A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

Data

23.11.2022

Akademia WSB członkiem Stowarzyszenia Śląsko-Małopolska Dolina Wodorowa

Akademia WSB została powołana na Członka Wspierającego Stowarzyszenia Śląsko-Małopolska Dolina Wodorowa. Uroczyste wręczenie nominacji miało miejsce w środę 23 listopada w Willi Goldsteinów w Katowicach. Nominację wręczył Pan Mirosław Skibski – prezes zarządu Śląsko-Małopolskiej Doliny Wodorowej, Dyrektor katowickiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu, a odebrał ją dr hab. Marcin Lis, prof. AWSB – Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem Akademii WSB.

Nominacja dla Akademii WSB oznacza współpracę przy realizacji ambitnego, przyszłościowego oraz wartościowego przedsięwzięcia, dotyczącego rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce. Polska Strategia Wodorowa zakłada powstanie co najmniej pięciu Dolin Wodorowych.

Stowarzyszenie Śląsko-Małopolska Dolina Wodorowa rozpoczęło swoją działalność w lipcu 2022 roku. Zrzesza przedstawicieli świata nauki, biznesu i administracji samorządowej. Jego głównym celem jest wspieranie rozwoju gospodarki wodorowej oraz dążenie do zbudowania gałęzi śląsko-małopolskiego przemysłu wodorowego.