Data

29.02.2024

Akademia WSB otwiera nowy Wydział Zamiejscowy w Jaworznie

Akademia WSB uruchamia nowy Wydział Zamiejscowy w Jaworznie, poszerzając swoje działania edukacyjne. Porozumienie o współpracy z Gminą Miasta Jaworzno zostało podpisane przez prof. Zdzisławę Dacko-Pikiewicz, Rektor Akademii WSB, oraz Pawła Silberta, Prezydenta Miasta Jaworzno, otwierając drogę do umożliwienia rozpoczęcia kształcenia już od października. Porozumienie podpisano w dniu 29 lutego podczas Sesji Rady Miejskiej.

Decyzja o otwarciu ośrodka zamiejscowego naszej uczelni w Jaworznie wynika z przekonania, że to właśnie tutaj możemy znaleźć dogodne warunki do realizacji naszej misji edukacyjnej oraz współpracy z lokalną społecznością. Naszym zamiarem jest dostarczenie szerokiej oferty edukacyjnej, która odpowiada na potrzeby osób w różnym wieku i na różnych etapach rozwoju. Dlatego planujemy również zajęcia dla dzieci, młodzieży i seniorów, w ramach Uniwersytetów Dziecięcych, Otwartej Akademii Nauki oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Prof. Zdzisława Dacko-Pikiewicz

Rektor Akademii WSB.

Więcej

Nowy Wydział Zamiejscowy w Jaworznie zlokalizowany będzie przy ul. Sportowej 1. Na początku Akademia WSB zaoferuje kierunki ekonomiczne i techniczne. W miarę rozwoju wydziału, oferta edukacyjna będzie sukcesywnie rozszerzana o kolejne specjalizacje.

Akademia WSB w Jaworznie ma na celu stworzenie przestrzeni edukacyjnej otwartej dla wszystkich grup wiekowych, wspierając rozwój kompetencji i wiedzy na każdym etapie życia.