bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB dostępne są tutaj.

* Bonifikata obowiązuje od kwoty całkowitej zamieszczonej w zakładce "Opłaty", która znajduje się na dole strony.

 • Atuty

  Dzięki akredytacji ACCA absolwent może ubiegać się o zwolnienie z wybranych egzaminów ACCA:

  • accountant in business,
  • management accounting,
  • financial accounting,
  • corporate and business law,
  • taxation,
  • performance management,
  • financial reporting ,
  • audit and assurance,
  • financial management,

  co znacząco ułatwia zdobycie międzynarodowych kwalifikacji ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) – powszechnie uznawanych na całym świecie. ACCA skupia specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości.

  • Partner biznesowy programu – EY,
  • Możliwość pozyskania wiedzy w języku polskim, która na ogół przekazywana jest w języku angielskim,
  • Zajęcia prowadzone w formie warsztatów, które pozwalają nie tylko lepiej zrozumieć, ale także od razu zastosować pozyskiwaną wiedzę,
  • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Akademii WSB oraz dyplom EY.
 • Program

  1. Techniki rachunkowości kosztów i rachunkowości zarządczej:
   • Rachunek kosztów działań
   • Rachunek kosztów docelowych
   • Koszty cyklu życia produktu
   • Rachunkowość przerobowa
  2. Techniki podejmowania decyzji
   • Analiza kosztów istotnych
   • Analiza wolumenu, kosztów i zysku
   •  Czynniki ograniczające
   • Decyzje dotyczące cen
   • „Wytworzyć, czy kupić” oraz inne decyzje krótkoterminowe
   • Radzenie sobie z ryzykiem i niepewnością przy podejmowaniu decyzji
  3. Budżetowanie i kontrola
   • Systemy budżetowe i rodzaje budżetów
   • Analiza ilościowa w budżetowaniu
   • Rachunek kosztów standardowych
   • Odchylenia kosztów materiałowych: zmiany proporcji (mix) i wydajności procesu
   • Odchylenia sprzedażowe: proporcje (mix) i ilość
   • Odchylenia planistyczne i operacyjne
   • Analiza wyników
  4. Pomiar wyników i kontrola
   • Systemy informacji o wynikach
   • Źródła informacji zarządczej
   • Raporty zarządcze
   • Analiza wydajności w organizacjach sektora prywatnego
   • Wyniki dywizji biznesowych i ceny transferowe
   • Analiza wyników w organizacjach nienastawionych na zysk (non-profit) i w sektorze publicznym
   • Czynniki zewnętrzne i aspekty behawioralne wpływające na wyniki.

  Polski system podatkowy

  1. Rodzaje podatków
  2. Administracja podatkowa
  3. Źródła dochodów i podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) oraz zwolnienia i ulgi
  4. Zakres podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) oraz zwolnienia i ulgi
  5. Kompleksowy przykład ustalenia podatku od osób prawnych
  6. Składki na ubezpieczenie społeczne (ZUS)
  7. Składki na ubezpieczenie społeczne osób niebędących pracownikami
  8. Składki na ubezpieczenie zdrowotne
  9. Podatek od wartości dodanej VAT: wymogi rejestracyjne, split payment oraz dokumentacja
  10. Podatek od nieruchomości
  11. Podatek od zysków inwestycyjnych
  12. Wykorzystanie zwolnień i ulg w zarządzaniu podatkiem dochodowym

  Sprawozdawczość finansowa

  1. Koncepcyjne i regulacyjne założenia raportowania finansowego
  2. Po co sporządza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  3. Ujmowanie i wycena poszczególnych elementów sprawozdania finansowego w praktyce:
   • Rzeczowe i niematerialne aktywa trwałe
   • Jak i kiedy ustalić utratę wartości aktywów
   • Wycena zapasów i aktywów biologicznych
   • Instrumenty finansowe
   • Wyzwania stojące przed leasingiem
   • Jak i kiedy tworzyć rezerwy
   • Podatek bieżący i odroczony – po co ten podział
   • Rozpoznawanie przychodów ze sprzedaży
   • Dotacje rządowe
   • Transakcje w walutach obcych
  4. Czytanie i analiza jednostkowego sprawozdania finansowego i grup kapitałowych
  5. O czym mówi wskaźnik finansowy
  6. Jak liczone są wskaźniki finansowe
  7. Który wskaźnik finansowy jest najlepszy
  8. Ograniczenia analizy wskaźnikowej
  9. Przygotowanie jednostkowego sprawozdania finansowego i grupy kapitałowej

  Audyt - Sprawozdanie finansowe oczami biegłego rewidenta

  1. Kto jest zainteresowany audytem oraz innymi usługami biegłego rewidenta
  2. Czy audytor wykona każdy audyt
  3. Określanie ryzyka związanego z danym audytem
  4. Jak poznać audytowaną firmę
  5. Działanie na szkodę spółki i łamanie prawa
  6. Jak zarząd może zapewnić prawidłowość raportowania finansowego
  7. Jak audytor oceni działania zarządu w tym zakresie
  8. Testy audytorskie
  9. Audyt zewnętrzny a audyt wewnętrzny – czym się różnią
  10. Dowody z badania
  11. Procedury badania
  12. Określanie próby do testów w trakcie badania
  13. Czy audytor może polegać na pracy innych specjalistów
  14. Jak programy komputerowe wspierają proces badania
  15. Wydarzenia po dacie raportowania
  16. Założenie kontynuowania działalności
  17. Oświadczenia zarządu – co warto o nich wiedzieć
  18. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania

