Data

15.02.2024

Absolwent Akademii WSB buduje szkoły dla dzieci w Czadzie

Daniel Cieszyński, absolwent Akademii WSB, aktywnie działa na rzecz potrzebujących w Afryce. Dzięki swoim akcjom i  pomocy darczyńców wybudowano  6 studni, dzięki czemu około 1800 osób ma dostęp do czystej wody pitnej. Udało się także wyposażyć przychodnię w Baikoro i Colon w dwa aparaty USG i łóżko porodowe wraz z osprzętem, dzięki czemu znacznie zmniejszyła się tam umieralność noworodków i mam. W  2021 roku rozpoczął działania na rzecz niewidomych dzieci, które dziś, dzięki pomocy Darczyńców, mogą się cieszyć nowym normalnym życiem edukując się każdego dnia w ludzkich warunkach – w nowej szkole. 

 

Nowy projekt to stworzenie dwóch budynków szkół z internatem i kuchnią polową dla ubogich dzieci. Daniel Cieszyński tłumaczy, dlaczego pomoc w tym zakresie jest tak ważna:

Działamy na terenie, który obejmuje 45 wiosek, około 50 km kw. Tamtejsza ludność jest niezwykle zróżnicowana językowo, mnóstwo lokalnych narzeczy, które nie pozwalają im się wspólnie dogadać. Największym problemem jest praktycznie stuprocentowy analfabetyzm. Nawet nie potrafią powiedzieć „dzień dobry” w administracyjnym języku Czadu czyli francuskim.

W każdej wiosce mieszka średnio 300 osób. Podróżując po czadzie widzę puste szałasy, które są szkołami państwowymi. Jednakże administracja rządowa nie wypłaca nauczycielom regularnych pensji, dlatego rok szkolny zredukowany jest czasami do jednego miesiąca, a uczeń  po ukończeniu państwowej szkoły nie potrafi czytać ani pisać. Warunki nauki w takiej szkole są trudne.  W najgorętszym okresie (marzec–maj) temperatura osiąga ponad  45°C. W nagrzanym od gorąca szałasie, dzieci siedzą na kawałku gałęzi czy kamienia trzyma w ręku kawałek kredy i tabliczki.

Dlatego rozważyłem przyjęcie kolejnego nowego projektu, który będziemy realizować wspólnie z Darczyńcami. Pragnę dzięki temu projektowi dać  furtkę do lepszej przyszłość wszystkim dzieciom - nie tylko dzieciom sprawnym, ale również niepełnosprawnym. Nowym dziełem będzie wybudowanie dwóch  murowanych budynków szkoły i budynku bursy z kuchnia polową. Będą tam mieszkać najbiedniejsze dzieci z okolicznych wiosek, które w tygodniu, po zajęciach szkolnych nie są w stanie pokonać w gorącu tak wielu kilometrów, aby dotrzeć do domu. Szkoła będzie również przyszłością dla dzieci niepełnosprawnych, którym nikt nie poświęca dużo czasu.

 

WESPRZYJ PROJEKT