  Finansowanie działalności oraz zarządzanie ryzykiem finansowym

  1. Cele zarządzania finansowaniem firmy w powiązaniu z jej strategią
  2. Rola rynków finansowe i instytucji finansowych
  3. Rynki pieniężne i ich rola w gospodarce
  4. Zarządzanie majątkiem obrotowym i określanie jego optymalnego poziomu (zapasy, należności, faktoring, zobowiązania, faktoring odwrotny i gotówka)
  5. Techniki oceny inwestycji
  6. Uwzględnianie inflacji oraz opodatkowania w ocenie inwestycji
  7. Wpływ ryzyka i niepewności gospodarczej na ocenę inwestycji
  8. Decyzje inwestycyjne: zakup vs leasing
  9. Jak zgromadzić kapitał na działalność
  10. Szacowanie kosztu kapitału z różnych źródeł
  11. Jaką strukturę kapitału przyjąć
  12. Po co wyceniać spółki i inwestycje finansowe
  13. Modele wyceny udziałów
  14. Wycena długi i innych aktywów finansowych
  15. Metody ujawniania sztucznie zawyżonych wycen akcji z powodu sztucznie zawyżonych wyników
  16. Rodzaje ryzyka i sposoby zarządzania ryzykiem
  17. Jak przygotować się na zmiany kursu walutowego i stóp procentowych

  Liczba godzin: 239 h (224 h w ramach zajęć weekendowych + 15 h w ramach egzaminów)

  Informacje dodatkowe:

  • Czas trwania: 2 semestry, realizowane w ciągu 1 roku
  • Dni odbywania się zajęć: soboty, niedziele - co dwa tygodnie, w godz. 9.00 – 16.30
  • Podstawa zaliczenia: każdy przedmiot kończy się egzaminem (egzaminy odbędą się w formie stacjonarnej w siedzibie EY w Warszawie) - dwa terminy w cenie studiów, kolejne terminy płatne 200 zł/egzamin
 • Kadra

  Tomasz Kaciun

  Finansista z doświadczeniem w międzynarodowym środowisku, doświadczony menadżer, trener specjalizujący się w finansach zarządczych. Od 9 lat realizuje warsztaty i kursy obejmujące swoim zakresem rachunkowość zarządczą, analizy biznesowe oraz kwalifikacje profesjonalne ACCA.

  Wcześniej przez 14 lat związany z branżami FMCG oraz Hurt/Detal jako kontroler finansowy, menadżer i dyrektor w czołowych międzynarodowych korporacjach w Polsce i Szwajcarii. Zakres jego obowiązków, na różnych etapach obejmował Europę, Afrykę i Bliski Wschód. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku inwestycje kapitałowe i strategie finansowe, członek międzynarodowego Instytutu Rachunkowości Zarządczej.

  Więcej

  Bartłomiej Dębek

  Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i biegły rewident. Jest trenerem EY. Prowadzi szkolenia z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), ustawy o rachunkowości, ACCA oraz finansów dla nie finansistów w języku polskim oraz angielskim, zarówno dla pracowników EY, jak i dla klientów zewnętrznych.

  Przed rozpoczęciem pracy w EY przez 9 lat był Dyrektorem Audytu Wewnętrznego w międzynarodowym koncernie spożywczym. Wcześniej przez 9 lat pełnił rolę kontrolera finansowego, a także managera projektów audytowych w Ernst & Young, gdzie specjalizował się w badaniu sprawozdań finansowych średnich i dużych spółek z branży produkcyjnej, handlowej i usługowej, w tym spółek giełdowych.

  Więcej

  Monika Viwegier

  Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Matematyki. Ukończyła studia podyplomowe Paris VII, Francja, Executive MBA na Uniwersytecie im. Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz egzaminy CIMA. Jest biegłym rewidentem, posiada dyplom ACCA oraz CIA.

  Doświadczenie zdobyła, pracując w firmach z kapitałem polskim i zagranicznym, jak i w międzynarodowej firmie konsultingowej. Przez pięć lat zajmowała się audytem finansowym. Pełniła funkcję wiceprezesa Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych oraz Dyrektora komórki Audytu Wewnętrznego.

  Od 13 lat specjalizuje się w audycie  wewnętrznym, doradztwie w zakresie kontroli wewnętrznych, usprawnianiu wybranych procesów oraz zarządzania ryzykiem.

  Więcej

  Maciej Kocon

  Absolwent Szkoły Głównej Handlowej (kierunek finanse i bankowość) oraz Aarhus School of Business (M.Sc. in Finance and International Business) i EDHEC Business School (Certificate in Finance). 

  Posiada 12 lat doświadczenia w dziale konsultingu jednej z firm „Wielkiej Czwórki”. Świadczył usługi audytowe oraz doradcze dla instytucji sektora finansowego oraz korporacji w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym, płynności oraz regulacyjnym. Pracował również w dużym banku uniwersalnym, gdzie zajmował się sprzedażą i rozwojem usług depozytowo-skarbowych dla klientów korporacyjnych.

  Specjalizuje się w projektach związanych z wykorzystaniem instrumentów finansowych w praktyce zarządzania ryzykiem finansowym, rachunkowości instrumentów finansowych zgodnie z MSSF i polskimi przepisami o rachunkowości oraz projektach związanych z działalnością skarbcową. 

  Od wielu lat z powodzeniem prowadzi szkolenia w zakresie rachunkowości instrumentów finansowych, zarządzania ryzykiem finansowym oraz regulacji sektora finansowego.

  Więcej
 • Rekomendacje

  Kwalifikacje ACCA otwierają możliwość szybkiej kariery w finansach w Polsce i na świecie. Nasze studia zapewniają zaliczenie 9 z 13 egzaminów ACCA w ciągu jednego roku! Osobom rejestrującym się w ACCA po raz pierwszy oferujemy obecnie zniżki na poziomie 70% w opłatach do ACCA Global.

  Bartłomiej Dębek
  Manager i trener, EY

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  Wpisowe 500 zł w dniu zapisu
  I 3100 zł do 5 października 2024
  II 3200 zł do 5 listopada 2024
  III 3200 zł do 5 stycznia 2025
  IV 3200 zł do 5 lutego 2025
  Ogółem 13 200 zł  

   

  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU

 • Bonifikaty

  Bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB nie łączą się, wybierz najkorzystniejszą!


  Bonifikata terminowa 
  na studia MBA i podyplomowe w wysokości 800 zł obowiązuje do 31 lipca 2024 r.*


  *Zniżka nie obowiązuje na kierunku: ACCA po polsku – zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym (Partner EY), ACCA Strategic professional, Badanie zdarzeń kolejowych. Prawo. Technika. Metody. Organizacja pracy komisji, Bocznice kolejowe i terminale intermodalne w kolejowych procesach przewozowych, Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych, Infrastruktura i sterowanie ruchem kolejowym, Logistyka i spedycja w transporcie kolejowym, Zarządzanie bezpieczeństwem transportu w sytuacjach kryzysowych, Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym, Zarządzanie zrównoważonym rozwojem w przedsiębiorstwach transportowych.

  1. 4 500 zł - Bonifikata dla Członków Śląskiej Izby Lekarskiej - obowiązuje do 31 lipca 2024 r.
  2. 4 500 zł - Bonifikata dla Członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, Beskidzkiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie oraz Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych - obowiązuje do 31 lipca 2024 r.
  3. ACCA po polsku - 1 000 zł - obowiązuje do 31 lipca 2024 r.
  4. ACCA Strategic professional - 1 000 zł - obowiązuje do 31 lipca 2024 r.
  5. Executive MBA - 4 500 zł - obowiązuje do 31 lipca 2024 r.

  *Powyżej wymienione bonifikaty nie dotyczą studiów MBA i podyplomowych: Executive MBA, Master of Business Administration (Partner kierunku: EY), Master of Business Administration (MBA SME), ACCA po polsku - Zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym i ACCA STRATEGIC PROFESSIONAL.

  * Bonifikata obowiązuje od kwoty całkowitej zamieszczonej w zakładce "Opłaty", która znajduje się na dole strony każdego z kierunków.

  • PROMOCJA "ABSOLWENT"

   Absolwenci Akademii WSB oraz absolwenci studiów podyplomowych Akademii WSB mają prawo do 20% bonifikaty w opłatach czesnego, po przedstawieniu w dniu zapisu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki.

  • Bonifikata dla firm

   Pracownicy firm i instytucji, stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy (instytucji), otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowne zaświadczenie o zatrudnieniu.

  • Bonifikata rodzinna

   Słuchacze studiów podyplomowych, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest studentem studiów I-go lub II-go stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Akademii WSB, bądź równocześnie podejmują naukę, otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowny dokument.

  • Promocja dla służb mundurowych

   Pracownicy służb mundurowych, m.in.: żołnierze, pracownicy służby więziennej i policjanci, otrzymują bonifikatę w wysokości 10% zniżki w opłacie czesnego na wybrane studia podyplomowe.

  • Bonifikata "Ekipa z pracy"

   Bonifikata jednej ostatniej raty dla „Ekipa z pracy”*

   Bonifikata dla osób wspólnie rozpoczynających studia, stanowiących grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy - otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego).

 • Kontakt

  Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
  tel. 32 295 93 11
  tel. 32 295 93 95
  Koordynator Studiów: mgr Oliwia Dróżdż
  e-mail: odrozdz@wsb.edu.pl
  tel. 885 544 699; 32 111 01 11

  Rekrutacja
  tel. 32 295 93 10
  tel. 32 295 93 12
  tel. 32 295 93 88    

  EY Academy of Business:
  Aleksander Romanowski
  e-mail: aleksander.romanowski@pl.ey.com
  tel. 571 663 680